David - Milovaný (od Kryona)

15.05.2011 21:00

DAVID, MILOVANÝ

 

Rádi bychom vám teď pověděli, konečně, o jedné duši, která přišla na Zemi bez karmy, ale pouze s misí. Rádi bychom vám vyprávěli o Davidovi, Milovaném. David se narodil s chybějící polovinou mozku. Byl inteligentní dítě. Měl veškeré nástroje vědomí, ale část, která chyběla, měla kontrolovat jeho růst. Doktoři tedy věděli, že David nebude žít příliš dlouho, protože neexistoval způsob, jak by mohl žít, když tato část chyběla. Důvodem Davidova života byla mise. Ačkoli to dosud nebylo obvykle, stalo se tak. David měl mladé rodiče, kteří ho něžně milovali a obklopil se i dalšími, kteří ho milovali také tak. 

David měl tedy těch několik let na planetě skutečně úžasný život. Někteří ho vzali na místa, které tak mladí lidé nemají nikdy šanci uvidět. Byl doslova zaléván láskou a byla mu dána každá příležitost k učení. Když mu bylo dvanáct let, odešel. Davidovým posláním na této planetě bylo dát jeho rodičům dar. Ach, kdybyste jeho rodičům řekli, že to byl dar, pravděpodobně by se rozčílili! V jejich životě nikdy nepoznali nic horšího než zármutek z jeho odchodu. Nepomohlo by jim to ulehčit bolest jejich srdce, kdyby věděli, jaký zde měl David úkol. Tak jako je to s vámi, milovaní, když víte, že někdo odchází, nepomůže vám, když víte, že to má svůj důvod. Protože když ten moment nastane, přijde bolest a v tomto momentě vám žádná astrální moudrost nepomůže nahradit obrovský příval emocí. 

A tak toho maličkého Davida velmi postrádali. Rodiče pro něj velmi truchlili, tak jak je to přirozené. Ale, víte, David měl se svými rodiči dohodu a oni měli dohodu s ním. Davidův odchod jim otevřel okno příležitosti - když byli na samém dně, objevili rychlou cestu k osvícení. Krok, který učinili při hledání míru a který by nikdy neučinili, nebýt Davidova daru. A tak oba žili úžasné osvícené životy a stali se léčiteli, kteří pomohli mnoha lidem během let. Takže se zármutek přeměnil v radost a léčení. Jejich osvícení tím bylo dokončeno. Jejich karma byla tedy naplněna - díky daru od Davida, Milovaného. 

 

Pozn.:

Příběh jsem obdržela od Kryonova týmu v rámci tzv. "MM - Marshmallow messages". Pro www.posvatnesrdce.cz přeložila Marie Kuchařová.