Aktivace 9. brány 11:11

12.07.2010 19:43

 Aktivace 9. brány 11:11
JEDNA BYTOST V AKCI:
Znovuzrození Pravých Celistvých

Master Cylinder na Bali, Indonésie

 

9. Brána oslavuje Znovuzrození Pravých Celistvých. Jakmile Praví Celiství vystoupí do popředí, planetární vývoj se přesune na novou úroveň.

Abychom se stali Pravým Celistvým, nemusíme se stávat ničím jiným než skutečně jsme; nemůžeme ale dále skrývat KDO JSME. Bytí Pravým Celistvým znamená vědomé přijetí toho KDO JSME na nesmírně rozsáhlé úrovni. Pokud vystoupíme jako Praví Celiství, vyneseme esenci našeho pravého nitra na povrch, aby jej každý mohl vidět. Nebojíme se ukázat své schopnosti a znalosti s přirozenou autoritou. Jsme plně přítomni v tom, KÝM JSME.

Přítomnost Pravých Celistvých je jako Posvátná Pagoda. Jejich uklidňující přítomnost bez námahy ovlivňuje a inspiruje celý kraj. Praví Celiství jsou vtělením LÁSKY ČISTÉHO SRDCE a nesou ji s sebou kamkoli jdou.

9. Brána je hluboce spojena s Aktivací 3. Brány v roce 1997, která zrodila naše Bytí v Jednom (Jedné Bytosti). Naše Jedna Bytost je živá, organická. Přináší vědomí, že vše a všichni jsou součástí JEDNOHO.

9. Brána toto posouvá na zcela novou úroveň, Jednu Bytost v akci. Praví Celiství jsou chybějící součástí Jedné Bytosti. To je důvod, proč to dosud nebylo možné.

V průběhu Aktivace 9. Brány uvidíme zcela nové spojení První Vlny, Můstkových Lidí a Druhé Vlny, které vytvoří novou spolupráci (synergii) s jednotným cílem. Toto umožňuje Jednání Jednoho Bytí. (Pro vysvětlení jednotlivých Vln si přečtěte Solařin Surf Report pro rok 2010: Na Cestě Lásky.) 

JEDNÁNÍ JEDNOHO BYTÍ je nová úroveň sdílené zodpovědnosti. Od teď spojíme naše jednotlivé talenty v Jedno při naší Velké Výpravě k Novému a Pravdivému. Toto nám umožní cestovat mnohem dále a rychleji s vyvinutím menšího úsilí. Tato cesta bude nekonečně více naplňující.

Jakmile bude JEDNÁNÍ JEDNOHO BYTÍ zavedeno, budeme jako dobrovolní hasiči. Až se spustí požární hlásič, budeme připraveni a budeme vědět, co dělat. Budeme pracovat společně jako JEDEN a nebudeme potřebovat žádné instrukce ani nikoho, kdo by nám říkal, co dělat. Bez zaváhání přikročíme k akci tvoříce Novou Realitu z nejhlubší LÁSKY.

Důležitým prvkem JEDNÁNÍ JEDNOHO BYTÍ je JEDNÁNÍ LÁSKY. Není to jen o sezení v kruhu a posílání lásky všem. Je to aktivní LÁSKA, SKUTEČNÁ LÁSKA, ztělesnění LÁSKY ČISTÉHO SRDCE kamkoli jdeme a její procítění na celém světě!

Významný 20letý cyklus Aktivace 11:11 je téměř u konce. V tomto závěrečném úseku – od Duality k JEDNOMU BYTÍ – je JEDNÁNÍ JEDNOHO BYTÍ velmi potřeba. Toto je doba, kdy můžeme tvořit skutečně obrovské rozdíly. Toto je čas našeho předurčení. Pokud se zapojíme naším úplným bytím jako Praví Celiství, můžeme stvořit nový svět.

 

MASTER CYLINDER 9. BRÁNY

Master Cylinder 9. Brány bude umístěn na nádherném, posvátném ostrově na Bali v Indonésii. Celý ostrov Bali je spíše jeden nádherný posvátný chrám, ve kterém žijí lidé než jen ostrov s mnoha chrámy. Bali má silnou spirituální tradici, která je hluboce respektována, vážena a udržována svými lidmi v každodenním životě.

Bali je hlavním kotvícím bodem Krásy a Kreativity celé planety. Skutečná Krása a Kreativita jsou klíčovými prvky Pravých Celistvých. Skutečná krása vznikne, když se zrodíme, začleníme a budeme žít v Ultra Větší Realitě. Život Pravých Celistvých je život krásy, kde vnitřní krása vyzařuje ven do krásy fyzické. 

Na Bali budeme obklopeni ohromující krásou; krásou ostrova a přírody; krásou květin; krásou místních lidí; krásou domů a chrámů; krásou hudby; krásou hotelu; krásou velkého množství obrazů a uměleckých děl; krásou způsobu života naplněného úctou. To nám umožní zcela vystoupit jako Praví Celiství a pomůže nám udržet tento stav bytí, nejen v průběhu našich přípravných setkání a Ceremoniálu Aktivace 9. Brány, ale i po návratu do našich životů.  

Mistrovský Cylindr je vždy klíčovým bodem Aktivace 11:11. Zde nejnovější energie 11:11 poprvé vstoupí na tuto planetu. Silná a Propojená skupina Master Cylindru složená z Pravých Celistvých je zcela zásadní pro zrození JEDNÉ BYTOSTI V AKCI. Pouze ti, kteří jsou skutečně povoláni k podílení se na Master Cylinderu to mohou učinit, protože nemůžeme ukotvit a položit Nové Základy ničím menším než naším Plným Bytím, které je pevně ukotveno v Ultra Větší Realitě.

Zkušenost Master Cylinderu 9. Brány je zcela mimo mapy, extrémně opravdová a velmi silná s větším množstvím LÁSKY než jsme si kdy mysleli, že je možné. Podílení se na Master Cylinderu je hluboce Transformační zážitek, který naprosto mění život. Není nic, co by se mu podobalo.

(Pozn. překl.: Master Cylinder lze přeložit jako Hlavní Pilíř. Jde o skupinu lidí, ukotvující silné energie 11:11. V textu záměrně nechávám tento termín nepřeložený.)

 

UKOTVOVACÍ SKUPINY 9. BRÁNY

Pokud se nemůžete účastnit Master Cylinderu, stále můžete hrát důležitou roli při Aktivací 9. Brány službou v Ukotvovací Skupině 9. Brány

Ukotvovací Skupiny 11:11 jsou velmi důležité k úspěšné aktivaci Vchodu do Brány 11:11. Úzce spolupracují s Master Cylinderem při vytváření a rozšiřování Jednoho Bytí a pomáhají zcela ukotvit a globálně rozšířit nové, čisté, koncentrované energie 11:11, které proudí z Neviditelného (Neviděného) v průběhu Aktivace Brány 11:11.

Když se začne pracovat s novými energiemi a formami na této planetě, účast v Ukotvovací Skupině i Master Cylinderu je skutečně průkopnická (pionýrská) v nejlepším smyslu!

Vzhledem k důležitosti a celkové „novosti“ každé Brány 11:11, začínáme vždy s čistým a zcela novým Seznamem Ukotvovacích Skupin. Pokud si přejete vytvořit tuto skupinu či již existující Ukotvovací Skupinu přetvořit na Ukotvovací Skupinu 9. Brány, prosím vyplňte náš nový Formulář Ukotvovací Skupiny 9. Brány . . (www.nvisible.com). Pokud máte jakékoli dotazy k Ukotvovací Skupině, můžete je poslat e-mailem našemu novému koordinátorovi / koordinátorce (Laya) mezinárodních Ukotvovacích Skupin na adresu anchors@nvisible.com

Pro www.sacredheart.cz , www.nvisible.com a www.channeling.wbs.cz přeložila Marie Kuchařová (www.sacredheart.cz). Kopírování a reprodukce tohoto článku povoluji pouze k nekomerčním účelům, a to za podmínek, že u reprodukovaného celku bude připojeno celé znění této “Poznámky” a to včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za pochopení a respektování tétopodmínky. M.K.