Být Marií

22.10.2012 22:02

 

Znáte příběh o tom, jak Ježíš přijde se svými učedníky do domu, kde žije Lazar se svými sestrami – Marií a Martou?

 

Marie si sedla k nohám Ježíšovým a naslouchala mu. Marta zatím měla mnoho práce, aby Ježíše obsloužila. Přišla tedy k němu a řekla: „Pane, nezáleží ti na tom, že mne má sestra nechala sloužit samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže!“ Pán jí odpověděl: „Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí. Jen jednoho je třeba. Marie volila dobře; vybrala si to, oč nepřijde.“

 

Když jsem ten příběh slyšela jako malá holka, tak mi bylo líto Marty a nechápala pravý význam tohoto vyprávění...

 

Někdy je toho tolik, kolik je „potřeba vykonat“. Ať už se to týká čehokoli. Jsou dny, kdy se „nezastavím“. Snažím se, abych měla na všech frontách „hotovo“. Aby byl Adámek spokojený. Aby nám všem bylo doma příjemně a abychom se tu také cítili „doma“. Abych nezanedbávala žádné ze svých webových a FB stránek, abych odpovídala včas na maily, nezapomínala na své přátele a aby ani moje tělo, duše ani mozek „nestrádali“… a mám obrovskou radost, když se to všechno daří. Naplňuje mě to a těší. Plně se do toho ponořím a prostě „jedu“. Pak ale přijde chvíle, kdy se musím zastavit a prostě vysadit, protože si najednou uvědomím, že hrozí, že se stanu Martou – že se „ztratím v dělání“ a ještě třeba s pocitem ukřivděnosti či přehlcenosti. Že se z toho vytratí radost a lehkost. Že bych se vlastně vydávala z něčeho, co už v tu chvíli třeba ani nemám… A když už hrozí, že mne všechny ty věci „zavalí“ a že to přestane plynout, ale naopak spíše hromadit, pak si uvědomím, že je třeba udělat jednu věc – vybrat si.

 

Někdy se dá být oběma (ve smyslu zvládnout obojí najednou), ale někdy si prostě musíte vybrat, jestli budete Martou či Marií. Zda budete pečovat o vnější věci a o pohodlí ostatních, obětujete se na úkor svého vlastního „růstu“ či života a nebo jestli prostě budete „jen“ Marií…Služba druhým má význam pouze tehdy, když ji dokážeme dělat s láskou, radostí a ze srdce. Nesmí to být oběť na úkor nás samých. Když jste "Marií", neznamená to, že jste sobcem nebo že vám na druhých nezáleží. Cítím, že dál už nemám pokračovat, jen nechat ten příběh doznít. Schválně si to zkuste a ponořte se do toho příběhu. Staňte se Marií a uvidíte.

 

 

Pro https://www.posvatnesrdce.cz/ Marie Kuchařová.