Good night my angel - Dobrou noc můj anděli

26.12.2011 18:34

Good night, my angel, time to close your eyes and safe these questions for another day. I think I know what you’ve been asking me. I think you know what I’ve been trying to say. I promised I would never leave you and you should always know - wherever you may go, no matter where you are - I never will be far away.

 

Good night, my angel, now it’s time to sleep and still so many things I want to say. Remember all the songs you sang for me when we’ve been sailing on an emerald bay. And like the boat out on the ocean – I’m rocking you to sleep. The water’s dark and deep inside this ancient heart you’ll always be a part of me.

 

Good night, my angel, now it’s time to dream. And dream how wonderful your life will be. Someday your child will cry and if you sing this lullaby then in your heart there will always be a part of me.

 

Some day we’ll all be gone but lullabies will go on and on – they never die, that’s how you and I will be.

 

 

….

 

Dobrou noc, můj anděli, je čas zavřít oči a nechat si tyto otázky na další den. Myslím, že vím, na co ses mě ptala. Myslím, že víš, co jsem se snažil říct. Slíbil jsem, že tě nikdy neopustím a měla bys pro vždy vědět – kamkoli půjdeš, kdekoli jsi – nikdy nebudu daleko.

 

Dobrou noc, můj anděli, je čas spát a stále bych toho chtěl tolik říct. Pamatuji si všechny písničky, které jsi mi zpívala, když jsme se plavili ve smaragdové zátoce. A jako loď v oceánu kolébám tě ke spánku. Voda je tmavá a hluboká v tomto pradávném srdci. Vždy budeš mojí součástí.

 

Dobrou noc, můj anděli, je čas snít a sni o tom, jak nádherný bude tvůj život. Jednoho dne bude tvé dítě plakat a když mu zazpíváš tuto ukolébavku, pak ve tvém srdci bude vždy i část mne.

 

Jednoho dne budeme všichni pryč, ale ukolébavky zůstanou – nikdy nezemřou a tak budeme žít i my.

 

Překlad M.K.

 

Písnička ke stažení zde.