Hilarion - pro týden 27.12.2010 - 02.01.2011

29.12.2010 15:29

 

Milovaní,

 

s naplňujícím se rokem 2010 vám tleskáme a děkujeme za zvládnutí největších zkoušek důvěry a udržení všeho, na čem jste pracovali a čemu věřili. Upřímně, byl to rok změn a transformací na celé Planetě, a to především pro Milované Služebníky Světla všude na celém světě. Děkujeme vám, že pevně držíte své Světlo a ukotvujete Vyšší Světlo svým prostřednictvím v jádru Země. Tato práce umožnila všem na Planetě obrovský skok vpřed.

Pokud se v následujících dnech rozhlédnete kolem, uvidíte důkaz, jakou hodnotu mají oběti a ztráty, které jste učinili - uvidíte své bratry a sestry Probuzené do lepšího Života a připravené jít pevně po Cestách, které jste vytesali pro ně. Tyto Cesty září čistým Světlem a ti, kdo jimi procházejí po vás, rozšiřují tyto Cesty, aby zástupy dalších viděly, kudy jít. Ti, kdo vás následují, budou své vize držet vysoko a budou podnikat nezbytné akce k vytvoření pozitivních změn v zastaralých systémech tohoto Světa. Svět, jak ho znáte, se mění z minuty na minutu a dokonce i nám z Vyšších světů se tají dech v radostném očekávání.

Následující rok přinese mnoho divů, které se zdánlivě vynoří z ničeho nic a to, co vás drželo zpátky, vám bude připadat tak daleko. Vy, kdo Světu ukazujete směr - vaše cesta před vámi povede ještě rozhodněji směrem k integraci Vyšších aspektů vás samých. Statečně jste opouštěli staré a měnili své skryté možnosti na zlato vašich Vyšších Autentických Já a toto se promění ve vyšší a svobodnější schopnost kráčet tímto Světem s vaší pravou, Bohem danou silou a autoritou. Novým úkolem vás, Tvořitelů, bude vplést vlákna vašich Bytostí do obrovského pole Světla, které zapříčiní mírumilovné změny na Zemi a ve všech srdcích, které bijí v rytmu srdce Matky Země.

Budete se cítit více v souladu s energetickým přílivem Kosmického toku Duhových Paprsků na Planetu a co bylo jednou utajeno a těžko přístupné, to se nyní stane otevřenou knihou. Jak kráčíte vaší cestou nejvyšší cti, integrity, pravdy a Světla, získávají všechny vaše životy na vyšší a vyšší transparentnosti. Z vaší současné perspektivy se zdá, že to byl náročný boj, udržet během této zkouškové doby balanc a rovnováhu, ale všichni jste tím prošli s vítěznými prapory. Cesta nanebevstoupení se stala pro každého na Planetě reálnou možností.

Každý den, kdy kráčíte svou cestou a žijete ve svých multidimenzionálních tělech, je dalším milníkem v historii této Planety. Byly vytvořeny mnohé zásahy a těch jste si vědomi ve Vyšších dimenzích, ve kterých se pohybujete a pracujete a zároveň žijete své každodenní životy tady na Zemi. Svět je lepší místo, protože jste tu vy, Milovaní a vše na něm je požehnáno, protože jste si vybrali být zde nyní. Vypořádali jste se s každou výzvou s houževnatostí, důvěrou a kuráží a tyto atributy budou dále využívány, zatímco události budou v budoucnu hýbat tímto Světem vpřed.

Přijměte lásku a velikost, které vás každý den obklopují, když procházíte lekcemi, sebepoznáním a vnímáním, zatímco pokračujete ve vyrovnání veškeré zbývající karmy, kterou jste si zvolili pro dosažení harmonie v tomto životě. Pokračujte Drazí a vězte, že jste milovaní a podporovaní vaší Světelnou Rodinou. Snažíme se vás pozvednout tak, abyste vy během pokračujícího procesu Nanebevstoupení mohli na oplátku pozvednout Lidskost a pomoci růstu v jednotě se Zemí. Ať mír zvítězí na Zemi stejně jako na Nebi.

Do příštího týdne...

JÁ JSEM Hilarion

 

©2010 Marlene Swetlishoff, https://www.therainbowscribe.com/

Pro www.transformace.info do češtiny přeložila Lenka D. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.