Celestinské proroctví - doplnění

02.05.2010 19:19

 

Pokud máte zájem o podrobnější vysvětlení vhledů Celestinského proroctví, našla jsem stránky, kde jsou tyto vhledy moc hezky vysvětleny (obzvláště osmý a devátý). Naleznete je na adrese: https://www.morio.wbs.cz/-Vhledy.html

 

Věděli jste, že:... ?

"Celestinské proroctví" se v angličtině řekne "Celestine prophecy".

"Celestial" = nebeský, božský, nebešťan

"Prophecy" = proroctví, věštba; podobá se slovu "profession" = profese, vyznání, povolání (vyšší), projev, ujištění, víra