Den Soucitu, Rovnováhy, Harmonie a LÁSKY - 26.06.2011

14.06.2011 20:02

/album/a42/kopie-09-zari-souciteni-jpg/

Dnes jsem našla zajímavý článek Antonína Baudyše jr:
https://baudysjr.blog.respekt.ihned.cz/c1-52085370-megaritual-2011 a následně i video s názvem Megarituál 2011 (v angličtině a v němčině) - obojí je takovou předzvěstí MOŽNÝCH událostí k 26.6.2011, jakýmsi varováním, aby se neopakovalo 11.září 2011.

Přestože hudba i video vypadají dosti dramaticky, věřím, že to vše můžeme vyřešit. Ne tím, že bychom šířili paniku či připravovali protiakce a používali světlo v BOJI s TEMNOTOU. Věřím, že tímto způsobem k nám přišla inspirace, která nám přináší jakési varování a ukazuje cestu.

Tento měsíc je velmi silný - počínaje novoluním 1.6., poté úplňkem a zatměním měsíce 15.6. a 24.6. bude také velmi silné datum (možná nejsilnější z celého měsíce (viz energie na červen www.vnitrnibohyne.cz). Červen nám ale přináší ještě i některé další události:

21.5. bylo na Zem přineseno a ukotveno Posvátné Ženství ve své úplnosti, ale zejména v červnu se může nastat (a nastává) jakýsi boj mezi Posvátným Ženstvím a Mužstvím v jeho pokřivené podobě (nikoli tím skutečným a pravým)... vidíme to v našich životech a tento boj se neodehrává (pouze) mezi muži a ženami, ale zejména v nás samých. A když se podíváte na to video (případně si přečtete článek), pak je tato "akce" plánovaná na Ženský Světový POHÁR... (á propos - pohár mi evokuje ještě i grál).

Nevěřím na šíření paniky či protireakce. Věřím, že s tímto varováním nám přichází skutečné požehnání. Nemáme bojovat proti něčemu. A také si nemyslím, že je nezbytně nutné, aby se toto stalo - pokud pochopíme význam této události. Všechno "zlé" nás má něčemu naučit. Katastrofy v Japonsku přinesly spolu s tsunami i obrovskou vlnu soucitu (a ještě i další zkušenosti). A co se máme tedy naučit z tohoto? Že už není čas bojů (také vidíte tu souvislost mezi bojováním a "bojením se"?) Máme se naučit, jak přijmout všechny své části (ať už je považujeme za dobré či špatné) a už je víc nesoudit. Naučit se, že všechny naše části mohou spolupracovat v zájemné harmonii. Máme přijmout, že někdy jsou v našich životech dny, kdy jsme na vrcholu a jiné, kdy jsme tzv. "dole", ale to není ani dobré ani špatné - je to přirozené - jako pohyb vln v oceánu. Když jsme dole, máme rozjímat a odpočívat, abychom opět mohli stoupat na vrchol vlny. Máme se naučit přestat bojovat a být vyrovnaní (nikoli apatičtí)...

Nezaměřujme se na tento den jako na den protireakce. Věnujme celý tento kalendářní MĚSÍC a zejména tento den (26.6.2011) rovnováze, harmonii a soucitu se všemi sférami života, protože všechno, co nazýváme špatným pochází pouze z pocitu nedostatku lásky - proto všem těmto částem, emocem i bytostem věnujme LÁSKU. Mysleme na tento den jako na Den lásky - lásky k sobě samým, druhým (všichni jsme jedno - tak to ale neoddělujme), Bohu, Přírodě, Matce Zemi a všem stvořením celého Univerza. BUĎME SOUCITEM, ROVNOVÁHOU, HARMONIÍ a LÁSKOU.

Děkuji všem Múzám za inspiraci a vám všem za připojení se a sdílení této události.


S Láskou, Maruška


(Mandalu s názvem Soucítění nakreslila Lenka Ch. www.mandalysposelstvim.cz coby mandalu pro měsíc září.)
 

(Tuto událost najdete i na FB na mých stránkách, na One World i několika dalších...).

 

Po zveřejnění této události mi jeden z přátel poslal ještě jednu upoutávku pro 26.6.2011 - Den Lásky v akci: