B.B.: K novým břehům

24.08.2012 23:51

Kryon prostřednictvím Barbary Bessen, září 2006

Zdravím vás, milí přátelé, jsem Kryon z Magnetické služby. Buďte vítáni v rodině, vítejte zpátky po letních prázdninových radovánkách. Odpočinul sis, uvolnil ses a uvědomil sis sám sebe?  Vzpomínáš si, jak jsem ti vyprávěl, že i probuzení Mistři si zaslouží oddechovou přestávku? Co přišlo za poslední měsíc zkrátka? Nezvládl jsi něco? Ať se to týkalo odpočinku pro tělo nebo klidu pro tvého ducha? Dopřál sis chvíle volna pro pohroužení se do vlastní božskosti? Při veškeré té soustředěnosti na Novou zemi a na cestu do Nové energie potřebuje člověk stále víc času k zastavení, aby se ujistil, zda je v harmonii vše, co jej samotného utváří. Někteří z vás dělají velké kroky a chtěli by dosáhnout všeho naráz. Všechny ty transformace u vás samotných vyžadují i spolupráci s duchovním světem. A k tomu jsou zapotřebí oddechových přestávek na meditaci, věnování pozornosti svému tělu a období nicnedělání. Prostě jen tak být, jak jsem vám to již popisoval. Vnímat a přijímat vlastní bytí. Být si vědom sám sebe, vlastních potřeb a uskutečňovat je. K čemu by byl angažovaný spolupracovník Zdroje na zahraniční misi, kdyby sám v sobě přehlížel vlastního Boha? Stejně by jednou  roztáhnul křídla a přijal svou službu.

Jen vyrovnaný člověk je dostatečně silný pro současnou službu a získávání zkušeností. Rok 2006 ještě nekončí a bude v něm ještě mnoho výzev. Pociťuješ teď v sobě možná velkou touhu po činnosti a pravděpodobně by ses chtěl zeptat: „Dobře, Kryone, a jak to bude pokračovat dál? Co bude nového? Co se stane v krizových regionech? Jak to bude s přírodními oblastmi? Co mohu udělat pro tuto planetu? Jak mohu vyřešit své osobní starosti?“  

Vzpomínáte si, co dělali učitelé ve škole nejvíc? Neustále opakovali učební látku. Tak dlouho, dokud ji nepochopil i ten poslední žák. I když třeba musel změnit třídu, protože učivo nezvládal. Avšak učitel zkoušel pobízet všechny své žáky a držet je ve svém energetickém proudu. Kryon to dělá stejně. Rád bych tě teď vzal za ruku a řekl ti: Začneme opět u tebe samotného. Představ si, že stojíš ve velké světelné kouli. Tato světelná koule je tvou živnou půdou. Vysoká božská energie tě dokonale vyživuje, nepotřebuješ nic jiného. Tato koule stále víc se rozjasňujícího světla, stále výše vibrující energie je tvým ochranným štítem, zásobárnou energie pro tebe a tvou službu. Není důležité, jakou pozemskou službu vykonáváš. Ať v tomto okamžiku děláš na Zemi cokoli, je to služba lásky Zemi a lidstvu. „

Vyzařuješ své světlo pomocí všech těch nástrojů a atributů Nové energie, kterou my již dlouho projevujeme a objasňujeme. Je to Světlo, které lidé potřebují, aby se probudili. To je tvým úkolem. A ty to děláš s nadšením, to vidím. Pozoruji tě a všechny čtenáře z úrovně Teď. Vidím tě dnes, zítra i pozítří. Vidím tvůj pokrok a říkám ti, že energetické pole kolem tebe, zlaté světlo Stvořitele, podporované a udržované tvým Zlatým andělem, tvým Vyšším já, je nevyčerpatelné. Tato zásobárna je tu pořád, aby ti pomáhala stále víc zhušťovat krystalickou mřížku. Tato mřížka, která tvoří z velké části vědomí člověka, je a bude i nadále propojována se všemi ostatními mřížkami, které umožňují, že jste tady a nyní uskutečňujete další velké evoluční kroky. Toto propojování je hnací silou na cestě vaší milované Země do další dimenze. Mnoho energetických proudů, které Země a lidstvo od roku 1987 cíleně obdrželo, slouží tvému růstu, abys mohl, z pohledu tvé pozemské existence, šířit Světlo. Někteří nosiči světelných pochodní, kteří se tady na Zemi toulali dlouhou dobu, vám před několika lety předali pochodeň.  

Vzpomínáš si, že jsme již hovořili o léčení 1:1? Je to léčení jednoho člověka druhým a zahrnuje to, co popisujeme jako „Probouzení lidstva“. Nyní na malý okamžik zavři oči.   Představ si kolem sebe zlaté božské světlo jako kouli, tak velkou, jak si představuješ, kam až tvé světlo dosahuje. Stabilizuj se v něm. Pak opusť planetu a odeber se do velké vzdálenosti od Země. Pak se podívej na tuto nádhernou modrou planetu a sleduj, jak jsou všude vidět  drobné zlatě zářící body. Nejsou ještě vidět ve velkém množství, ale jsou pravidelně rozděleny. Jsou to tví bratři a sestry „ve službě“. Nyní si představ, jak se tyto zlatě zářící body množí a rozšiřují  – je to zatím jen vize, avšak vize tvoří budoucnost – až se jednou propojí do velké zlatě zářící světelné sítě. To je cílem. Taková je SÍLA Pracovníků světla. 

Tato vize a vědomé vysílání Světla a Lásky do krizových oblastí mění tamější situaci. I když to tak nemusí hned vypadat. Je třeba trpělivosti, obětavosti a vytrvalosti. My z jiných dimenzí vás při vaší práci můžeme také podporovat, avšak vaši službu za vás převzít nemůžeme. Z mnoha důvodů, mimo jiné i proto, že je to váš vývoj, vaše evoluce. My jsme jen pomocníci, kteří vás s radostí podpoří. 

Abych však zodpověděl tvé otázky. Vše, co bys měl nyní dělat, je nadále zesilovat své Světlo. Jakým způsobem toho lze docílit? Taky je odpověď, kterou už možná vůbec nebudeš chtít slyšet, ale je to odpověď láskyplného učitele: Čisti nadále své staré vzorce. Měj rád sám sebe. Soustřeď se na své cíle. Využívej nástroje Nové energie. Spojuj se se svým Zlatým andělem. Věnuj se meditacím a ptej se BOHA: „Co mám vědět?“ Pokládej méně cílených otázek, které jsou většinou poznamenány pozemským pohledem. Namísto toho předej velení své vlastní BOŽSKOSTI, aby ti ukázala správnou cestu. Ona už ví, co je teď v tvém životě potřeba. Zkoušej přijímat rady a inspirace, aniž bys je zkoumal rozumem, a uskutečňuj je po krůčkách. Důvěřuj kontaktu se svým Vyšším já.     

Kromě toho je tu ještě hodně tvých pomocníků, celá tvá velká rodina, která je ti s radostí nápomocná, aby tvé světlo svítilo ještě jasněji. Možná právě teď stojí vedle tebe archanděl Michael, pokládá ti ruku kolem ramen a říká: „Pojď, odřízneme ještě pár starých pout, aby se mohly rozdrobit kameny úrazu ve tvém životě a abys je mohl odfouknout pryč!“ Možná do tebe právě teď jemně strčila Matka Marie a chce ti sdělit: „Otevři své srdce dokořán a neuzavírej je. Přijímej Lásku, kterou máš na dosah, a užívej si ji.“ A zcela určitě stojím vedle tebe já a šeptám ti: „Jsi ctěn a milován za svou službu zde na této nádherné planetě. Zvedni se a přijmi požehnání ZDROJE, s obětavostí nes a rozdávej své Světlo. Ty a další probuzení Mistři jsou klíči pro toužebně očekávané novinky, které jen čekají jen na to, aby mohly být uskutečněny.“   

V hluboké lásce a sounáležitosti

Kryon

Poselství přijala Barbara Bessen v září 2006. Článek je k volnému využití, změny v textu nejsou povoleny. Z německého originálu https://www.kryon-deutschland.com/channeling_sept06.html pro https://www.novoucestou.cz/ přeložila Jana S.