Hilarion - pro týden 26.02.2012 - 03.03.2012

26.02.2012 21:16

 

Milovaní,

 

je třeba, abyste i při svých každodenních činnostech brali na vědomí, že vše, co si myslíte, co cítíte a děláte, se odráží v pružné astrální rovině, což má naopak svůj vliv na atmosféru obklopující Zemi a jejím prostřednictvím to ovlivňuje Vše ostatní. Proto vás upozorňujeme, abyste si byli vědomi své vlastní zodpovědnosti a disciplíny. Vy nyní kráčíte po Zemi jako mocné energetické Bytosti a všechno, co děláte, má vliv na transformaci. Když říkáme, že vaše Světlo tvoří změny, tak to myslíme vážně!

Každý jste správcem svého těla, svých myšlenek a emocí. Chápeme, že se mnozí z vás potýkají s recyklujícími se energiemi, které se neustále vracejí a že udržování meditačních cvičebních metod může být někdy velmi těžké. Proto vám říkáme, dělejte vše, jak nejlépe umíte a odpusťte si nezdary, kterými procházíte, objevují se v cyklech a jsou dočasné. To by také mělo odeznít. Mohli jste si již všimnout, že kdykoli se tyto cyklické záležitosti objeví, snižuje se vaše emocionální angažovanost, a tak je pro vás stále snazší nechat to odejít.

Také je důležité uvědomovat si, že máte možnost povznést své myšlenky na vyšší úroveň vždy, kdy se objeví ty staré cyklující myšlenky. Udělejte si čas a zjistěte si, které myšlenky a vzory se stále opakují, napište si "prohlášení svého záměru" a zopakujte si ho vždy, když se staré myšlenky znovu objeví. To nakonec ve vašem mentálním těle založí nový vzor, který se otiskne do vašeho pěti-tělního systému zároveň s novým programem a vzorem. Něco podobného se děje, když si každý den opakujete jisté afirmace a najednou je již nepotřebujete. Ony vám posloužily, abyste dosáhli vyšší úrovně a pak přišel čas vyměnit je za nové.

Všichni tak usilovně pokračujete na své vnitřní cestě vstříc Vzestupu. Nyní je nutná velká péče o Sebe sama, velmi vám doporučujeme, abyste si každý den udělali čas na něco, co vám přináší pocity radosti. Milujte se s milostí a soucitem a odpusťte si mnohé takzvané kroky zpět, které se objevují během nových přicházejících lekcí. Existuje mnoho těchto lekcí, které jsou viditelné z pohledu Země. Z vašeho Velkého JÁ JSEM však pochází vyšší perspektiva, která se právě odehrává. Buďte trpěliví, nespěchejte na další stupně vaší cesty, soustřeďte se na stupeň, na kterém stojíte Nyní.

Pro věrné Světlonoše tohoto Světa se začíná cesta narovnávat, bylo provedeno mnoho úprav, z vašeho vědomí odchází mnohé z pozemského Světa a široce se otevírá cesta pro Probuzené, kteří si směle hledají místo na své společné Cestě do Světla. Ta hra se jmenuje Změna, Milovaní. Každý den je sám o sobě dobrodružstvím, neboť je těžké dělat jakékoli plány, každý si prostě musí projít tím, co je před ním. Vždy kráčejte v jednotě, vyslovujíce zlehka svou pravdu. Nikdy nevíte, kdy se vaše přítomnost stane perfektním katalyzátorem pro pozitivní změnu v životě někoho jiného.

Do příštího týdne...

JÁ JSEM Hilarion

 

©2012 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
https://www.therainbowscribe.com/

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D (https://www.transformace.info/). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.