AA Michael - Ukotvěte diamantové Boží světlo (leden 2011)

01.02.2011 22:33

Přijala Rev. Michelle Coutant

 

Drazí, 

 

Paměť, vzpomínání. Právě tím v tuto chvíli každý z vás prochází. Je to proces intenzivního čištění, zbavení se všeho, co již neslouží pro vaše nejvyšší dobro. Musíte zůstat pevně stát ve světle - s pečlivostí, s velkou silou a odvahou, s vytrvalostí. Jsme s vámi v každém přítomném okamžiku, abychom vám to připomněli. Je čas rozpomenout se na své dědictví, rozpomenout se na to, kdo jste až v nejhlubších částech svého bytí. Je čas uvědomit si každý aspekt a část sebe samých, své osobní dědictví, toto požehnané vnitřní vědění - Božské Já, kterým každý z vás je a které projevujete skrze velkou radost, skrze své myšlenky a činy, svá slova, své city.


Žádáme vás: ponořte se hluboko, milovaní, hluboko do samého jádra svého bytí, do svého Božského Já. Nepodmíněná láska, velká moudrost Kosmu, vás v tuto chvíli očekává. Každý přítomný okamžik je pro vás příležitostí projevit své Božství, být osobností Boha. Máte příležitost ztělesnit Boha v každém přítomném okamžiku. Rozhodujte se moudře, drazí. Tento život je pouze vydechnutí v porovnání s věčností. Je to přítomný okamžik, který se mihne na křídlech světla. Neztraťte ani jediný Božský okamžik na věčnosti. Je mnohem cennější, než si myslíte. Každá chvilka vám dává možnost navrátit se ke svému Nádhernému Božskému dědictví, k přirozenému právu, dává vám možnost být Bohem a projevovat Boha.

 

V každém z vás je zářící buněčné jádro diamantového světla, které v každém přítomném okamžiku silně plane. Toto zářící jádro diamantového světla již bylo aktivováno a je na každém z vás, abyste na vaší zemi v každém přítomném okamžiku využili vyzařování, tok a šíření diamantového světla. Toto světlo je zmírněné a nese tu nejvyšší vibraci, kterou vám v této chvíli můžeme poskytnout. Je to čisté diamantové světlo Boží na nejvyšší úrovni, avšak zmírněné, abyste jej mohli uchopit, moudře jej přijmout a naplnit svou Božskou buňku diamantového jádra až přes okraj tímto světlem. Zázraků bude jen přibývat, až vaše země přijme svou krystalickou formu a až se i vy, drazí, změníte do své krystalické podoby. Diamantové světlo vám otevírá cestu k většímu projevení. Vyzařování světla ve vašem poli vám umožňuje dosáhnout svého vznešeného dědictví hojnosti, nepodmíněné lásky, radosti, míru a harmonie, s absolutní lehkostí.

 

Diamantové světlo bylo na zemi ukotveno prostřednictvím mnoha odvážných duší, které se v této době inkarnují, a je nyní dáváno jako dar vám, kteří jste již připraveni ho ve větší míře ukotvit. Je to obrovský dar a pro vás, kdo jste již připraveni, s sebou nese velkou zodpovědnost. Zneužití diamantového světla by způsobilo nerovnováhu ve vašem aurickém poli i ve vašich myšlenkových pochodech. Tento dar bude dán pouze těm, kteří jsou připraveni vkročit do mistrovství. Toto světlo nebude dáno nikomu, kdo by jej zneužíval. Každý budete muset zvolit uhlazený způsob použití diamantového světla. Usedněte do meditace a přitáhněte k sobě diamantové světlo. Prociťte jej, vtáhněte jej do svého pole. Prociťte, jak vás, kteří vybrušujete svůj vnitřní diamant, světlo prozařuje až k jasnému briliantovému třpytu. Diamantové světlo nádherně leští a vybrušuje, avšak jeho zneužití by váš diamant ztmavilo a zmatnilo. Prociťte tok diamantového světla, začněte toto světlo sami vyzařovat do svého pole a dále skrze něj. Naplňte své bytí jeho třpytem.

 

Každý z vás má světelnou korunu, která po dlouhé věky zůstávala zastřena. Nyní je čas, abyste tuto korunu světla znovu s odvahou a odhodláním nosili, a abyste projevili v sobě přítomnou pravdu, celistvost a dokonalost. Vaše světelná koruna plane Dvanácti Paprsky Božími v dokonalé rovnováze a harmonii, v nádherném jasu. Diamantové světlo tyto Paprsky doplňuje a zvyšuje tím vaše vyzařování. Pohlédněte na svou světelnou korunu, s jakou plane lehkostí a krásou v rovnováze a harmonii. Noste svou světelnou korunu s velkou zodpovědností a moudrostí, ale přesto lehce, v radosti a lásce. Každé ráno si svou korunu světla umístěte na hlavu, naplňte se diamantovým světlem a přivolejte svou Boží Přítomnost Já Jsem, aby skrze vás myslela, cítila, promlouvala, konala a viděla v každém okamžiku. Přijměte toto jako součást svého ranního rituálu, který jsme vám přinesli, drazí. Buďte ve svém světle a nechte, aby se vaše krása a záře plně projevily. Vaše aurické pole se pak bude dotýkat polí lidí okolo vás a také oni se probudí a postoupí dále na své cestě k Božímu světlu.

 

Odpočívejte v Bohu, milovaní, odpočiňte si v přítomnosti a vězte, že jste milováni, podporováni a vedeni shůry. Můžete vidět sami sebe v dlani Boží v dokonalém klidu, v každém přítomném okamžiku. Vše je v pořádku. Prociťte si spršku Božího světla, prociťte tu podporu a nepodmíněnou Boží lásku, zatímco spočíváte v rukou Otce/Matky Boha.

 

My bytosti vyšších sfér jsme zde u vás v nepodmíněné lásce a podpoře v rukou Božích.

 

Já jsem Archanděl Michael a přináším vám tuto pravdu.

 

Zdroj článku : Michel Coutant, www.transformingradiance.com

Můžete kopírovat a sdílet s Láskou a požehnáním. Prosím kopírujte tuto zprávu v její celistvosti, vyjádřete vděčnost Archanděli Michaelovi prostřednictvím Rev. Michelle Coutant

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila pro www.transformace.info Zuzka D. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.