Hilarion - pro týden 20.06.2011 - 26.06.2011

21.06.2011 18:18

  

Milovaní světlonoši,

 

 

nacházíte se právě v procesu hlubokého očišťování všech zbývajících záležitostí, které ještě leží ukryté a pohřbené ve vašem podvědomí, většinou jde o problémy, o kterých jste se domnívali, že jsou již vyřešeny. Rozumějte, Milovaní, že tento proces bude pokračovat až do chvíle vaší konfrontace, kdy všechny aspekty zbylých stínů vyplují na povrch, aby byly spatřeny ve Světle osvíceného vědomí. Sledujte synchronicity ve slovech a reakcích lidí kolem vás, a to zejména ve chvílích, kdy máte za sebou čištění, neboť tyto nepoddajné oblasti, které ještě zůstaly nevyřešeny, se budou často vyplavovat po hluboké očistné práci. Je nutné, abyste pochopili a uvědomili si, že jde o dlouho pohřbenou záležitost, která dosud nezažila řešení v určitých oblastech této situace.

Mějte v těchto situacích se sebou trpělivost, Drazí, neboť toto je důležitá část pokračujícího procesu přípravy vaší fyzické Bytosti na Vzestoupení do vyššího vědomí. Pro ztělesnění svého Svatého Kristová Já je nutné, aby vše, co ještě potřebuje očistit od myšlenkových vzorů Starého Světa, vyplouvalo a aby docházelo ke konfrontaci, dokud nebude vše čisté. Pozorujeme, že většina z vás již prošla dlouhou cestou tohoto procesu a brzy bude schopná postoupit na další úroveň své duchovní cesty. Všichni máte potřebnou podporu vyšších říší, zbývá vám již jen požádat o pomoc a asistenci, pokud budete potřebovat. Jste obklopeni milujícími Bytostmi Světla, které vás nesoudí a bezpodmínečně milují.

Opět vám připomínáme, že vaše denní disciplíny jsou velmi důležité a že zanedbávání tohoto důležitého aspektu ve svém životě pravděpodobně přinese apatii a zmatek. Právě přicházející energie intenzivně působí na vaše fyzická, mentální, emocionální a astrální těla a když v sobě zažíváte tyto výkyvy nahoru a dolů, připomínáme vám, abyste byli k sobě laskaví a v případě potřeby odpočívali, což může být žádoucí pro opětovné získání rovnováhy. Nevzdávejte své úsilí pokračovat na své zvolené Cestě, neboť k dalšímu postupu dojde, jakmile na to budete připraveni.

Pozorujte zprávy uvnitř svého těla, mysli a emocí a pokuste se je zharmonizovat se svými aktuálními myšlenkami, které ve vás právě probíhají. Můžete zkusit vést deník, abyste mohli sledovat prosazování se objevujících se myšlenek. Staňte se trpělivým a veselým detektivem vnitřních procesů vaší mysli a toho, jak se vaše myšlenky prosazují ve vnějším světě. Tímto způsobem nad nimi získáte kontrolu. Život má být dobrodružství a nesmí se zapomínat, že vkročení do fyzické říše byla příležitost k vychutnání si a důkladnému prožití a užití si jejího absolutního půvabu a potěšení.

Vytrvejte v představování si sebe jako velkých Bytostí Světla, kterými skutečně jste a chovejte se tak. Trénink vede k dokonalosti ve všech směrech a ještě než to budete vědět, začnete si vzpomínat na svůj pravý původ Božských Bytostí, kterými jste. Je to úsvit nové éry a vše dobré je nyní možné.

 

Do příštího týdne...

JÁ JSEM Hilarion

©2011 Marlene Swetlishoff, https://www.therainbowscribe.com/

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.