Egypt - Chrám Kosmu a Kořeny Posvátného Stromu

29.09.2011 18:46

Aktuální vývoj z pohledu našich cest

 

Pravidelní čtenáři těchto stránek vědí, že jsem byla v Egyptě třikrát - letos i v tomto životě. Při každé cestě se mnou přijel i někdo z Čech. Každá z těch cest byla zajímavá, ale teprve nyní mi začínají docházet a dosedávat různé události. Je to logické - když jsme do této země přijeli poprvé, bylo to krátce po revoluci, hodně věcí bylo zmatených a "mlely" se staré - zatuchlé energie s novými a čerstvými. Při druhé cestě jsme se už zapojili i do obnovy fyzické a seznamovali se s touto zemí hlouběji a zároveň šířeji (procestovali jsme jej téměř celý - od všeho trochu). Při třetí cestě už naše poslání dostávalo konkrétnější obrysy. A navíc jsme mohli navštívit další místa. Všem, kteří se k nám přidali, velmi děkuji. Přijeli právě včas a ti praví... A vykonali zde kus pořádné práce. A doufám, že se zároveň i výborně bavili a že to pro ně znamenalo přínos.

Teď už jsou věci o dost jasnější. Ten pocit, který jsem měla, začíná dostávat konkrétnější podobu. Stále ještě nevidím vše úplně jasně a i kdyby, nesměla bych o tom zde hovořit, ale přesto - svítá. Přes mix staro-nových energií začínají vystupovat ty starodávné v novém "kabátě".

Tak jako je planeta Země naprosto jedinečnou "experimentální" a zároveň posvátnou planetou celého našeho Vesmíru, kde se setkávají duše z nejrůznějších planet a civilizací, tak Egypt je jakousi výchozí zemí této planety. Jak se dozvíme v knize Miloše Matuly (MM) - Chrámem Kosmu. Praha je Novým Jeruzalémem a v Čechách a na Slovensku se rodí duše spojené s Atlantidou i Egyptem - jsme jakousi korunou posvátného stromu, Egypt to jsou ale jeho kořeny. A aby mohl strom plodit šťavnaté ovoce, je třeba ty kořeny ošetřit... Na jeho obnově se podílí mnoho bytostí z mnoha úrovní a začínají sem jezdit Pracovníci Světla z celého světa. Je ale nesmírně důležité, abychom přijeli i my. Máme totiž jiné znalosti a jiné "klíče". Aby mohl celý proces i nadále pokračovat, je třeba přiložit ty naše "klíče". Občas mi někdo píše: "Rád(a) bych jel(a), ale nemám zvláštní zkušenosti s meditacemi". To ale nevadí. Vůbec o sobě nepochybujte. Nevím, jak přesně to celé proběhne - bylo mi umožněno nahlédnout jenom natolik, abych věděla, že je důležité přijet. Berte to tak, že reprezentujete určitou skupinu lidí - určitý směr. A vůbec nezáleží na tom, jestli pravidelně meditujete nebo ne. Jen prostě poslouchejte a nechte se vést svým srdcem. To ostatní proběhne "samo" - třeba i na nevědomé úrovni. Také mi bylo ukázáno, že na každého zde čeká speciální dárek. Na každého jiný - může být v podobě nějaké věci, zážitku, energie, aktivace či přímého zasvěcení. Nebo možná léčení. Jen už prosím neváhejte. Taková šance se příliš často neopakuje.

Dostali jsme za úkol připravit sérii cest - tři již proběhly - přípravné a nyní nás čekají pravděpodobně další tři. První je v listopadu - pracovně jí říkáme Hórovo oko. Při této cestě navštívíme chrámy i pyramidy - je třeba zde "otočit klíči" - svojí návštěvou zpřístupníme nejhlubší moudrosti a zasvěcení těchto míst, probudíme je. A jako takovou téměř "perlu" - Luxor je Chrámem Vzestupu!!! A to jak ve vyšších sférách, tak přímo zde fyzicky. 1.září t.r. byla aktivována pyramida v Gíze (ve spojení s mayskou pyramidou a ostrovem Moorea) - viz www.anjelska.cz. A dochází k mnoha a mnoha dalším aktivacím, Sfinga se připravuje na vydání svého tajemství. A děje se i mnoho dalších věcí, o kterých mi není dovoleno hovořit. TEĎ je ten pravý čas...

 

Další cestou je cesta prosincová - do pouště. I ona má svou hodnotu a svůj účel. Zatímco delta je označována za Hórovu zemi, pak poušť je zemí Setha. Zde se odkryje moudrost po věky skrytá. Veliká mystéria a zároveň tak prostá...

 

Třetí cestu zatím jen tuším, ale ještě jsem nedostala bližší informace. Ani nevím, zda se jí budu moci plně zúčastnit. Je to ještě hudbou budoucnosti. A teď je důležitá přítomnost. Obecně se uvádí jako nejzásadnější rok 2012, ale věřte mi, důležitý je teď každý krok - to velké "dobrodružství" začíná právě teď...

 

(Naše úkoly ovšem pokračují i dalšími aktivitami a to ve všech možných sférách. Brzy vám je představím na stránkách Hammock Adventures. Máme před sebou i jiné projekty, ke kterým budeme potřebovat sponzory... a možná i pomocníky na fyzickou práci.)

 

A nyní ještě další "zdroj" a snad i s lepším vysvětlením:

Egypt - obraz nebes a chrám celého vesmíru

(první kapitola z knihy Achnaton a Nefertiti, faraoni slunce od Miloše Matuly - vřele doporučuji)

 

"Egypt je obrazem nebes, či přesněji řečeno, v Egyptě byly všechny síly, které hýbou nebesy a ovládají je, převedeny na naši úroveň. Vlastně ještě více, máme-li říci plnou pravdu, naše země je chrámem celého vesmíru." Hermes Trismegistos (Thovt), Corpus Hermeticum

 

Výše uvedený úryvek je převzat ze sbírky mystických textů zvané "Corpus Hermeticum", která je přisuzována Hermovi Trismegistovi, Třikrát velikému Hermovi, nejmoudřejšímu z bohů, kterého staří Egypťané znali jako Boha Thovta. V jedné pasáži této sbírky vede rozhovor se svým žákem Asklepiem, ve kterém mu popisuje symbolický význam Egypta pro duchovní historii tohoto světa. Trismegistos sdělil tato slova v rámci úvodu k proroctví, které se dělí na dvě části. Nejprve sdělil Asklepiovi, že přijde čas, kdy Egypt, chrám vesmíru, bude opuštěn a zpustne. Lidé se unaví životem a přestanou vesmír považovat za hodný úcty či obdivu. Náboženství bude opuštěno jako břemeno a lidé dají přednost tmě před světlem. V těchto časech bohové lidstvo opustí a jejich hlasy nebudou více slyšet. Země se stane neplodnou, vzduch bude otráven a svět se stane starým...

Až potud v sobě proroctví, i když se zjevně obrací k Egyptu, zahrnuje rozsáhlejší proces než jenom dějiny egyptské civilizace. Podle Jeremyho Naydlera se jedná o historický proces, který můžeme vysledovat až do našich časů. Vlastně se zdá, že toto proroctví popisuje osud celé naší západní civilizace. "Možná," jak Naydler dále uvádí ve své knize "Chrám kosmu", "Trismegistova slova naznačují, že jsme udělali chybu v tom, že jsme až dosud zařazovali Egypt do epochy naprosto odlišné od té naší. Když tak bojujeme s pocitem únavy ve znečištěném světě opuštěném bohy, nemůžeme se ubránit myšlence, že se první část proroctví naplnila právě teď. "Egypt" zpustnul."

Avšak poté přichází druhá část proroctví, v níž Trismegistos říká, že až toto všechno nastane, za pomoci boží milosti dojde k obnovení lidského chápání posvátného. Údiv a úcta znovu naplní lidská srdce. Nastane obecné probuzení směrem k božskému, které způsobí, že lidé znovu začnou zpívat neumdlévající zpěvy chvály a požehnání. To vše vyústí v nové zrození kosmu a povede ke svatému a úctu vzbuzujícímu obnovení celé přírody".

V citovaném Hermově díle je nám předložena koncepce velikého kosmického cyklu, ve kterém hraje ústřední symbolickou roli Egypt. Tato koncepce zvláštním způsobem zahrnuje i dobu naši. My dnes žijeme právě v onom kritickém čase, kdy byla naplněna první etapa onoho cyklu - opuštění a zpustnutí chrámu. Druhá etapa - znovuvybudování chrámu - teprve začíná... (Při této větě se mi vybavil citát z Bible, kdy Ježíš mluví o tom, že zboří a poté znovu postaví chrám... nevím proč. Pozn. M.K.)

Starověký Egypt představoval vyvrcholení lidského duchovního vývoje a vztahu k přírodě. Starý Egypt nám především připomíná, že naše moderní kultura má hlubší kořeny, než jsme předpokládali. A to jak časově, tak i duchovně. Dotknutím se těchto kořenů můžeme získat ovrovský zdroj inspirace a vedení. Egypt nás volá jako tu část nás samých, kterou jsme ztratili. A jak se snažíme získat novou citlivost k duchovním silám, které ovládají naše životy, Egypt se stále více ocitá v ohnisku naší pozornosti.

Dovětek

Toto jsou informace, vize a vhledy, které mi byly ukázány. A s těmi to bývá tak, že vás vytáhnout hodně nahoru. Ale nebojte, nikam jsem neuletěla. Naopak se při každé cestě vždy nádherně uzemním a obvykle se všichni propojíme jak nahoru tak dolů a zároveň i "do stran"... Jako když máte sen o dokonalém životě a partnerství a pak se s tím pravým setkáte a jste neskonale vděční za to, že je život s ním nádherný a inspirující, ale zároveň "normální". Že spolu dokážete zažívat i obyčejné chvíle a že to není jen o meditacích a že si máte i co odpouštět. Že prostě jste. Tak tady je to stejné. Nijak to tím ale nesnižuje hodnotu toho původního snu či vize.

 

 

Pro www.posvatnesrdce.cz Marie Kuchařová.