Hilarion - pro týden 16.09.2012 - 22.09.2012

17.09.2012 20:30

 

 

 

Milovaní,

 

s nezadržitelným posunem věků směrem kupředu a se zesilujícími energiemi se zvyšuje naléhavost obracení se do svého nitra. Před vámi stojí křižovatky a mnohá rozhodnutí. Všichni jste si vědomi, že již není cesty zpět a že jste se stali živoucími zprostředkovateli Stvořitelovy Zdrojové energie. Každý z vás je chodícím svodidlem pro Světlo od Boha, který nikdy nezklame, a tento fakt vám nyní začíná docházet. Všechno, co děláte ve svých všedních životech, má velký význam, neboť neustále stojíte ve svém Světle a své jednotě.

Během rychle plynoucích dní následujících měsíců se budou kolem vás objevovat důkazy o probíhajících změnách a lidé je uvidí. Vy, kteří jste si již transformovali své vlastní husté energie z každé buňky svého těla, nyní vibrujete čistou energií, která nepřetržitě proudí vašimi meridiánovými kanály. Nyní jste nositeli tohoto Světla ve prospěch Všech lidí na této Planetě a sloužíte coby živoucí vodiče čisté energie. Jak víte, tato čistá energie je velmi potřebná k další transformaci těch chaotických energií, které stále ještě způsobují zmatky, strach a tolik trápení, smutku a neštěstí v srdcích Lidstva.

Vězte, že i toto přejde, lidé ve vašem okolí a vaší blízkosti, vaši Milovaní, přijímají vyšší frekvence, které z vás vyzařují, což má vliv na mnohé změny v jejich vědomí a chápání. To jim bude v souvislosti s porozuměním vaší práci, kterou jste sem přišli odvést, čím dál jasnější, takže všechna napětí a rozdílnosti, které se mezi vámi vyvinuly, se rozptýlí jako mávnutím kouzelného proutku. Jinými slovy, Drazí, oni v následujících dnech přistoupí na palubu. Oni si také vybrali své cesty k Jednotě a byli vybráni, aby vám stáli po boku, aby se jim dostalo pomoci ve chvíli, kdy se začnou probouzet.

Probouzení Lidstva je nyní v plném proudu a lidé vidí marnost v úsilí o práci ve starých systémech, protože ty už nemají podporu v přicházejících vyšších energiích. Je tu úsvit nových způsobů ve vztazích, které budou ctít právo každé Duše stát vysoko ve své vlastní síle a suverenitě a zároveň budou tyto Duše ctít ta samá práva u svých Sester a Bratrů. Jakmile se tyto postupy dostanou do plného vědomí, přestanou jednoduše existovat mnohá stará paradigmata, která Lidstvo držela v otroctví sféry nižšího vědomí. Svět bude o to bohatší, neboť každý člověk převezme zodpovědnost za všechno, co dělá, a začne toužit po lepším životě, kde má každý možnost získat vše, čeho se dá dosáhnout.

Je na každém Nováčkovi na Cestě, aby pozoroval znamení sledováním ptáků a zvířat ve svém okolí. Když se mají dít na Zemi změny, tito tvorové slouží jako varování. Pozorně je sledujte ve svém blízkém okolí a pozorujte všechno, co je kolem vás. Posílejte jim Lásku a ujištění, že vše je v pořádku. Jejich vnitřní řídící systémy jsou vyčerpané změnami v pohybech elektro-magnetického proudění. Všimnete si, že někteří ptáci, kteří na zimu obvykle migrují ze Severu do teplejších oblastí, nyní neopouštějí svá hnízda, což může být ještě častější ve chvílích, kdy budou zesilovat energie stáčející se směrem k Zemi. Vnímejte se coby agenti, kteří během svých každodenních životů přináší do všech věcí Božský Řád, neboť tak to ve skutečnosti je!

Do příštího týdne...

JÁ JSEM Hilarion

©2012 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
https://www.therainbowscribe.com/

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D (https://www.transformace.info/). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.