Avatar

04.11.2010 00:22

„Jednota je božství, čistota je osvícení“ Sri Sathya Sai Baba

Avatar je slovo, které v Sanskrtu znamená „ten, který sestoupil z veliké dálky“.

Avatar je bytost, která rozvinula svou vlastní přirozenost, lidskou i božskou, a pak ji překročila.

Tyto  bytosti již překročily sobectví a pocit oddělenosti. Již se nesoustředí na dramata svých životů jako většina z nás. Dosáhli úrovně duševní decentralizace, která jim umožňuje duševně sloužit životu naší planety. Avataři mají přiřazená sebezasvěcení, zvláštní poslání a speciální schopnosti, pomocí kterých přinášejí energie či božskou sílu. Vždy zprostředkovávají velkou transformaci či významné léčení modrotisku Lidstva.

 

V průběhu věků, při každé lidské krizi, vždy v hodině potřeby, při probouzení lidstva k šiřším vizím, Srdce Boha vedené Zákonem Soucitu, vyslalo Učitele, Zachránce Světa, Avatara.

 

Přinášejí léčivý vzkaz, který ukazuje příští krok, který má lidstvo učinit. Osvětlují temnotu problému světa, představují lidstvu vyjádření nevyužitého aspektu božství. Nauku Avatarů můžete vnímat jako zlatou nit probíhající naším duševním vědomím, spojující všechna velká náboženství (víry) v jeden centrální zdroj.

Stálým úkolem Avatara je přivedení pozitivního duševního vyzařování energie pomocí zaměření či ukotvení dynamické pravdy ve třech světech lidského života. V současné době jsou dvěma mocnými příklady Buddha a Kristus.

 

Nauka Avatarů je demonstrována skrze fakt odhalení souvislostí a v pokročilém projevu i božími Posly, božskými Zjeveními a inspirujícími Proroky. Avataři jsou božími posly.  

 

Toto vše je svázáno s neumírající (nekonečnou) vírou milujícího Srdce Boha v lidstvo. Ta prostupuje VŠE CO JE...

 

Jak ukázala historie, vždy když vznikla lidská potřeba, setkala se s božským Zjevením.

 

„Kdo to je, kdo přichází jako úsvit, jako nádherný měsíc, jako zářivé slunce?“ Píseň Písní 6:10

 

Namaste

 

">