Hilarion - pro týden 18.03.2012 - 24.03.2012

19.03.2012 20:54

 

Milovaní,

 

zatímco v každém z vás probíhají očistné a osvobozující procesy, naplňujete své učení, porozumění a pochopení, které jste získávali během těchto příležitostí. Umožnilo vám to dosáhnout vyššího duchovního růstu a vnitřní evoluce, a tak nyní začínáte cítit, že jste v tomto oboru mistry. Život se stále vyvíjí a v této době se vývoj pohybuje přímo mílovými kroky! Každá Duše na Zemi zažívá své vnitřní změny s úžasnou ladností. Byl to tvrdý boj plavat proti proudu hluboce zakořeněných a pevně zavedených struktur a vy jste to překonali s vlajícími prapory.

Ani na minutu nepochybujte, že v srdcích Lidí může být cokoli nižšího, než je Láska, i kdyby vám okolí zrcadlilo opak. Naprosto každé srdce na této Planetě je dobré srdce, jen si ho někdo během životních zkušeností zavřel, aby ochránil jeho zranitelnost před potížemi vašeho Světa duality. Takový Svět se brzy stane zbytečným a pro toto staré paradigma se již nenajdou žádné vyživující energie. Ty, které jsou kolem vás, budou reprezentovat vyšší vědomí a sklon tvořit mír, harmonii a pochopení mezi všemi lidmi.

Jakmile Lidské srdce zatouží a začne očekávat vyšší dobro pro sebe i všechny své bratry a sestry, dojde k posunu ve vědomí, který prudce urychlí hluboké změny ve všech aspektech života na Zemi. Když se každý člověk miluje, respektuje a ctí pro své pravdivé Bytí jako Božské dítě, hodné všeho, co je dobré a správné a je připraven prosazovat to v každé situaci, myšlence, slovu a činu, pak již nikdy nebude potřeba chránit se před ostatními, neboť pak bude každý člověk osobně motivovaný, aby vyjadřoval pouze to, co vyvolává podobné vyjádření u druhých.

To přinese mír mezi všemi lidmi a národy a také to povzbudí k mnoha neuvěřitelným objevům a tvůrčím řešením nejtíživějších problémů Země. Neboť je to individuální svobodná vůle a volba každého člověka na Zemi, aby začal pracovat společně na pěstování pravé změny v každém aspektu života. Začne být jasné, že to, co udělá jeden člověk, má vliv na všechny ostatní lidi a srdce každého Člověka bude toužit po tvoření pouze toho, co je pozitivní, povznášející, inspirující a povzbuzující. Volba každého člověka setkávat se s ostatními za účelem naplnění vyššího dobra se stane běžným jevem v každé zemi a stane se stoupající spirálou do vyšších dimenzí existence.

Vlny energie rostou ohromující rychlostí, což bude mít vliv na každou formu života na Zemi, vše se mění, vše se transformuje do nové reality - ačkoli je to matoucí, neboť obě reality nyní existují zároveň - to již nebude mít dlouhého trvání. Vyšší Světlo, které přichází, je nyní přijímáno a integrováno každou vnímající bytostí a toto Světlo se šíří všemi směry, aby Všem přineslo co nejlepší výsledky. Pokračujte, Drazí, ve vašem hledání mistrovství Sebe sama a jakmile toho dosáhnete, přispěje to vyššímu dobru pro Všechny. Stále máte kolem sebe Anděly, kteří vás vedou a ochraňují - věřte, že jste na správném místě v Božském načasování a že je vše v pořádku.

Do příštího týdne...

 

JÁ JSEM Hilarion

 

©2012 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti www.therainbowscribe.com

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D (https://www.transformace.info/). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.