B.B.: Světový mír je v tobě

02.09.2012 22:49


Kryon prostřednictvím Barbary Bessen, říjen 2006

 

Zdravím vás, milí přátelé,

 

zdravím všechny, kdo jste připraveni kráčet Novou cestou. Jsem Kryon z Magnetické služby. Dnes jsem tady u tebe, milovaná lidská bytosti, abych ti vysvětlil, jak funguje tvá tvořitelská síla a jaké má účinky. Dnes uděláme velký krok směrem k tvé vlastní odpovědnosti. Jak jsme vám objasnili v minulém channellingu, chceme  vám pomoct dostat se k „novým břehům“

Jak myslíš, že probíhal tvůj vývoj po celou tu dobu, co jsi na této planetě? Co myslíš, že se odehrávalo v duchovní oblasti, abys pak mohl prožívat potřebné zkušenosti? Jsou to myšlenky, které utvářejí všechny tvé kroky. Vše, co sis prožil, se předtím objevilo jako myšlenka a pak se realizovalo. „Já vím, milý Kryone,“ možná namítneš, „tohle už vím.“ A já ti na to odpovím protiotázkou: „Jsi si naprosto jist, že to opravdu víš? Pročpak to tedy neuskutečňuješ?“

Určitě jsi již četl nebo slyšel, že myšlenky jsou nejmocnější silou univerza. Silou, která může tvořit a také vše tvoří. Tak je tomu od počátku ve všech dobách, úrovních a dimenzích.  Síla myšlenek je v celém vesmíru základem, z něhož všechno pochází. Proto není správné rčení, že „sny jsou jen pouhou iluzí, rozplynou se jako mýdlové bubliny“. Denní snění je jedním z nejdůležitějších stavebních kamenů vaší reality. To, co sis vysnil, vytváříš silou svých myšlenek. Věnuješ-li tomu dostatečnou vnitřní sílu svého srdce, přidáš k tomu všemu ještě notnou dávku trpělivosti a podpoříš důvěrou v Boha, pak to, po čem z celého srdce toužíš, si cestu do tvého života najde. Takto lze dokonce i hory přenášet. Nechci teď detailně hovořit o tvoření jako takovém, to si ponechám na další setkání. Jen bych ti chtěl sdělit zásadní věc, že  svými myšlenkami si tvoříš svůj život a prostředí, ve kterém žiješ.      

Uvědom si, že vstupem do Nové energie, Zlatého věku, doby Vodnáře, jsi nastoupil do vlaku, jehož cíl určuješ ty sám. Je to nádherná a zázračná šance stát se pánem vlastního života ve spolupráci s tvými mistrovskými duchovními průvodci a tvým Vyšším já. Tvá karma byla  milostí Stvořitele zrušena. Stalo se tak v souvislosti s požadavky Nové energie. Stále to zdůrazňuji, protože mnozí z těch, kdo zůstali zaměřeni na starou energii, o karmě neustále  hovoří. Opakuji tedy ještě jednou: jakmile jsi vyjádřil svůj záměr vstoupit do Nové doby, karma byla zrušena, vyčištěna. Je to dar Boha, aby nyní pomohl Zemi a vám lidem vstoupit do nové dechberoucí fáze vzestupu. Zůstávají jen staré vzorce a zkušenosti, které jsou nashromážděné ve tvé hlavě. Je načase je vyčistit a propustit s pomocí podpůrných energií duchovních poradců, duchovní rodiny a Boha. Dalšími kroky, které jsou na řadě, je být si vědom sám sebe, uvědomovat si své myšlenky. Myšlenky se ti v hlavě neustále rojí po celý dlouhý den. Jsou podporovány tvými stále ještě nahromaděnými starými vzorci a tvým rozumem, který je s těmito vzorci spojen, stejně jako kombinací tvých starých i nových zkušeností. Kromě toho tvé myšlenky určují tebe, tvé okolí, masové vědomí a mnoho dalšího.

Co je tedy třeba dělat? Odpoutávej se od všeho, co je spojeno se starými strukturami myšlení a ještě stále tě ovlivňuje. Hovořím-li o temnu, mám tím na mysli části duálního systému, které  zde pracují na božskou zakázku, aby umožnily prožívat duální zkušenosti. Těmto temným energiím se ve svém životě vyhýbej. Zkušenosti, které mají něco společného se závistí, žárlivostí, žádostivostí, mocenskými strukturami, závislostmi, strachy a pochybami, jsou řízeny a vyživovány tzv. „temnými jednotkami“ vědomí, jak bych je nazval. Kromě toho tě ovlivňují každodenní činnosti, jež vycházejí z životních okolností a jsou vštípené výchovou.   

Jaké by to bylo, kdyby se ti podařilo zbavit se jich a nedávat jim už žádný prostor, aby tě mohly ovládat? Buď si vědom sám sebe. Posviť si na všechny své každodenní aktivity, zjisti jejich původ a smysl. Proč děláš určité stále se opakující činnosti? Protože se během času staly zvykem. Co budeš dělat zítra? Jak zahájíš svůj den? Pozitivními nebo negativními myšlenkami? Kdo by ti mohl „zkazit“ den? Komu bys dal tu moc? Posviť si na všechny své činnosti a zážitky, co je jejich původem a jak účinkují. Možná budeš překvapen, jak se hodně věcí spojuje, jak vznikají, jak se rozmáhají. Narušují ti tvůj život. Ovlivňují to, co děláš. Kdo nebo co by ti mohlo nadále ovlivňovat život? I rada tvé nejlepší přítelkyně, kterou ti může dát zas jen na základě své vlastní pravdy, může přispět k tomu, že tě ovlivní a ty nebudeš o svém života rozhodovat sám za sebe. Ostatní lidé se mohou podílet na tvém životě, mohou se k tobě přidat, doprovázet tě kousek cesty v této inkarnaci a dělit se s tebou o radost. Nesmějí však očekávat, že budeš brát jejich zkušenosti za vlastní nebo se cítit spoluzodpovědný za vše, co prožívají. Nesmějí ovlivňovat ani určovat tvůj život.

Ty sis pro tuto inkarnaci předsevzal, že nastoupíš cestu ke svému projasňování. Stručně řečeno, tvá vůle byla a je svobodná. Nic – a takové bylo tvé přání na druhé straně závoje – ti nesmí bránit, aby ses svobodně rozvíjel. Ani děti, ani rodiče, ani partner, prostě nikdo. To je úkol, který vůbec není lehké splnit. Naši podporu máš však jistou. Projasňuj svůj život a rozpoznávej, kde ještě vězíš ve starých poutech a povinnostech, které tě okrádají o tvou vlastní svobodu. Tím ti nechci radit, abys  přetrhal všechny svazky a opustil svůj domov. To by byla vlastně dezerce. Je uměním navzdory všem těmto povinnostem zůstávat projasněný a neopouštět zvolenou cestu k Božskému světlu. To je umění Mistra - za všech okolností vnímat vlastní světlo, nechat je svítit a nedovolit žádným vnějším okolnostem, aby toto světlo zastínily.  

Síla tvých myšlenek určuje tvůj život a prostředí, ve kterém žiješ. Myšlenky jako „To nezvládnu,“ „Mám strach z lidí,“ „Můj muž je mi určitě nevěrný,“ „Ve firmě mě šikanují...“ apod. poskytují možnost, aby se staly skutečností. Každá myšlenka něco tvoří. A tak je tomu pořád, to je kosmický zákon.

Umísti si na místo, na kterém často pobýváš, lísteček s poznámkou, která by ti připomínala,  že máš setrvávat v projasněném vědomí. Kontroluj své myšlenky. Ty určuješ, co ti vstoupí  života. Ty sám jsi svého štěstí strůjcem. Nikdo mimo tebe nad tebou nemá moc. Jen ty si tvoříš svůj život. Nikdo jiný. Oprošťuj se od myšlenek typických pro starou energii, od všech těch starých vzorců pocházejících z dětských traumat nebo z rodičovské výchovy, které tě ještě i dnes ovlivňují a brání ti, abys žil projasněně a zdravě. Své bolesti teď můžeš rozpouštět s pomocí archanděla Michaela nebo Mistra Saint Germaina. Nepotřebuješ se již litovat kvůli zkušenostem v tomto životě nebo v minulých životech, které sis sám zvolil prožít. Nemusíš si už namlouvat, že se nemůžeš rozvíjet, protože ti bylo ublíženo. Propusť všechna svá dramata, neumožňuj jim už víc formovat tvůj život. Teď máš jedinečnou možnost stát se zcela svobodným. Nevytvářej si už žádná další dramata a nenech se polapit dramaty jiných. Připouštím, že tato cesta není snadná. Začíná již tím, že přestaneš posuzovat druhé. Jak často jsi mluvil o druhých a dovoloval sis je hodnotit! Nemůžeš vědět ani soudit, proč se ostatní lidé chovají tak, jak se chovají nebo dělají to, co dělají. Cožpak bys ty sám chtěl, aby se k tobě stejně tak chovali druzí? Zkroť své myšlenky, oprosti se od všech těch starých způsobů myšlení. Popřemýšlej také nad tím, kolik ti pak zbude volného času. Času, ve kterém se můžeš věnovat láskyplným myšlenkám na sebe. Možná to bude i dobrá možnost, jak si s láskou přeměnit nebo vytvarovat své tělo.

Tvé myšlenky určují tvůj život. Skrz sílu tvých myšlenek může do tvého života vstoupit osobní klid a mír. Zkus to. Kdyby tohle dělalo stále víc lidí, dokážeš si nyní představit, jak by se šířil mír i po celém světě? K tomu není potřeba žádných plamenných řečí ani ohromné mírové mašinérie.

Jiskra světového míru je v TOBĚ!

V hluboké lásce a sounáležitosti

Kryon

Přijala Barbara Bessen v říjnu 2006. Článek je k volnému využití, změny v textu nejsou povoleny. Z německého originálu  https://www.kryon-deutschland.com/channeling_okt06.html pro https://www.novoucestou.cz/ přeložila Jana S.