Děkovná úplňková meditace

12.07.2011 23:45

 

 

K této meditaci mne inspirovala kapitola z knihy Diany Cooper - 2012 Budíček lidstva.

Pojďme se spojit ke společné meditaci jako vyjádření díků a lásky včelám, květinám a stromům a všem bytostem, které o ně pečují.

 

Datum a čas: pátek 15.července 2011 cca ve 20:00 h - pokud se však v tuto dobu nemůžete nebo nestihnete připojit, stačí vyslat přání, aby se vaše modlitba či meditace připojila předem či následně k tomuto časovému úseku, ale pochopitelněje vaše připojení vítáno v kteroukoli dobu - i bez připojení.

Místo:    pokud máte tuto možnost, pak je ideální najít si klidné místo v přírodě či parku - nebo je dobré mít u sebe alespoň květinu v květináči anebo mít u sebe sklenici vody a tuto vodu pak s energií modlitby vylít do potoka či řeky

 

Meditace

Berte toto prosím jako tip - není nutné se přesně držet "návodu", nechte se vést intuicí:

 

Zavřete oči a chvíli jen zhluboka dýchejte. Poté si plně uvědomte své srdce a vnímejte, jak do něj vdechujete energii, která k vám proudí z Přírody a vydechujte z něj svou lásku a vděčnost zpět Matce Přírodě.

Po chvíli si vizualizujte nějaké místo, kde se společně scházíme. Vnímejte svoje srdce i srdce všech ostatních. Je nás tu mnoho, ale naše přítomnost je jakoby zde byly jen víly - nezlomíme ani stéblo trávy. Rozhlédněte se a usmějte se. Chvíli jen vnímejte krásu okamžiku.

Poté se zaměřte na louku. Překrásně voní a je naprosto jedinečná, zázračná. Je plná nejen lučního kvítí, ale i cizokrajných květin a květin z našich zahrad - jsou zde všechny druhy, které si jen dokážete představit a rostou zde v naprosté symbióze. A nejsou zde jen květiny, ale třeba i obilí a zelenina. Vnímejte jejich krásu a vdechujte nádhernou vůni, která se z nich line. Poděkujte jim. Za jejich krásu i za to, že nám doplňují energii - našim tělům i duším. Pociťujte vděčnost za to, že s nimi můžeme sdílet společný prostor a že nám bylo umožněno přijít sem. Přistupte k jedné z rostlin a všimněte si, jaká je. Vnímejte ji, ale nijak nehodnoťte. Naprosto se jí otevřete. Možná má pro vás nějaké poselství, možná chce jen být ve vaší přítomnosti a vy chcete být s ní.

Až ucítíte, že nastal čas pro další fázi, pak si všimněte, že přilétají motýly a včely a sedají z květu na květ a pomáhají je opylovat. Poděkujte jim za jejich práci a vnímejte jejich křehkou krásu. Vyšlete jim ze svého srdce vděčnost a svou láskou je velmi lehounce pohlaďte a zahalte je lehkým růžovým láskyplným vánkem. Možná i oni mají nějakou zprávu pro vás.

Až uvidíte, že všechny včeli a všichni motýli pocítili vaši lásku a že již vyjádřili vše, co chtěli, opět se rozhlédněte. Možná uvidíte víly, skřítky či jiné bytosti. Opět jim poděkujte a vyslechněte si jejich poselství. Možná si s vámi chtějí povídat a možná by si raději zatancovali. Nechte se vést...

 

Poté si můžete udělat chvíli pauzu. Až budete připraveni, opět zavřete oči, několikrát se zhluboka nadechněte a vydechněte a vnímejte opět své srdce. Až budete připraveni, přesuňte se ve své představě do lesa. Slyšíte zpěv ptáků, možná zahlédnete i některé z lesních zvířat - pak si to zapamatujte na později, možná má pro vás nějaký význam. Rozhlédněte se kolem sebe. Jsou zde všechny stromy světa. V dokonalé harmonii. Každý z nich má své vlastní poslání a každý z nich je pro Zemi i pro nás důležitý. Nejprve poděkujte všem bytostem a ptákům, kteří tyto stromy léčí a starají se o ně. A pak se vydejte na procházku tímto kouzelným lesem. Zlehka se dotýkejte stromů a s každým dotekem jim předávejte svou lásku a vděčnost. Pokud pocítíte, že si některý strom přeje vaší blízkost, pak k němu přistupte a pokud si to bude přát, obejměte jej a chvíli dýchejte společně. Chvíli jen tak buďte ve společné harmonii. Možná pak budete mít pocit, že vám strom něco říká. Pozorně mu naslouchejte. Pokud se vás na něco zeptá, odpovězte. Poté poděkujte a pokračujte v procházce.

Na konec se spojte s energií celého lesa a znovu poděkujte a vyšlete lásku z hloubi svého srdce. Poté se pomalu vraťte na místo, kde jsme se všichni společně setkali a opět vnímejte propojení našich srdcí. Poté všichni společně vyšleme lásku a vděčnost Matce Zemi a vyslechneme její poselství. A pak tuto energii společného sdílení a radosti vyšleme vzhůru jako naše poselství Univerzu. Pak každý v sobě - ve svém srdci - obejměme Boha, který je v něm plně přítomný a s tímto pocitem pomalu otevřeme oči. A tuto energii budeme vyzařovat kolem sebe i cestou domů a již v ní zůstaneme.

 

S Láskou a Vděčností,

 

Vaše Posvátné Srdce M.

 

DOVĚTEK:

Máme v těchto meditacích i nadále pokračovat. A nejen tímto způsobem. Jak procházíme různými místy nebo kdeko-li to pocítíme, nalaďme se na energii místa či Matky Země a hovořme s ní. Vysílejme vděčnost všem tvorům, živlům a bytostem této planety. Stejně jako všem rostlinám a zvířatům. Každý svým vlastním způsobem. Postupem času to bude již naprosto běžnou a samozřejmou součástí našich životů - nás samých. Opět se staneme plnou součástí všeho živého a s každým léčením míst či živých organizmů budeme léčit sami sebe.