Hilarion - pro týden 23.05.2011 - 29.05.2011

25.05.2011 20:36

 

Vítejte zpět, Drazí Světlonoši,

 

během minulého týdne došlo k posunu v kolektivním vědomí a v následujících dnech uvidíte jasné známky tohoto jevu. Mnozí z vás vytvářeli Sloupy Světla a ve skutečnosti jste to Vy a tato aktivita přispívá univerzálnímu poli Lidstva a atmosféře Země. Jsou to všechno velmi pozitivní změny a nyní bude o trochu snadnější udržovat a ukotvovat Světlo, protože opět velmi vzroste počet lidí angažovaných v této aktivitě. 

V každém z vás probíhají pocity rostoucí světelnosti Bytí, což má za následek silnější vnímání svého zdraví a míru a to bude mít největší vliv na vaše každodenní životy. Většina z vás teď cítí rostoucí přítomnost vašeho Vyššího Já ve své korunní čakře a to si můžete nejlépe uvědomit ve chvíli, kdy se věnujete svým duchovním disciplínám a cítíte velmi zřetelné vibrace v této oblasti. Začnete vnímat silnější reakce svého Vyššího Já ve svých světských aktivitách a nebuďte příliš překvapeni, když se přistihnete při telepatické konverzaci v nejneobvyklejších situacích.

Takové případy svědčí o vyšší aktivitě v rámci vašeho multidimenzionálního já. Shledáte se účastníky snění, ve kterých budete prožívat různá dobrodružství své “imaginace”. Toto je aktivní účast odehrávající se na vyšších úrovních a dimenzích. Všichni se toho účastníte během spánku, ale nyní to začnete zaznamenávat i během svých každodenních záležitostí. Váš život se stává větším dobrodružstvím a jediné limity jsou ty, které jste si nastavili sami. Troufněte si snít a tvořit tyto úžasné scénáře během svých každodenních životů. Tvořte a prožívejte nádherné změny, které se dějí vám i vašim milovaným a všem na tomto Světě. 

Cokoli vy, vědomí Tvůrci, nyní vytvoříte ve svých vlastních životech, to přispívá celkovému kolektivnímu vědomí a díky tomu se objeví mnoho dalších Probuzených. Vaše Světlo a aktivity ve prospěch Světla vytváří otevřenější vědomí veškerého Lidstva. Vždy mějte záměr, aby vše, co tvoříte, bylo v zájmu Nejvyššího Dobra všech a samozřejmě vašeho vlastního Nejvyššího Dobra. Váš Bůh pověřil Průvodce a Tým Vzestupu, aby s vámi pilně pracovali, zatímco se věnujete svým denním záležitostem. Když bude vaší první věcí ráno po probuzení žádost o asistenci při svých každodenních činnostech, pomůže vám to naladit se na zbytek dne.

Pozorujte, co z vás nadále vychází a pokračujte pouze v tomto pozorování a uvolňování raději, než aby se vás tento emocionální náboj týkal. Bude to snadnější tím víc, čím více si budete uvědomovat tuto svou možnost. Toto je Mistrovství vašeho Já v akci. Toto je alchymie ve vědomé praxi. Brzy zjistíte, že nyní tvoříte nádherné situace a děje ve svých životech a nemusíte vyplavovat další překvápka z hlubin své vnitřní Bytosti. Život bude daleko snazší, když budete takto jednat.

 

Jsme stále s vámi, Milovaní. Nyní pracujeme společně. Máte Armády na své straně ve dne v noci. Nikdy nejste sami. Naše Láska je vždy s vámi.


Do příštího týdne...

JÁ JSEM Hilarion

©2011 Marlene Swetlishoff, https://www.therainbowscribe.com/

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena