Hilarion - pro týden 14.02.2011 - 20.02.2011

14.02.2011 14:14

Milovaní,

 

Minulý týden došlo k velkému pokroku v otázce dokončování čištění a opouštění všeho, co bylo ještě potřeba. Tento Svět na nové cestě byl sledován bytostmi starověké doby, které posílají své modlitby a své Světlo těm statečným a mocným lidem, kteří se naladili na velké změny prostírající se po celém Světě stojíce ve svém Světle a v Jednotě za mírovou změnu ve své zemi, a třebaže je budoucí cesta plná náročných úkolů, mohou sjednocení lidé přinést zázraky s důvěrou a odhodlaností.

Lidé na celém Světě plakali radostí, díky a slávou s vědomím ve svých Duších, že nejvyšší dobro a nejvyšší cíle byly přineseny těmi, kteří stáli ve své upřímnosti, integritě a s odhodláním přinést pozitivní změny v míru. Těchto událostí se bude odehrávat stále více ve formě vlny - jak se budou lidé zvedat a říkat "už toho bylo dost". Fakt je ten, že čas přivane velké, pozitivní změny. Radostné energie, které se rozléhaly po Planetě, posunuly lidstvo dále do vyšších frekvencí a Nanebevstoupení Země a všeho na Ní je pevně dáno.

Prosíme Milované Světlonoše, aby to nevzdávali, držte své vize lepšího a mírovějšího Světa, který si váží všech a všeho. Pevně držte svou vizi příchozích dní a vytrvejte tváří v tvář všem změnám, které se uskutečňují. Tyto změny začínají nejprve mezi jednotlivci a pak se rozšíří mezi komunity, města, národy a kontinenty. Vyšší Světlo by mělo převládnout, když si my všichni podržíme a ukotvíme své Světlo a Kosmické Světlo tak, aby energie zůstaly v rovnováze. To je důvod, proč jste přišli v té nejvíce fascinující době všech dob. Sledujeme tyto události v úžasu a úctě a tleskáme všem, kdo věří, že změna může nastat mírovým a rezolutním způsobem.

Rychle mizí dny těch, kteří drželi své lidi autoritativně v atmosféře ohrožení a strachu. Probuzení již nebudou podléhat těmto taktikám a budou pokračovat v prosazování mírových změn ve všech odvětvích světského života na vaší Planetě. Je čas prožívat radost a vděčnost ve svých srdcích, neboť tyto emoce se nadále rozšiřují a v kruzích šíří pozitivní a povzbuzující energie a ty se začnou projevovat ve vašich každodenních životech ve všech svých aspektech. Lidé jsou nyní ochotní čestně převzít zodpovědnost za své činy a to je velmi dobrá zpráva pro všechny. Pokud by každá lidská bytost na Zemi převzala zodpovědnost za každou svou myšlenku, slovo a skutek a začala by žehnat každému a všemu kolem sebe, změny by byly okamžité.

V jednotě se mnohé dokončí a to, co bylo naplánováno ve vyšších dimenzích, zatímco vaše těla spala, se nyní začíná realizovat. Láska je ta největší síla ve Vesmírech a na této Planetě jsou miliardy milujících lidí, kteří touží zažít dobro, milost a sdílení se svými bratry a sestrami. Jsou více než připraveni žít své životy novým způsobem, bez nutnosti brát si od druhých, aby měli to, co potřebují a po čem touží. Tento nový způsob vztahů mezi lidmi se bude rozjíždět pomalu, ale bude se během měsíců a roků dále rozrůstat a život dostane nový a daleko větší význam než kdy dříve.

Dny, které jsou před vámi, Milovaní, přivádějí každého na zcela nové teritorium a je na všech, aby se spojili dohromady s přílivem těchto nových energií. Ta cesta vpřed se ukáže, jakmile všichni půjdete po ní, nyní jsou nutná období odpočinku a rozjímání. Poslouchejte svůj vnitřní hlas a vězte, že vše je v pořádku. Zavolejte nás každé ráno a my vám vždy půjdeme po boku.

 

Do dalšího týdne...

JÁ JSEM Hilarion

©2011 Marlene Swetlishoff, https://www.therainbowscribe.com/

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.