Hilarion - pro týden 27.06.2011 - 03.07.2011

02.07.2011 17:17

 

Milovaní,

 

touto dobou je velmi důležité, aby naši Milovaní Světlonoši zůstali ukotveni a v kontaktu se svým vnitřním jádrem. Vězte, že toto je čas zkoušek, čas udržet si svou vizi, kterou si nesete vstříc lepšímu Světu, lepšímu způsobu lepšího života. Je čas odlehčit si zátěž, kterou každý z vás nesl na své každodenní cestě. Je potřeba udržovat se dobře hydratovanými a setrvat ve stavu mírumilovného rozjímání. Je čas postavit se tváří přímo tomu, co vyplouvá z vašeho nitra a nemá charakter nejvyššího Světla.

Prosím, rozumějte, že jsou to energetické vzory a zvyky, které jste přijali do svého podvědomí z okolního Světa, od lidí a vlivů kolem vás a že je nutné opustit tyto své podoby a způsoby, které již neslouží vašim vyšším cílům. Buďte laskaví k sobě i všem kolem vás a následujte cestu svého srdce. Často se ptejte sami sebe: "Co mé srdce cítí v této situaci a jak tuto situaci mohu zlepšit, abych dosáhl těch nejvyšších výsledků pro sebe a své nejdražší?" Vaše Vyšší Já bude nadšeně otevírat a zajišťovat s vámi daleko hlubší komunikaci.

Je čas čištění, aby se vytvořil prostor pro integraci s vašimi Vyššími Já. Každým překonaným starým zvykem, každým procesem, kterým opouštíte to, co je méně než projev Světla ve vás, se stáváte větší oporou pro větší Světlo, kterým jste a jímž záříte, neboť ze sebe shazujete mnoho vrstev svého Já, které jste nosili jako falešné osobnosti udržující se v bezpečí a neviditelnosti na cestě po tomto Světě. Tyto vrstvy se ztenčují a mnozí z vás cítí obnovenou horlivost k práci, kvůli které jste přišli. Chápeme, že to pro vás nebylo a není snadné a prosíme, pamatujte si, že největší tma je vždy před novým Úsvitem, novým uvědoměním, novým vědomím.

Každý z vás si pamatuje své spojení se Vším Co Jest a to obnovuje vaši obětavost a motivaci pro pokračování na této cestě. Chápete, že co přichází z vašeho vnitřku k přezkoumání, vyžaduje pouze vaši znalost toho, že to jen projde a transformuje se to. Cesta vpřed jasně září a vaše Láska najde způsob, jak transformovat každou situaci, která je pro vás výzvou. Kdykoli máte moc změnit se silou Lásky. Toto vás udrží na cestě služby, kterou jste si dobrovolně zvolili a pro níž jste přišli. Vaše Světlo znamená pro tento Svět všechno, neboť je to vaše Světlo, které vytvořilo rozhodující obrovský pohyb po celém Světě vstříc velkému Probuzení těch, kdo ještě dřímali ve lživém snu reality.

Na VÁS leží naděje a aspirace lepšího Světa. Vy to víte, a tak snášíte své osobní strasti s vědomím, že jimi také musíte projít. Když se cítíte unavení, odpočívejte a setrvejte v míru a klidu. Když se dostaví problémy, zůstaňte klidní, zhluboka dýchejte a reagujte na to z vyššího místa uvnitř vás. Nyní je potřeba hodně trpělivosti ve všech záležitostech Světových problémů, které každodenně narážejí na vaše vědomí. Vše můžete překonat. Zaostřete své smysly na nádhernou cestu před vámi a už se nikdy neohlížejte zpět.

Do příštího týdne...

JÁ JSEM Hilarion

©2011 Marlene Swetlishoff, https://www.therainbowscribe.com/

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.