Hilarion - pro týden 07.02.2011 - 13.02.2011

09.02.2011 11:11

 

Milovaní,

 

 

touto dobou probíhají ve vašich fyzických tělech mnohé změny a během dne cítíte mnoho zvláštních pocitů. Každý z vás pracoval s velkým úsilím na spojení se s vaším Vyšším Já tak, aby došlo k lepšímu propojení a integraci. Jak nastává tento proces, uvědomte si občas, že se vaše nervy mohou cítit poněkud polámané a můžete zažívat nepříjemná období popudlivosti, které nereflektuje nic z toho, co se děje ve vašem vnějším světě, je to symptom spojený s rostoucími úrovněmi frekvence a časem to poleví.

Radíme vám, pokračujte ve svých denních průpravách, procházejte se každý den na čerstvém vzduchu a rozmlouvejte s Přírodou, vypijte minimálně 8 sklenic vody a procvičujte hluboké dýchání. Toto vše vám pomůže spojit se, naladit a integrovat a překlenout se přes spousty právě probíhajících změn s větším klidem a ladností. V této době je také důležitá péče o Sebe sama a navíc vám pomůže každodenní introspekce / sebepozorování, meditace nebo rozjímání. Být na sebe každý den hodný formou maličkostí, vám pomůže zůstat v náladě radosti a štěstí. Odměňte se novou knihou, kterou jste si chtěli koupit a přečíst, nebo si dejte dlouhou lázeň ve vaně s mořskou solí. Zasloužíte si i víc.

Nadále se budou objevovat další Probuzení mezi všemi Dušemi inkarnovanými na tomto Světě a vy uvidíte další a další lidi, jak vstávají a nechávají slyšet své hlasy, zatímco si začínají uvědomovat, že ONI jsou ta změna, kterou chtějí vidět ve Světě. Pryč jsou ty dny, kdy se tato prohlášení přenášela z probuzených myslí do těch dalších, aby pracovaly a namáhaly se, neboť nyní je to jasnější všem, protože v jednotě je síla k uskutečnění mírových změn počítaje každou Duši, která drží své bratry a sestry ve cti a ne v nepřátelství.

S rostoucími energiemi budou nadále vyplouvat na povrch impulsy k vyřešení vnitřních konfliktů a možná budete žasnout nad tím, co přichází z vašeho nitra a zdá se být v rozporu s tím, kým si myslíte, že jste. Nechte to proběhnout a jen sledujte, jak se to, čím nejste, vyplavuje a opouští váš energetický systém. Neuvízněte v dramatu toho, co právě odchází, jednoduše to pozorujte a odpojte. Nikdy to nezapomeňte nahrazovat Čistým Bílým Světlem Krista a to vám usnadní uvést a zakotvit Kristovo Já ve vašem vnějším Já.

Buďte trpěliví sami se sebou i s ostatními a pamatujte, že to, co odchází, nejste vy a tím, že toto probíhá, může přicházet více vašeho "SKUTEČNÉHO" a začít se realizovat váš duchovní osud. K tomuto jste se rozhodli před inkarnací a to se nyní projevuje. Pocity Lásky, soucitu a empatie - k sobě a ke všem vámi Milovanými - vás pomohou udržet jednotnými během mnoha změn na mnoha různých úrovních, které pokračují průběžně a neoblomně dál.

Před vámi stojí mnohé výzvy k dosažení mistrovství a jak tím úspěšně proplouváte, začnete zažívat silnější naplnění a pocit radosti, tento pocit se stane emocí, která se bude vaším prostřednictvím projevovat stále častěji. To "SKUTEČNÉ VY" je Bytost všeho, co je dobré a pozitivní, šťastné a radostné, vtipné a milující legraci, talentované a kreativní, trpělivé a milé, soucitné a milosrdné. Umožněte vstoupit vašemu SKUTEČNÉMU Já, nechte své nádherné Světlo zářit, protože proto tu jste.

Do dalšího týdne...

JÁ JSEM Hilarion

©2011 Marlene Swetlishoff, https://www.therainbowscribe.com/

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.