Hilarion - pro týden 04.11.2012 - 11.11.2012

04.11.2012 22:33

 

 

 Milovaní,

 

 

nedělejte si těžkou hlavu s novým přílivem energií, který s vysokou intenzitou zaplavuje vaši Planetu. Každý den si mantrujte "Vše je v pořádku". Nyní prožíváte období mohutné vnitřní aktivity, neboť ty energie, které jste již přijali, se nadále integrují a asimilují a k tomu všemu ještě přijímáte další obrovské množství těchto darů Lidstvu. Mnozí nalézáte ochranu ve svých domovech a snažíte se co nejvíc odpočívat a relaxovat. Pro většinu lidí znamená toto větší množství přicházející energie, že potřebují více a déle spát. Neustále naslouchejte svému elementárnímu tělu a následujte jeho pokyny.

Matka Země je v procesu znovuzrození a přechodu do vyšších dimenzionálních sfér a ti, kdo Ji obývají, jsou také součástí tohoto procesu, takže rčení, že všichni jsme Jedno, nyní nabírá daleko hlubší význam, než kdy dříve. Tento proces vyžaduje neochvějnou víru a kuráž držet pevně své Světlo, které si nesete ve svém Bytí; během právě probíhajících změn na Zemi prochází totiž mnoho lidí touto zkouškou. Z naší perspektivy vidíme, že srdce a duše Lidí rychle stoupají do úrovní Lásky a soucitu, naděje a víry ve vyšší smysl bez ohledu na to, co se děje v jejich okolí.

Vy, kteří jste zažili mocnou sílu Přírody ve svém nejsilnějším projevu, který v životech mnoha lidí způsobil katastrofu, vězte, že na řadu přicházejí zástupy Andělských Bytostí, které přinášejí slova povzbuzení, posílají svou pomoc, útěchu a podporu všem, kdo hodně ztratili. Tito lidé potřebují naše modlitby a vizualizace, neboť pak k obnovení jejich životů dojde Božským způsobem. Mnozí lidé budou na tuto výzvu reagovat tak, že se pokusí pomoci, jak jen budou umět. Tato doba žádá spolupráci v jednotě, aby bylo dosaženo nejvyššího dobra pro co největší množství lidí.

Během pokračujících čistících procesů Země hledí Lidé do svého nitra, aby našli odpovědi na své mnohé otázky. Hodně lidí si nyní uvědomuje Světlo, které září v jejich nitru a u těch, kdo žijí v jejich společnosti, a hledají způsob, jak se vypořádat s tou nesmírnou a drtivou skutečností, která nastala. Vzdávají díky svým vzácným životům s vědomím, že život je tím největším darem, který jim byl dán. Všechno ostatní by mělo být obnoveno časem.

Modlete se bez ustání za své sestry a bratry po celém Světě, kteří se potýkají se změnami probíhajícími v tak krátkém časovém období. Udržujte záměr, aby došlo k nejvyššímu dobru pro všechny. Pomáhejte co nejvíc těm, kdo potřebují vaši pomoc. Držte své Světlo, svou vizi, neboť na vás spočívá naděje tohoto Světa.

 

Do příštího týdne...

JÁ JSEM Hilarion

©2012 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
https://www.therainbowscribe.com/

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D (https://www.transformace.info/). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.