Hilarion - pro týden 14.10.2012 - 20.10.2012

16.10.2012 21:54

 

 

 

Milovaní,

 

mnozí z vás si nyní prochází procesem dalšího zjednodušování svého života a všech jeho stránek. S tím, jak se do vašeho energetického pole dostává další Světlo, zjišťujete, že za sebou zanecháváte vše, co vás brzdilo, či vás poutalo s minulostí, a že začíná být mnohem jednodušší opouštět to, co již neslouží vašim vyšším cílům. Tento proces hodnocení a opouštění je v tento klíčový okamžik Vzestupného procesu mezi vámi nejčastější, neboť právě teď přicházejí k přehodnocení všechny vaše zažité myšlenkové vzory, které jste od raného dětství nosili ve svých myslích.

Nebylo jednoduché dojít poznání sebe sama a toho, co je pro vás důležité v léčbě a regeneraci svého stavu celistvosti a osobní síly. Aktuálním krokem pro většinu z vás je uvědomit si, že jste ve skutečnosti tvůrci své vlastní reality, kterou prožíváte v tuto chvíli. Proto je nutné, abyste se všichni obraceli hluboko do svého nitra a pozorovali zde myšlenkové vzory, které si většinou podvědomě nesete a které se projevují ve vaší realitě, a to možná způsobem vyvolávajícím události, situace, či okolnosti nadále přinášející do vašich životů to, co nechcete, nebo jste chtěli jinak.

Mnozí jste byli ohromeni, či znepokojeni náhlou změnou svého chování a projevu, která nebyla v souladu s vaším běžným způsobem chování. Vezměte na vědomí, že to pramení z nejhlubších úrovní vašich Bytostí, kde tyto projevy velmi pravděpodobně zakořenily v raném dětství, ale byly potlačeny a udušeny coby nevhodné a nepřijatelné společenským konceptem, ve kterém jste vyrostli. Proto vám radíme, abyste k sobě byli během tohoto procesu shovívaví.

V dětství jste byli ve svých myšlenkách a činech nevinní a spontánní. Když jste byli smutní, plakali jste. Když jste byli šťastní, vaše dobrá nálada byla očividná, když jste byli naštvaní, dupali jste nohama a volně jste vyjadřovali své pocity plným využitím všech vašich smyslů. Ve své nevinnosti jste jednali - a pak vám bylo řečeno, že to není vhodné. Děti prostě žijí přítomností a nezabývají se myšlenkami o minulosti, budoucnosti, nebo složitostmi dospělých. Prostě žijí to, co se právě děje, v přítomném okamžiku. To je to, co znamená žít plně, v pravém slova smyslu.

Vy všichni opět získáváte tuto schopnost být přítomni, abyste dokázali ocenit všechny radosti a zázraky tvoření ve svých nejjednodušších a nejzákladnějších směrech. Všechny složitosti života, které právě prožíváte, začínají mizet a zůstane vám jen to, co má největší význam v počátcích vašich nových možností. Na své cestě nyní poznáte mnohé, kteří teprve začínají prožívat proces, jímž jste si sami již prošli. Mějte s nimi trpělivost, buďte k nim vlídní a přiměřeně ukazujte směr. Vždy pamatujte, že největší význam teď má udržování svého nejvyššího Světla. Zůstávejte věrní sami sobě.

Do příštího týdne...

JÁ JSEM Hilarion

©2012 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
https://www.therainbowscribe.com/

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D (https://www.transformace.info/). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.