AA Michael - Přesun do holografického či multidimenzionální času: Další fáze v indigově-křišťálovém přechodu

07.06.2011 22:19

 

ARCHANDĚL MICHAEL, PŘIJALA CELIA FENN

Další fáze indigově-křišťálového přechodu začíná!

Přechod plánovaný na duben již probíhá. Archanděl Michael mne požádal, abych napsala krátký článek, který by pomohl těm z vás, kteří cítíte nové vlny energie, přicházející na planetu a způsobující změny a posuny ve vědomí. Mnohokrát děkuji také Davidovi, který mi, jako vždy, pomohl formulovat tyto myšlenky do slovních konceptů.

Dosáhli jsme v historii doby, kdy kalendáře a koncept času a prostoru, jak jsme vždy znali, končí. Egyptský a mayský kalendář v naší době končí a rodíme se do nové koncepce času a prostoru.

Toto přepnutí bylo původně v mayském systému naplánováno na rok 2012, ale kvůli příchodu velkého počtu křišťálových dětí na planetu a rychlému přechodu na křišťálové vědomí u mnoha dospělých, je nyní kolektivní vědomí planety Země připraveno na posun.

Je to posun do nového způsobu bytí – nového druhu vědomí, které je nyní připraveno zrodit se či vynořit mezi námi, v příštím lunárním cyklu. To je něco, co je třeba oslavit! Skutečné vynoření se kristovského či křišťálového dítěte v lidském vědomí.

Lineární čas: Pohyb po časové linii dolů (ve třetí dimenzi)

Po mnoho tisíc let pracovali lidé s lineárním či trojrozměrným časem.

To znamená pohyb po časové linii dolů, od zrození ke smrti. Na cestě po této časové linii člověk nashromáždí materiální statky a majetek, který vytváří bezpečnost, kterou lidé cítí, že v životě potřebují. Tato bezpečnost je proti víře v chudobu, nedostatek a vzácnost, a trávíme velkou část svého života tím, že zajišťujeme, že se nás tyto věci nikdy nedotknou. V podstatě většina z rozsáhlých systémů, které řídí náš život – bankovnictví, obchod a finance – jsou poháněny právě emocemi strachu souvisejícími s vírou, že jak se pohybuje po časové linii z minulosti do nejisté budoucnost, dochází ke katastrofám.

V lineárním myšlení jsou minulost a budoucnost vždy rozhodující pro to, kde jsme dnes. Odkud jsme přišli a kam jdeme. A podle toho žijeme své životy.

 Ale v tomto okamžiku, jak zažíváme posun věků, lineární čas ustupuje a všechny koncepty a víry, které jsou jeho základem, již neplatí.

To je důvod, proč vidíme stále větší chaos a vztek, jak ti, kteří jsou stále uvězněni v lineárním čase a myšlení, shledávají, že již nic „nefunguje“. Jejich systém lineárního času zažívá „naprosté systémové selhání“.

Posun do holografického či multidimenzionálního času

V příštích několika týdnech ti z nás, kteří jsme připraveni, se posuneme do multidimenzionálních či holografických časových rámců. Očekává se, že brzy si většina lidí bude muset vybrat, který časový rámec si přejí obývat. Mnozí budou mezi těmito dvěma po čas kolísat, ale nakonec se ti, kteří si zvolí novou Zemi a vyšší vědomí, přesunou do holografického času zcela.

Když vstoupíte do tohoto časoprostoru, přestanete se pohybovat po časové linii. Minulost a budoucnost nebudou mít naprosto žádný význam. Jediným významným bude současný okamžik – NYNÍ. V tuto chvíli vstupujeme do cyklické či sférické formy vědomí, kde se pohybujeme nahoru do stále vyšších úrovní vědomí. Nejdůležitějším krokem, který můžete učinit pro povzbuzení tohoto procesu, je přestat „spěchat“ z místa na místo, ať již doslovně nebo emocionálně, a být přítomni tam, kde jste. Uzemněte se, a pak můžete začít budovat rámec vyššího vědomí zvaný hologram, který nakonec obsáhne celou planetu a všechny ostatní bytosti na planetě.

Když začnete vytvářet, nebo získávat přístup, vaše skutečné holografické pole, nebo skutečnou povahu vaší multidimenzionální bytosti, budete také schopni získat přístup k planetárnímu hologramu Země, což je skutečná povaha bytí Země. A to je stav hojnosti a míru a lásky.

Pak zjistíte, že nemusíte spěchat po časových liniích a hromadit bohatství proti katastrofě. Díky našemu skutečnému multidimenzionálnímu stavu máme vždy přístup k povaze hojnosti jádra Země. Vždy máme, co potřebujeme, a vždy je o nás postaráno. Je to naše právo coby obyvatelů Země. Byli jsme manipulováni těmi, kteří jsou pověřeni žitím časové linie, abychom uvěřili, že pravdou je opak. Nyní je čas vzít si zpět naše přirozené právo, coby multidimenzionálních občanů planety Země.

Vodítka pro posun do nového vědomí

 * Žití v NYNÍ : minulost a budoucnost nemají žádný význam: Jediným bodem moci a významu je NYNÍ. A co si myslíte, cítíte a zažíváte v nyní bude nyní určovat celou vaší životní zkušenost. Pokud můžete uvolnit úzkost a strach a vztek v nyní, pak tyto emoce nebudou determinanty celé vaší životní zkušenosti.

 Pamatujte – co cítíte nyní a co děláte nyní – to určuje vaší realitu.

Učiňte vědomou volbu žít z reality vašeho vyššího vědomí, spíše než z rozpadající se reality třetí dimenze.

 

* Žití v radosti a vděčnosti: Pamatujte, že váš „přirozený“ multidimenzionální či holografický stav bytí vyzařuje z esenciálních stavů lásky, soucitu, odpuštění a kreativity. Učiňte volbu žít svůj život z této úrovně, spíše než s úrovní úzkosti, vzteku a strachu.

 * Žití v jistotě, že máte vždy dost: To je skutečný zdroj hojnosti. Vědět, že Země je hojná a že vždy o vás bude postaráno. Nemusíte hromadit velké bohatství. V podstatě to není radno, protože tento nadbytek vás „stáhne“ dolů a zabrání vám vystoupit do vyšších úrovní vědomí. Ale žití s jistotou dostatku pro tuto chvíli je pro mnohé z nás, kteří jsme byli zmanipulováni věřit, že musíme mít zdroje pro neurčenou budoucnost, obtížné. Ale čím více skutečně věříme v hojnost NYNÍ, tím více se to bude manifestovat v našich životech.

* Žití ve znalosti své vlastní dokonalosti a dokonalosti ostatních

V multidimenzionálním či holografickém vědomí jste vždy v kontaktu s dokonalostí, kterou jste. A chápete a vidíte dokonalost ostatních.

 V tomto místě neustále činíte volby pro život na základě nejvyššího dobra a vrozené dokonalosti všech věcí.

 Zacházíte se svým tělem s láskou a respektem, poskytujete mu nejvíce milující potravu a oblečení, které můžete. A jednáte s ostatními se stejným respektem a láskou.

V tomto místě magického holografického povědomí se dějí zázraky!

Nová Země se rodí.

Celia Fenn

© 2011-12 Celia Fenn and Starchild Global   https://www.starchildglobal.com/

Zdroj: www.osud.cz a https://ee.dunres.sk