Anama Cara – Přítel Duše

23.12.2010 21:33

"> 

Druidská přísaha přátelství: Ctím tvou cestu, piji z tvého pramene, na místo našeho setkání přináším své nechráněné srdce...

Skutečná láska přetrvá napříč časy, stejně jako přátelství duše.

Anam Cara: Přítel mé duše

„Každý z nás je andělem jen s jedním křídlem a můžeme létat pouze když se navzájem obejmeme.“ Lucian de Cresczenzo

„Anam Cara“ je gaelské slovo, které se překládá jako přítel duše. Anam Cara je partner duše.

Přátelství jsou nepochybně stěžejními body našich životů. Partnerství duší vyrovnává sílu či slabost obou a přináší pocit, že můžeme s tím druhým sdílet cokoli. Přítel duše není berličkou... spíše než by převzal všechny tvé problémy, můžete je sdílet, takže je náklad lehčí.

Původní Keltové často praktikovali obřad zvaný „Anam Cara“, kterým „formalizovali“ přátelství stejným způsobem jako svatební obřad formalizoval pouto mezi milenci.

„Kdo najde věrného přítele, nalezne poklad.“ Židovské přísloví.

Stejně jako Indiáni prováděli rituály pokrevního bratrství, tak i původní Keltové často formalizovali přátelské pouto tímto obřadem.

„Nejlepším zrcadlem je starý přítel.“ George Herbert

Prováděním rituálu Anam Cara dávali Keltové navenek najevo své vnitřní city k příteli. Jako Požehnání a Dar. Tento rituál ještě prohloubil emoční a spirituální spojení mezi nimi. Spojil je v JEDNOHO.

Pokud cítíme toto silné spojení mezi dušemi s jinou osobou, cítíme i důvěru, že s ní můžeme sdílet všechno a víme, že ji potřebujeme stejně jako ona nás. Nezáleží na tom jak daleko od sebe jsme. Nikdy nejsme odděleni.

„Přátelství je vždy aktem rozpoznání... v momentě, kdy se duše setkají, okamžitě se poznají... je to probuzení vás obou, pocit dávného vědění.“ John O´Donohue

Srdce se setkávají na místě mimo Čas a Prostor. Anam Cara jsou přátelství duší – Navždy.

Překlad M.K.