Hilarion - pro týden 18.11.2012 - 24.11.2012

18.11.2012 19:30

 

 

Milovaní,

 

 

v těchto rychle plynoucích dnech se vám dostává pomoci na všech úrovních vašeho Bytí, abyste mohli nové frekvence přijmout co možná nejrychleji a nejplynuleji. Mnozí prožíváte návraty starých opakujících se myšlenkových a vjemových cyklů, o kterých jste si mysleli, že již byly úspěšně překonány a my vám říkáme, pamatujte, že to nejdůležitější je uvědomit si tyto cykly a okamžitě své myšlenky přepnout na něco, co vám vrátí úsměv a smích do vaší Duše, neboť pocity vnitřní radosti mohou přinést úžasnou změnu ve vašem pohledu na život, což pomůže překonat a rozehnat tyto vracející se vzory.

Může dojít k pocitům odpojení se od těch kolem vás a k pocitu, že vaše bývalé já je pouhou prázdnou slupkou. Vězte, Drazí, že by i toto mělo odeznít. Svou práci jste udělali, propojujete svou lidskou vůli s Božskou vůlí a nadále nesete svou vizi lepšího Světa a lepšího života. Říkejte svůj záměr třikrát denně nahlas, což ho pomůže zpečetit a poté věřte, že vše je tak, jak má být. Nechte ve svém nitru rozhostit milost ticha a míru a soustřeďte se na to, jak pulzuje světlo ve vašem srdci a ve vašem světelném sloupci.

Během svých pozemských životů jste získali zkušenosti s celou škálou lidských emocí, myšlenek a pocitů, které jsou nyní bleskově uvolňovány do sítě lidského vědomí, a tak se vám může stát, že některé vaše reakce ve vás vyvolají pocit nespokojenosti se svým pokrokem. To je velký omyl, vy všichni pomáháte transformovat hustotu do vyšších vibračních úrovní, což občas vyžaduje, abyste něco z toho dočasně vzali na svá bedra. Vy řídíte svůj záměr sloučit se se vzestoupenou Zemskou časovou osou a realitou, abyste dosáhli posunu věků způsobem, který je tím nejvyšším dobrem pro všechny.

Teď, když se k sobě přibližují dimenze a slučují se do vyšších úrovní, všichni pracujeme společně. Hodně práce se dokončilo i ve stavu vašeho spánku, kdy se pohybujete ve svých Světelných tělech pomáhajíce různými způsoby Zemi a všem jejím obyvatelům, aby se bezpečně připravili na příliv vzestupné energie. V této době je třeba velkého soustředění, proto se nenechte rozptylovat vnějším světem a odvádět od svého cíle. Zdánlivý chaos je znakem toho, že staré vzory menšiny ovládající většinu nyní končí a začíná převládat nové paradigma jednoty, míru, harmonie, spolupráce a lásky.

Kráčejte lehce na své každodenní cestě vstříc největšímu Světlu a čistotě. Nechte své Světlo zářit jasně a trvale, neboť vy jste ty pochodně, svodidla a transformátory pro ukotvování nové reality na vaší nádherné Planetě.

Do příštího týdne...

JÁ JSEM Hilarion

 

©2012 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
https://www.therainbowscribe.com/

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D (https://www.transformace.info/). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.