Hilarion - pro týden 02.09.2012 - 08.09.2009

02.09.2012 22:57

 

Milovaní,

 

udržujte si své vnitřní propojení uprostřed všech změn, které probíhají ve vašich fyzických strukturách a ve Světě kolem vás. Mnohé věci vám nebudou dávat smysl a mohou vás odvádět od vašeho vlastního cíle, proto je důležité, abyste každý den zůstávali uzemněni. Vy jste byli dlouhou dobu průkopníky těchto změn, které se nyní dějí, s většinou z nich již máte svou vnitřní zkušenost a nyní to jen budete pozorovat u lidí kolem vás. Ta největší změna se děje ve vědomí. I nadále dochází k přijímání možnosti, že Lidstvo je lepší, než bylo dosud myšleno, což následně vytvoří změny ve struktuře společnosti. Budou se objevovat a hmotně se projevovat nové myšlenky a mnohá řešení, která všem přinesou změny k lepšímu.

S přílivem dalších přicházejících energií dojde k širšímu pohledu na Svět, kde žijete, což nastartuje rozjezd nových kreativních řešení pro mnohé problémy sužující Planetu a její obyvatele. Jakmile se v souvislosti s těmito energiemi začnou otevírat lidská srdce, začne v rámci celého Lidstva převládat také pocit Jednoty. Jedna lidská rasa začne vnímat druhou tak, že jsou propojeny v Jednotě se Zdrojem Všeho, Co Jest. Rozdíly se rozplynou, jako by nikdy nebyly a v lidských vztazích dojde k velkému pokroku v relativně krátké době. A jak nezadržitelně dochází k tomuto novému poznání, poroste geometrickou řadou Lidská schopnost tvořit pozitivní změny a dojde k mnoha zdánlivým zázrakům.

Nyní je na Světlonoších po celém Světě, aby si udržovali své vize lepšího Světa a aby se věrně a s jistotou drželi své osobní Cesty k jednotě, harmonii a vzestupu. Díky své vlastní víře se přenesete přes veškerá dosavadní omezení vstříc mistrovství sebe sama, svých energií, svých životů; a vaše sny se stanou skutečností s úžasnou rychlostí a zázračným načasováním. Vězte, že vy jste tvůrci a že to, co před sebou, ve svém životě, v tomto momentu vidíte, je výsledek vašich myšlenek a záměrů. Milost Lásky převládne ve vašich Bytostech a tato nesmírná vnitřní síla přinese změny, které jsou nutné uvnitř i zvenčí. Pamatujte si prosím, že na této Zemi kráčíte coby Velvyslanci Boží, coby reprezentanti s vyšším cílem sloužit Světu, a že vy děláte změny

Každý z vás žije na své Planetě lehce a má na ni minimální dopad ve smyslu přispívání hustým energiím, které jsou nyní zpracovávány pomocí vašeho soustředěného Světla a Lásky. Ti z vás, kteří pocítili tíhu hustoty, kterou transformovali, zažijí nyní ve svém nitru větší Světelnost Bytí a delší období čistoty a uvědomění. Víme, že mnozí z vás jsou unavení a občas se sami divíte, proč jste se právě vy tak nadšeně přihlásili, když byli povoláváni dobrovolníci k inkarnaci na tuto Planetu. Nebyla to jen vaše velká Láska a soucit s Lidstvem, co vás sem hnalo, ale také vědomí, že ve Vesmíru se vyvíjí ještě vyšší záměr. Vaše hluboká odvaha a smysl pro dobrodružství jsou ceněny námi všemi, kdo jsme šli tou samou cestou před vámi. Nikdy nejste sami.

I nadále o sebe pečujte a následujte pobídky svého vnitřního vedení. Používejte všechny své smysly a vnímejte Svět kolem vás. Vyhledávejte krásu v každé věci a ve všech lidech, hledejte společnou řeč, nenechávejte se odrazovat zdánlivými rozdíly. Obklopujte se mírem, který máte uvnitř sebe, a žehnejte veškerému životu během své každodenní práce na dosažení stále vyšších met v rámci svých vizí a tužeb. Vaše časté, každodenní vyjádření vděčnosti jednoduchou formou srdečného "děkuji" vám přinese ještě více dobra, které si právem zasloužíte.

Do příštího týdne...

JÁ JSEM Hilarion

 

©2012 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
https://www.therainbowscribe.com/

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D (https://www.transformace.info/). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.