anjelska.sk - zdroj prijatých informácií cez odkazy o aktuálnych energiách s dúrazem na Slovensko

22.05.2011 21:11

 

21.5.2011 - Ja Som Láska, plyniem Svetlom cez Srdce Diamantu. Uvoľnite sa, oddychujte, dôverujte vo Všetko, čo Je. Sme pod plnou ochranou Nebeských rodičov a celej Galaktickej rady a Rady starších. Dneškom všetko začína! Mandala č. 97 - Prúdim na Novú Zem cez Srdce Diamantu.

 

20.5.2011 - Bol daný pokyn na plnú Lásku vo Všetkom, čo Je a pre Všetkých, kto Sú. Polnocou Matka Zem a Všetci, kto Sme vstupujeme na Novú Zem. Ja Som Svetlo. Ja Som. Boli naplno otvorené Srdcia mužov cez Srdcia žien, aby Všetko, čo Je, mohlo splynúť v Jednotu.


19.5.2011 - Bolo dopustené a prepojené všetko potrebné pred otvorením Brán 21/22.5. Polnocou sa začínajú Brány otvárať a Matka Zem vstupuje do novej pozície vo Všetkom, čo Je. Brány otvára 11 žien a 11 mužov na Matke Zem. Uvoľnite sa, využite víkend na čo najviac oddychu a otvorte Srdcia. Prepojení Diamantom Srdca sme kľúčom ku Všetkému, čo Je.


18.5.2011 - Bol daný pokyn na plné rozpomenutie sa na energiu Lásky. Zabudli sme, že My Sme Láska. Ja Som Láska a moje Srdce je Diamant. Diamantom prepojené všetky Srdcia s Diamantom v Srdci Matky Zem.


17.5.2011 - Boli vymazané všetky 3D záznamy pocitov oddelenosti. Prebieha prepájanie všetkých Sŕdc. Ja Som prepojená/ý so Všetkými, kto Sú a so Všetkým, čo Je, svojim Srdcom Svetla.


16.5.2011 - Boli vypustené 3D záznamy sebatrýznivej energie, kedy namiesto prijatia seba, rady/pomoci sme sa radšej točili v koliesku sebalútosti bez túžby po skutočnej zmene. Boli uvoľnené situácie a emócie, kedy sme museli zatvoriť Srdcia pre "vyšší" princíp. Napríklad keď matka zaprela dieťa, aby ho ochránila, ale jej Srdce sa tým zatvorilo bolesťou... Zajtrajším splnom budú uvoľnené všetky karmické záťaže z 3. oka, spodných čakier a sexuality.

15.5.2011 - Bola vytvorená trvalá silná ochrana Svetlom nad Arboreou/Slovenskom. Už nič "nesvetelné" na naše územie neprenikne, dvere sú zatvorené a nevpustia už nič staré. Bolo douvoľňované všetko potrebné. Polnocou sa začnú otvárať Brány 21/22:5, nimi sa znova spojíme. Prichádza plná Hojnosť. Nastáva najdôležitejší týždeň vo Všetkom, čo Je. Prosím, udržujte sa plne skoncentrovaní v svojom Srdci, Matka Nebeská vás vedie Láskou. Uvoľnite sa a dôverujte v seba. Nastal Plný Vzostup, Tu a Teraz.


14.5.2011 - Bol otvorený Prameň plnej ženskej svetelnej sily. Bol daný pokyn na zloženie z pliec všetkých záťaží, aby tak každý kráčal po vlastných nohách svojim smerom. Sústreďte sa prosím už len na seba a svoje Srdce, tak pomôžete vo Všetkom, čo Je.


13.5.2011 - Bolo prepojené Všetko, čo Je, so Všetkým, čo Je :) Polnocou je Všetko zjednotené a v plnej Jednote. Čakrový systém bol prepojený, čakry sú zjednotené naplno v jeden Svetelný stĺp.


12.5.2011 - Boli prepojené Srdcia všetkých bytostí na Matke Zem. Ženská energia je naplno uvoľnená a prúdi vo Všetkom, čo Je (symbolom je Etna). Nastáva čas zázrakov. Dôležitých je nasledujúcich 7 dní, uvoľnite sa, čo najviac oddychujte, výborné je byť v prírode a všetko čo vám berie kľud odovzdajte do Svetla. Mandala č. 96 - Prepojené kruhmi Srdcia ľudí vo Svetle.

 

11.5.2011 - Bol daný pokyn na uvoľnenie "pichľavej" ženskej energie (pichľavé energie ako manipulácia a zasahovanie do všetkého, všetkým, hlavne v rodinných vzťahoch, typ žien čo musia mať vo všetkom pravdu a všetko musí byť podľa nich atď...) a pokyn na vymazanie všetkých 3D záťaží u všetkých žien. Bola udelená adresná milosť pre ženy, matky a ich deti. Týmto uvoľnením sú uvoľnené posledné záťaže zo Sŕdc nás všetkých, a tým sa Srdcia Všetkých, kto Sú, môžu prepojiť a splynúť v Jednotu. Mandala č. 95 - Srdce - Stred Všetkého, čo Je, prepojený so Všetkým, čo Je.


10.5.2011 - Bol daný pokyn na plné Nebo na Zemi cez energiu Svetelnej ženy. Je všetko pripravené na otvorenie Brány Svetelnej ženy dnešnou polnocou. Plne prebudená ženská energia cez Srdce odomkne Srdcia mužov. Nastáva čas zázrakov a plnej očisty vo Všetkom, čo Je. Nastáva plná očista Talianska (možné zemetrasenie a sopečná činnosť). Taliansko je symbolom potlačenej ženskej energie cez katolícku cirkev. Je nevyhnutné uvoľniť Kristovu energiu, ktorá je "uväznená" pod Rímom/Vatikánom. Rím sa "zatrasie" a budú odhalené tajné chodby pod Rímom, to celé je v prvom rade všetko kvôli odhaleniu klamstiev šíreného cez katolícku cirkev. Dávam vám do pozornosti nádhernú Mandalu č. 94 - Spájam sa s energiou Svetelnej ženy na všetkých úrovniach Bytia.


9.5.2011 - Bolo douvoľňované všetko staré. Bol daný pokyn na plné otvorenie Brány 11:5 - Brána Svetelnej ženy, bude naplno otvorená zajtrajšou polnocou a cez ňu začne prúdiť neobmedzená prebudená ženská sila prepojená s Kristovým vedomím v Jednote. Túto Bránu otvára na Matke Zem 12 žien. Boli vymazané všetky 3D záznamy neúcty ako takej, voči Všetkým, Kto Sú a vo Všetkom, čo Je.


8.5.2011 - Bol daný pokyn na vymazanie všetkých 3D strachov vo Všetkom, čo Je. Bol daný pokyn na vymazanie všetkých 3D záznamov strachov v súvislosti so zneužívanou sexualitou u všetkých a vo Všetkom, čo Je (hlavne téma prostitúcie). Bol daný pokyn na dokončenie všetkého z 3D vo Všetkom, čo Je.

 

7.5.2011 - Bol daný pokyn na uvoľnenie detí Svetla z dohody duší. Bol daný pokyn na úplné vymazanie 3D záznamov rodových záťaží ako takých u všetkých bytostí na Matke Zem v súlade s plánom ich duše. Bola udelená milosť a tým prežiarené všetky štátne systémy na Slovensku, NR SR, súdnictvo, zdravotníctvo, financie, školstvo, vojsko/polícia, sociálny systém. V týchto systémoch bol uložený nový svetelný základ.

6.5.2011 - Bol daný pokyn na plné prúdenie Kristovej energie cez Srdcia. Máj otvorí všetko potrebné v Srdciach žien aj mužov.


5.5.2011 - Bolo uvoľnené a vypustené nepochopenie vo Všetkom, čo Je (čo nechápete, nechcete pochopiť alebo neviete pochopiť a pocity, že ma nikto nechápe ...). Boli odomknuté Srdcia láskou a vložený Kvet života do každého Srdca na Matke Zem, aby bolo pochopené Všetko, čo Je a mohla prúdiť energia Svetla cez naše Srdcia. Mandala 93. Kvet života v každom Srdci odomknutom láskou.

 

4.5.2011 - Boli položené Kvety života do týchto krajín : Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Česko, Ukrajina a všetky krajiny 4. čakry Matky Zem (srdcová čakra), Laponsko, Grónsko a krajiny severného pólu vrátane všetkých vodných plôch a všetky krajiny 7. čakry Matky Zem (korunná čakra), južná Afrika a všetky krajiny 1. čakry Matky Zem a všetky krajiny 2. čakry Matky Zem. Dnešným dňom sú na Matke Zem položené Kvety života na všetkých miestach a začínajú sa naplno rozvíjať. Matka Zem dostala samostatne svoj Kvet života. Je to Kvet Univerza, kvet bezpodmienečnej lásky Stvoriteľa. Bol daný pokyn na uvoľnenie dychu Matky Zem aj ľudí, nech môže všetko prúdiť.


 

3.5.2011 - Boli položené Kvety života do týchto krajín : Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, Belgicko, Holandsko, Luxembursko, všetky ostatné krajiny západnej Európy, Island, Cyprus, Nórsko, Dánsko, Švédsko, krajiny Gibraltaru, krajiny Panamského zálivu a všetky krajiny 3. čakry Matky Zem (solar plexus - rovníková oblasť). Bol daný pokyn na plné uvoľnenie 5. čakry Matky Zem (Indonézia, Barma, Thajsko, Čína...) a plné uvoľnenie krčnej čakry žien, nech môže naplno prúdiť Pravda a Svetlo vo Všetkom, čo Je. Bol daný pokyn na vymazanie všetkých 3D záznamov o projekte Duality. Bolo uvoľnené Všetko, čo Je vo Všetkom, čo Je. Mandala 92. Projekt Galaktis - plná Jednota vo Všetkom, čo Je.

 


2.5.2011 - Bol daný pokyn na vymazanie všetkých dlhov vo Všetkom, čo Je (aj pocity, že niekomu niečo dlžím za niečo, čo pre mňa urobil a opačne). Boli položené Kvety života v týchto krajinách : Izrael, Jemen, Južná Kórea, Libanon, Taliansko, Grécko, Pyreneje, Keňa, Namíbia, Čad, Trinidad a Tobago, Južná Afrika až po rovník a boli prepojené Severný a Južný pól do Jednoty cez rovníkový pás. Plné Nebo na Zemi. Súvisí to s posunom pólov.


1.5.2011 - Bol daný pokyn na vymazanie všetkých kŕčov, pnutia a viny vo Všetkom, čo Je. Bola uvoľnená nechuť a apatia zo starého 3D a z toho, že sme fungovali len na 2 vláknach DNA. Bol daný pokyn na otvorenie Všetkého, čo Je a zacelenie všetkých dier a trhlín v plnej 12 vláknovej DNA. Tým bude dnešnou polnocou DNA plne aktivovaná u každého v súlade s jeho plánom duše.