Hilarion - pro týden 15.07.2012 - 21.07.2012

17.07.2012 13:15

 

Milovaní,

 

 

Velké Dílo pokračuje. Každý z vás ze všech buněk svého Bytí propouštěl cyklické vzorce bolesti a ovlivnění. Chápeme, že tento proces není snadný, a proto vás žádáme, abyste si pamatovali, že jste to Vy, kteří budete v následujících dnech osvětlovat svým bližním cestu. Všichni průkopníci kráčejí do neznáma, a tak se může stát, že budete čelit tlaku, jež vás bude nutit ke zrodu, zatímco budete postupovat proti proudu stanoveného směřování. Prohlašujeme, že vykonáváte větší úkol, než si v této chvíli dokážete představit.

Vězte, že nikdy na své stezce nekráčíte osamoceni, neboť jsme neustále s vámi. My, coby vaše Rodina Světla, jsme vám oporou v doposud nespatřených říších. V následujících dnech budete daleko lépe schopni pohlédnout za hustotu, přes kterou jste procházeli do sfér Světla a více-rozměrnosti. Jako více-rozměrné Bytosti žijete a pracujete na mnoha různých úrovních, a proto říkáme, že činíte daleko víc, než si běžně uvědomujete. Denně sami sebe překonáváte a někdejší omezení se vytrácejí, jako by byla pouhým snem.

Je důležité, abyste si na počátku každého dne pevně vytvořili myšlenkový plán, který se týká vašeho setrvání ve stavu radosti a vděku, neboť toto vám pomůže vstoupit do nových frekvencí, které z Vesmíru zaplavují Planetu. Takový záměr zároveň podporuje rozpouštění hustoty většinového vědomí myšlení, jež bylo Lidstvem přijato coby běžný způsob myšlení, konání a Bytí. Vytváříte změny nutné k připojení vás, Země a všech Jejích obyvatel k Božímu Plánu tím, že zvolíte odlišné řešení problémů zakořeněných ve vašem Světě.

Jako vždy vám radíme, abyste byli k sobě a svým bližním laskaví. Všichni se učíte, jak používat svou energii a osobní sílu tvořivými, život obohacujícími způsoby, a mnohdy jde pro všechny o učební proces. Co děláte a co uskutečňujete, je vytváření cesty pro své bližní (překonáváním minulých cílů, které nebyly pro vaše nejvyšší dobro), aby si i oni uvědomili, že existuje lepší cesta, jak realizovat svá nejdražší přání a tužby pro šťastnější život. Vy jste bořitelé a zároveň tvořitelé vzorců, na což byste právě teď měli nejvíce zaměřit svou pozornost.

Během své každodenní práce nechte zářit své neuvěřitelné a nádherné fosforeskující Světlo. Vše co po vás žádáme je, Milovaní, aby vaše srdce plála čistotou a laskavostí pro každého, abyste propustili veškeré výmluvy ega, jež vás udržovaly mimo vaše právoplatné místo coby Božského Člověka vstupujícího do nového Zlatého Věku, tedy nového modelu pro vše na Zemi.

Do příštího týdne….

JÁ JSEM Hilarion

©2012 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace
Z https://www.therainbowscribe.com/
pro https://www.vzostup.sk/ přeložila Karel ☼