Budeš tam? Michael Jackson

03.07.2010 19:19

Michael Jackson

Budeš tam?

Obejmi mě jako řeka Jordán. A já ti pak povím, že jsi můj přítel (má přítelkyně).

Drž mě jako bys byl můj bratr. Miluj mne jako matka. Budeš tam?

 

Když budu znavený, zachytíš mne? Když se zmýlím, vyplísníš mě?  

Když se ztratím, nalezneš mě?

 

Však oni mi říkají, člověk má věřit a jít, i když už nemůže a má bojovat až do konce.

Jenže já jsem jen člověk.

 

Každý mě kontroluje. Zdá se, že mi svět přidělil roli. Jsem tak zmatený.

Ukážeš mi, že tam budeš pro mě a postaráš se o mne tak, abych se mohl opřít?

 

Drž mne. Skloň svou hlavu zlehka a pak statečně odnes mě tam.

 

Veď mě. Miluj mě a nasyť mě. Líbej mě a osvoboď mě. Budu se cítit požehnaný.

 

Nes mě. Nes mě statečně. Pomalu mě pozvedni. Vezmi mě tam.

 

Chraň mě. Uzdrav mě a umyj mě. Něžně mi řekni: “Budu tam“

 

Pozvedni. Pozvedni mě zlehka. Nes mě statečně. Ukaž mi svou péči.

 

Drž mne. Skloň svou hlavu zlehka a pak statečně - odnes mě tam.

 

Pečuj o mně. Miluj mě a nasyť mě. Líbej mě a osvoboď mě. Budu se cítit požehnaný.

 

 

V naší Nejtemnější hodině, v mém Nejhlubším zoufalství – postaráš se ještě? Budeš tam? V mých Zkouškách a mém Utrpení, při našich pochybách a zklamáních, v mé Vášni, v mém Vzrušení, při mém Strachu a při mé Zpovědi, v mých mukách a mé bolesti, při mé radosti a mém smutku, v příslibu dalšího zítřka – nikdy se neodloučím, protože jsi NAVŽDY v mém Srdci.