ASG: Překročení Atlantské linie

22.10.2012 00:49

 

 

Adamus Saint - Germain prostřednictvím Geoffrey Hoppeho a Archanděl Michael prostřednictvím Roberta Theisse - 04.08.2012

 

(Dovolte mi na začátek poznámku. Celý záznam trvá více než 2 hodiny. Původně jsem chtěla přeložit pouze pár minut, ale bylo to příliš zajímavé než abych dokázala po pár minutách skončit. Nejedná se však o překlad celého záznamu. Bohužel jsem musela vynechat části, ve kterých Adamus žertuje s publikem i s archandělem Michaelem, jelikož se většinou jednalo o vtipy, které se vztahovaly k jiným záznamům či k tomu, co na zvukové nahrávce není vidět a nebo mi kvalita nahrávky bránila v pochopení daného žertu. Nicméně bych ráda, abyste věděli, že channeling není vždy vážná záležitost. Obzvláště v případě Adamuse je v tom veliká dávka humoru a pak také boží milosti a lásky. Pozn. př.)

 

Co pro vás znamená Osvícení? Je to pocit – těžko popsatelný. Těžko definovatelný slovy. Proč? Protože to není mentální záležitost. A není to ani cíl! Není to jednoduše další Lidské Dobrodružství. Není to způsob, jak se pobavit (spíše naopak). Osvícení je Oheň ve vás, Vášeň ve vašem nitru, Touha… Zajímavá věc ohledně Osvícení je, že nepřichází z Lidské Mysli – proto je obtížné jej popsat. Není to něco, co by přicházelo ve stylu: „Hej, pokusím se o Osvícení. Proč by ne?“ Je to něco, co přichází ze srdce, z našeho nitra, ze Zdroje a odevšad. Mysl se to stále snaží pochopit, definovat a možná i potlačit, aby zjistila, jak vážně to myslíte. Osvícení je přirozená součást vás samých. Odpověď na otázku: „Kdo Jsem Já?“

Osvícení nastane, jak již jsem mnohokrát řekl. Nastane tak jako tak. Přirozeně. Dříve či později. – Spíše později (směje se). Zbytek Lidstva na Zemi projde Probuzením, až bude připraven. Ve vhodný okamžik. Z určitého důvodu jste si to vy, mí milí přátelé, zvolili TEĎ. A ono se to děje. Děje se to každý den. Někdy je těžké tím projít, protože neexistuje platná kniha o osvícení a ani nemůže existovat. Mohou být popsány příběhy lidí, jejich životů a způsobů, jak dosáhli osvícení. Nikdo nemůže říct: „Tady je způsob, jak se stát osvíceným.“ Může popsat příběh a vy si jej můžete přečíst či vyslechnout a pocítit tuto vášeň a zároveň úctu k lidské tragedii, která se rozpustí v přijetí osvícení.

Osvícení je PŘIROZENÝ proces, který se děje…

Dnes se odehrává oslava – mnoha způsoby. Oslavujeme to, co nazývám Překročení Atlantské Linie. Mnoho se nyní hovoří o odkazu Mayů, o Mayském kalendáři, který je mimochodem velmi pravdivý, ale je předmětem obchodní dramatizace apod. V Mayském kalendáři existovaly cykly. Existovaly však také cykly v Atlantských představách. Nebyl to ani tak kalendář, jako spíš druh předpokladu a pochopení cyklů. Atlanťané, kterými jste všichni byli, chápali, že nastane 13 cyklů. V tuto chvíli nezáleží na tom, jak dlouhé byly. Šlo však o 13 cyklů lidského vývoje. Cyklů duchovního vývoje, který na planetě nastane. A v posledním cyklu nastane překročení Atlantského vědomí.

Není náhodou, že je to letos 13 let, kdy jako Shaumbra (spirituální skupina, pro kterou ASG channeluje) existujete. Třináctka je velmi, velmi posvátné číslo. Vím, že se mnoho lidí třináctky bojí. Mnoho budov po celém světě nemá 13. patro – jednoduše předstírají, že tam není. Třináctka je posvátné číslo neviditelné síly. Číslo potenciálu. Třináctý byl Jeshua. Kolik bylo rytířů kolem kulatého stolu? Dvanáct plus král Artuš. Pátek třináctého – děsivé číslo… ve skutečnosti vůbec ne. Bylo to posvátné číslo, které „někdo“ (jistá tajná organizace) zneužila pro zabití mnoha a mnoha členů škol mystérií, části templářů. Třináctka je velmi zajímavé posvátné číslo Posunu… (Kdosi podotkl, že 13 je také doba Bar Micva. Adamus se směje, že tím nemyslel Bar Micva, ale že je to také znamením „růstu“ J. Pozn.př.)

Pojďme to nyní oslavit. Jde o druh překročení hraničního kamene. Překročení Atlantské linie. Vkročení do něčeho nového. Učinění obrovského posunu. Absolutního posunu. Zhluboka se spolu nadechněme. Překročení Atlantské linie – uskutečnění osvícení.

Drahá Shaumbro, cesta začala pro nás všechny v Atlantském chrámu (jeho jméno není bohužel dobře rozeznatelné vzhledem k nízké kvalitě nahrávky; pozn.př.). Tehdy jsme měli vizi tohoto času – o 13 cyklů později. Času změn a času evoluce pro nás všechny. To vše započalo již tehdy a tam. Nevěděli jsme, jak klikatá a náročná ta cesta bude. Naprosto jsme netušili, jaké těžkosti, výzvy a slzy na nás čekají. Vůbec jsme si nedokázali představit, že přijdou životy, kdy budeme zcela „ztraceni“, zcela bez nadějí, bez svých vizí i své identity. Věděli jsme však, že přijde doba, kdy budeme moci vyslovit slovo Osvícení. Doba, kdy budeme opět moci přijmout sami sebe, kdy doslova přineseme osvícení do této reality. Do reality, která je plná smrti a zmatků. Věděli jsme, že to vydržíme. Atlantida byla věkem mysli. Byla to doba, kdy jsme si plně užívali toho, že můžeme být coby lidé na této planetě. Byla to doba myšlení, výstavby, plánování. Tvořili jsme podobu člověka, který je nyní na planetě. Představovali jsme si také, že přijde doba, kdy překročíme atlantskou mentální linii. Doba, která nás všechny svede dohromady. Doba, kdy vkročíme do nové doby - nové energie. A tady jsme!

V době po Atlantidě jsme se vrátili „z podzemí“ („underneath“ znamená podzemí i nitro pozn. př.) – zde jsme byli, abychom přežili, ale jde také o symboliku – o vnitřní pohled, vnitřní vizi, spojení s naší duší, naším božstvím. A tehdy přišel čas Egypta. Vynořili jsme se doslova ze země. Vystavěli jsme chrámy a pyramidy po celém světě. Mnoho z vás žilo v dobách starověkého Egypta. Mnoho z vás bylo v pyramidách a hrobkách a vdechovalo božskost, vdechovalo potenciály této éry lidstva…

Později se mnoho z vás vrátilo v těle či duchem v dobách Jeshuy – toho, který (jak se zdálo) přinesl „Tajemství“ na tuto planetu. Toho, o kterém si mnoho myslelo, že přinesl počátek Nového Věku, ale vy jste věděli, že už to začalo předtím. Kráčeli jste s Velkým Mistrem Jeshuou zemí Izrael, přinášeli novou energii, PLODILI novou energii – Kristovskou energii…

Po velmi dlouhou dobu se dávná moudrost předávala ve školách mystérií po celé Evropě. Byly to nádherné doby. Plné zábavy, porozumění, chápání božského… ale svět na to tehdy nebyl připraven. Takováto škola byla spíše jako ostrov sám pro sebe – bylo to úžasné a plné oslav, ale v momentě, kdy jsme vykročili do okolního světa, bylo to jako šok. Bylo to dramatické, vykročit z krásné a vlídné energie školy mystérií do velmi tvrdého a hutného světa lidí….

A teď - před 13 lety začala skupina Shaumbra manifestovat novou energii do celého světa. Mnohé z vás to svedlo opět dohromady. Ozvalo se nové volání archanděla Gabriela. Volání: „Nyní je čas vašeho Osvícení. Je čas.“ Toto volání vám dodávalo odvahu a naději ve vaše vlastní osvícení. Ne pro svět, ne pro vaši rodinu, pro nikoho jiného, ale pro VÁS! Předalo vám potenciál, který jste přinesli tomuto světu – BÝT tímto Osvícením. A dnes překračujeme tuto hranici Atlantské linie. Překračujeme to, co je mentální. Dnes jsou přesně ty správné energie. Právě tady a právě teď. Připraveni přejít. Tento překrásný životní obrat není něco, na co bychom měli tlačit. Bude přicházet v průběhu příštích dvou let, ale věřím, že většina z vás se jej již dnes dotkne. Tento životní obrat spojuje to, kde se všichni teď nacházíme. Je symbolem vaší moudrosti, symbolem toho, co můžete předat druhým coby učitelé duchovních energií, symbolem všeho, co jste se naučili, symbolem Osvícení, je symbolem Vás. Přebíráte své právoplatné místo v životě…

Třináct let vypadá jako dlouhá doba. Třináct let a více, které jste tomu věnovali. Třináct let je však energii Shaumbry. Když si ale uvědomíte, kolik času uplynulo od dob Atlantidy, od časů Jeshuy nebo třeba jen mysterijních škol… pak je třináct let velmi krátký čas. A jediné, co teď postrádáme, je šampaňské! J Drahá Shaumbro, nadechněme nyní tento symbol vaší moudrosti, učení, životního poslání… Zhluboka se nadechněme!

Před vámi je největší posun ze všech. Mimochodem, odehrává se i největší planetární posun, ale já teď hovořím o vašem osobním posunu. O tom, kterým právě teď procházíte. O posunu ke Svobodě. Veškerý ten zmatek je o svobodě. Již jsem o tom hovořil mnohokrát. Lidé jsou připraveni na svobodu. Opravdu. To, co se teď děje – pokud se díváte na všechny ty války a stávky, to všechno je o svobodě! A stále visí ve vzduchu ta veliká otázka: „Je lidstvo připraveno na Svobodu?“ Naprosto. Ovšem momentálně se stále nacházíte v Atlantském mentálním schématu. Ve vědomí, které je naprogramováno a trénováno v tom, nemít svobodu. Myslet si, že má svobodu, předstírat, že má svobodu, ale nemít skutečnou svobodu. Vy, s vaší touhou po Osvícení, po Nezávislosti, se chystáte posunout do Svobody. Stanete se Nezávislými, Já Jsem přítomností nezávisející na žádné jiné bytosti, nebudete polapení prací masového vědomí – a teď to, co je opravdu obtížné – osvobození se od vaší duchovní rodiny, vaší andělské rodiny, vaší biologické rodiny. Milujete je – opusťte je (Adamus se směje). Jde o to osvobodit se, ale ne o to opustit je způsobem, který by opět vytvořil karmu. Milujte je pro jejich Já Jsem, pro Boha uvnitř, ale ne prostě pro to, že jsou vaše rodina.

Svoboda vašeho vlastního vyjádření, osvobození se od mysli. Neznamená to, že by mysl neměla své místo! Mysl vám má i nadále sloužit, ale je to vaše niterné já, které vás vede. Mysl už vás víc nezatahuje do přemýšlení o vlastních zraněních, křivd a podobně. Mysl je nyní vaším spolupracovníkem.

Do tohoto bodu svobody přicházíme dnes. Teď. V této místnosti. Shaumbra po celém světě. Mám pro vás otázku, ale neodpovídejte jednotlivě. Pociťte tu odpověď. „Jste připraveni na Posun do Svobody?Pokud je vaše odpověď „ANO,“ pak ji máte – jste nezávislí. Pokud se však posunete, propustíte veškeré připoutanosti a úzké vztahy, které vás držely ve „vězení“. Říkáte si, že je to dobrá věc, ale já nevím. Záleží na tom, čeho se stále ještě přidržujete. Peněz či vašeho vlastního konceptu peněz? Vaší rodiny? Bojíte se být ve světě sami? Mimochodem, nezávislost znamená být sám a mnoho z vás se toho bojí. Jste připraveni propustit všechna tyto připoutanosti?  Co když zítra přijdete o práci? „Á, co budu dělat?“ říkáte si. To je ale svoboda. Vztahy – to všechno s tím souvisí. Osvobození se od mysli. Mysl omezuje vaše obrovské potenciály. O potenciálech budu hovořit v říjnu. Dovolili jste mysli, aby vám bránila ve spatření vašich potenciálů. Potenciály za vaší myslí jsou fenomenální! Dechberoucí! Vzrušující! A jsou Kvantové! Tolik odlišné od toho, co jste si mysleli doposud! Nelze to ani popsat. Jsou to takové možnosti, že si až budete říkat, že jste šílení. Ale nejste. Nastane v tom posun. Přesunete se na novou úroveň. ALE (dosud nikdo nesdělil žádné ale) když se odsud vrátíte ke svému životu – práci, autu, vztahům – bude to zpočátku velmi obtížné. To, co zažíváme tady je jen nepatrným zlomkem toho, co budete zažívat v dalších letech. Jak tím tedy, milí přátelé, můžete projít – posunout se – aniž by vás to naprosto rozdrtilo? Nejprve si uvědomte, že vás to nerozdrtí. Zadruhé si uvědomte, že všechny pocity, které máte ve svém těle, se odehrávají proto, že se vaše tělo mění. Drasticky – právě teď. Zažijete změny ve vašem životním stylu. Zjistíte, že přijdou chvíle, kdy si budete potřebovat odpočinout, dostat se pryč od ostatních. Mysl vám bude vytvářet aktivity, aby vás zaměstnala. Budete polapeni v jednom projektu za druhým jednoduše proto, abyste zůstali zaneprázdněni. Jakmile se Posunete, věci se budou dít. Může vás to položit, můžete onemocnět, můžete mít pocit, že se vaše mysl zbláznila a jednomu z vás se to opravdu stalo, ale to je dobré. Nebojte se toho. Joe se prostě potřeboval uklidnit – dostat se mimo mysl. Bude to mít pro něj velmi pozitivní efekt. A to, že se dostane mimo mysl, bude mít vliv i na vás a váš stav bude zase mít pozitivní vliv na něj…

Dovolte Posunu, aby nastal. Nepanikařte a nepřemýšlejte o tom, co jste udělali špatně. V Osvícení nemůžete nic udělat špatně. A nemůžete se vrátit. Prostě nemůžete. A stejně tak nemůžete ani udělat nic špatně. Tak se prostě zhluboka nadechněte.

Mnozí z vás v minulých týdnech prošli obrovským posunem. Naslouchali jste sami sobě, odpočívali jste, když to bylo potřeba, spali jste, DÝCHALI, když jste se dostávali do problémů a když mysl začala být velmi aktivní. A i nadále se budete posouvat.

Je důležité pochopit, jaký je vztah mezi lidským Já (tělem vědomí) a vaší Duší (vaším božským Já). Jste jako tato kniha. Co vidíte? Z čeho se skládá? Mnoho stran papíru, mnoho inkoustu, lepidlo. Vy sami sebe vnímáte jako jednotlivá slova či písmena, která jsou od sebe vzájemně oddělena. Vy už ale nejste jen slova či inkoust. Dohromady tvoříte tuto knihu. Neexistuje už oddělení mezi papírem, inkoustem, lepidlem. To všechno tvoří nádherné dílo. Překročili jste Atlantskou linii mysli. Už nejste jen lidé. Přestalo existovat oddělení mezi duchem, myšlením, lidským já… všechny tyto energie se spojují dohromady. To je transformační proces, kterým všichni procházíte.

Přicházejí posuny, které můžete vnímat jako nehody (bouračky) na cestě, ale nejsou. Přecházíme odsud do kvantových potenciálů. Budou chvíle, kdy si budete připadat šílení. Budou chvíle, kdy vaše mysl utichne nebo se stane nezúčastněnou. Mohou přijít časy, kdy budete cítit obrovskou tělesnou bolest či takové, kdy budete mít pocit, že zemřete, ale ve skutečnosti přicházíte k životu.

Jak to všechno zvládnete? Jednoduše buďte. Dovolte to. Dovolte – netlačte na to! Dokážete si představit, že už to nikdy víc nemusíte nic zkoušet? Žádné zkoušení. Zkoušení – to je mentální energie. Nemusíte na nic tlačit. Nemusíte tlačit na Posun. Už není žádné vymýšlení (přicházení věcem na kloub). Nemůžete. Nechcete. Vymýšlení věcí je opět velmi mentální energie. Ve skutečnosti je to velmi nepříjemné i nadále zkoušet přijít věcem na kloub. Lidé se vás budou ptát: „A proč Osvícení?“ A vy nebudete schopni odpovědět. A v ten moment si budete připadat hloupí, že nejste schopni vůbec popsat to, co vás tolik volá. Je to proto, že vaše mysl už vás více nebude omezovat či kontrolovat. A pokud se vám to stane, jednoduše se toho člověka dotkněte – položte mu ruku na rameno a nemusíte hledat slova. Prostě to náhle bude jasné. Nejsou v tom kouzla ani záhady, je to naprosto přirozené.

Pustíme si nyní dvě minuty hudbu – jednoduše dýchejte a dovolte, ať se to stane… Ve svobodě máte možnost Žít své sny. Nejen o nich snít, ale opravdu je zažívat a žít. Už není žádné oddělení mezi vašimi sny a vámi. Je to kvantové… A není nic, co byste měli udělat, abyste se tam dostali. Jen to dovolte. Staňte se tím, kým opravdu jste. Nepřemýšlejte nad tím, jestli to děláte správně. Prostě se tomu oddejte. Nepřemýšlejte nad tím, jestli si to zasloužíte. Nikdy si to nezasloužíte, pokud nad tím budete přemýšlet. Nepřemýšlejte nad tím. Dovolte to. Oddejte se tomu… Už to tu je. Je to váš přirozený stav.

 -----

Jakmile překročíte Atlantskou linii – vy i vaše mysl - čekají na vás obrovské potenciály. Nemusíte o nich přemýšlet, zjišťovat, o co jde či zda jste připravení. Ne. Prostě je prozkoumejte, zažijte.

Přijde doba, kdy si budete připadat divně. Je to jednoduše proto, že se měníte. Posouváte se z jedné úrovně do další. Zhluboka se nadechněte a přijměte do sebe tento Posun.

A nyní je čas na požehnání od Archanděla Michaela, který s námi přišel. Jen bych ještě podotkl, že toto naše dnešní setkání je darem od archanděla Rafaela, archanděla Michaela, Jeshuy a Metatrona. A nyní jsem poctěn tím, že mohu toto „pódium“ sdílet s archandělem Michaelem…

Zdravím vás! Mohu s vámi být bez svého meče? Skončili jste s tím, abyste mne povolávali, abych bojoval s vašimi démony? Skutečně nastal čas, kdy jste natolik svobodní, abyste poznali, že není nic „tam venku“ či uvnitř vás, čeho byste se museli bát? Jste na tuto svobodu připravení? Samozřejmě! Toto je skupina, která může dosáhnout takové svobody. Po všech těch učeních, tancích a oslavách, kterými tato skupina prošla… můžeme dosáhnout toho, aby se to stalo skutečností? Přeměnit energie, představy, zkušenosti v lásku k životu samotnému? Milujete se natolik, abyste si dovolili tím být? Jak vám již Adamus říkal – přestaňte o tom přemýšlet! Přestaňte přemýšlet o lásce. Já vás naprosto miluji. Jinak bych zde nebyl. Nebyla by to nudná záležitost žít bez lásky? Tohle je TEN ČAS a tohle je TA SKUPINA! Je to břemeno či radost? (Skupina odpovídá, že radost.) Samozřejmě. Je to pak tedy moje radost. Sloužit novým stvořitelům, protože na ty se nyní dívám. Na ty, kteří měli odvahu vydat se na cestu, dobrodružství, zkušenost, aby objevili něco, co nikdo jiný neobjevil mimo Vzestoupené Mistry. I oni vás naprosto milují. Nemohou si „pomoct“, aby vás nemilovali. Takové, jací jste. A zlomilo by to jejich srdce stejně jako mé, pokud byste se obrátili zády k tomuto druhu svobody. Svobody, která vás klade na přední místo vašeho vlastního tvoření. Vidíme vaši odvahu. Vidíme, že si přejete, aby se to vše stalo mrknutím oka. Vaše tělo má problém to integrovat, vaše mysl se stává šílenější, ale vy máte Moudrost a Lásku, abyste tuto integraci umožnili. Ale je nějaké zítra, které z této volby vytvoří realitu? Existuje zítřek? Budete čekat na zítřek? Samozřejmě, že ne. A přestanete MNE žádat, abych bojoval s tvory (démony), které jste sami stvořili!

S touto skupinou mohu svůj meč odložit. Proč? Ne proto, jak říká můj partner, abych si nevytvořil karpální tunel :-D. Skláním svůj meč s nejhlubším respektem a nyní s vámi vědomě spolutvořím. Ne NAD vámi, protože vy jste zrodili mne! Coby archanděl jsem vším, čím jste vy. Vdechněte tento potenciál. I když se vaše mysl ptá, jak bych tím mohl být, když všechny knihy a všechna učení to říkají jinak: „Podívejte se nad sebe a uvidíte něco většího než jste vy.“ My se díváme dolů a vidíme VAŠI velikost (skvělost). Vidíme ji! Přestaňte ji skrývat.

Moje otázka – opravdu – zní: „Jak chcete, abych vám sloužil, stvořitelé?“ Můj meč je skloněn. Žádné další bitvy. Žádná tma a světlo. Tam venku není nic, čeho byste se museli bát. Jak vám mohu sloužit?

 ---Nyní se Michael obrací k ženě v publiku s touto otázkou (jak ti mohu sloužit).---

„Mohu se dotknout tvých křídel?“ Ne. Co když žádná křídla nikdy neexistovala? Ale můžeme spolu letět. Řekni co tě napadá, co bys chtěla. „Prožívat, být, dýchat, cítit...“ Ano. Opravdu chceš tuto svobodu? Dovol mi, abych to demonstroval. Můžu se dotknout tvého těla? Nemůžeš to mít. Odpověz! „Ani se mě nedotýkáš, protože já už jsem pryč.“ Podržte jí nohy (žádá muže vedle, pozn. př.). Chceš chodit? Nemůžeš. „Ale já už chodím. Nepotřebuji své tělo, abych mohla chodit.“ Ty JSI ve svém těle! Celá tato transformace se neodehrává coby koncept, ale coby fyzická zkušenost! Jaké to je odepřít si možnost chodit? „Já si ale neodpírám chůzi.“ Tak tedy vstaň a jdi (vedle sedící muž jí stále drží nohy a tudíž to není možné.) Děkuji ti.

Chtěli jsme demonstrovat, že musíte chtít tuto svobodu. Kdo na vás visí?  Komu umožňujete, aby na vás „visel“? Ve jménu čeho? Musíte se toho chopit a říci „Ne“ těm, kteří jsou pohodlní a nebo jejichž čas prostě nenastal. Pravděpodobně jsou mezi těmi, k nimž cítíte soucit a s nimiž jste spojeni srdcem, i tací, kteří toho nedosáhnou. Chcete dělat kompromis ve své Svobodě? Nebo chcete být žijícím příkladem pro celé lidstvo, které chce vědět, zda existuje něco mimo zaběhnuté dogma? Jste tedy Noví Kráčející v Duchu? Žijící Stvořitelé? Noví Šamani? Znovuzrozené Kněžky? Kněží bez souzení – pouze kráčející ve Svobodě? Není to nádherný pocit? Toto je ten čas. Dnes. V tuto chvíli. Toto je čas, abyste to převzali (vzali za své). Musí být svoboda channelována, aby se stala skutečnou? Ne. Dokážete tvořit ve své vlastní božskosti? Přijmout ji? Rozvzpomenout se na ni? Samozřejmě.

Někdo další – jak mohu sloužit tobě, coby nové Stvořitelce? „Nejlepším způsobem, jak mi můžeš sloužit je důvěřovat mi, že to dokážu sama.“ Díky. Díky.

Další dobrovolnice – jak mohu sloužit tobě? „Tím, že mi dovolíš být tím, kým jsem.“ Pak tím buď…

 

Zdroj: https://www.awakeningzone.com/

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (https://www.posvatnesrdce.cz/). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.