AA Michael: KONCE A ZAČÁTKY…POSVÁTNÝ SVAZEK BOŽSKÉHO SVĚTLA

08.08.2011 00:10

 

Energie Nové Země, červenec 2011-07-26
ARCHANDĚL MICHAEL prostřednictvím Celie Fenn


 
 

 

Milovaná rodino Světla,

 

po velkém Posunu, který jsme zažili v červnu, se nyní nacházíte v procesu integrace a přípravy. Integrujete svou první polovinu cyklu v Nové Realitě a cestou k 11.11. 2011 se připravujete vstoupit do prvního úplného cyklu pěti rozměrné Reality .

Na časové ose Nové Reality zažijete „den bez času“, který připadne na 25. červenec a potom, 26. července, planetární „Nový Rok“, proto se opravdu jedná o čas Konců a Počátků.

Milovaní, „den bez času“ 25. červenec je dnem, kdy máte odložit minulost a nechat odejít všechno to co už nepotřebujete v Novém Cyklu. Je třeba, abyste dokázali s grácií vklouznout do toho Nového, a tak se chopili času, abyste prostě odložili všechen hněv, bolest a zármutek, které patří minulosti. Sestavte si seznam toho, co je třeba odpustit, odpusťte, a nechejte to být. Ale zároveň zhotovte seznam vděčnosti a buďte vděční za požehnání, která jste v tomto posledním roce obdrželi.

Nový planetární rok započne 26. července otevřením vstupu do Lví Brány. Tato událost zaznamenaná ve starém Egyptě heliaktickým východem hvězdy Sirius (brzy ráno se spojuje Slunce s hvězdou Sirius , pozn. překladatelky.) je časem, kdy archetypální energie Boha a Bohyně, Božského Mužství a Ženství se sjednotí v Nebi v posvátném svazku ve formě Isis (Sirius) a Ra (Slunce). Tento posvátný svazek vytváří Božskou Rovnováhu a tvoří nové kódy evoluce pro příští cyklus. Jedná se o nádherný symbol pro chvíli kosmické nádhery, kdy Země obdrží své nové Světelné Kódy nebo „instrukce“ z Kosmického Srdce, pro příští cyklus času. V tomto případě tato „instrukce“ zahrnuje „nebeské souřadnice“ pro zarovnání galaktického středu nebo Velkého Centrálního Slunce tak, aby Země mohla začít dostávat galaktické probouzecí Kódy pro Bránu roku 2012.

Milovaná Rodino Světla, toto je posvátná chvíle v době, kdy Božské paprsky Světla míří k Zemi a nové je probouzeno ve vašich srdcích a duších.

Konce a počátky: Chaos

Milovaná Rodino Světla, v této chvíli mnozí z vás zažívají ve svých životech velký tlak. Zdá se, že se všechno mění a nic nezůstává stejné. Dokonce i struktury a vztahy, o kterých se vám zdá, že v sobě nesou velkou hodnotu, jsou rozkládány a rozpadají se.

Skutečně, Milovaní, toto je součást Velkého Posunu. Co kdysi bylo a kdysi, ve Staré Realitě, tak dobře fungovalo, v té Nové již nefunguje. Je to jako kdyby se všechno „otočilo“…a bylo opakem toho, co bylo kdysi. Všechno je pod tlakem transformace, aby se znovuzrodilo do Nových Forem vyladěných s Novými Energiemi a novými Světelnými Kódy.

Tento proces Konců a Počátků vytváří velké turbulence uvnitř sebe sama, ve vás, i ve vaší společnosti. Představte si, jak to Staré umírá a začíná se rozpadat. Věci se rozpadají, lidé ztrácejí zájem, již zde není energie, aby podpořila staré struktury. Současně Stoupající Energie toho Nového jsou velmi mocné a Planeta je získává ve formě Vln Kosmického Světla. Tyto vlny při svém střetu s rozpadávajícími se Starými Strukturami vytvářejí turbulence, jako Světelné Tsunami splachují struktury spojené se starou realitou. Byla to právě tato „vize“, kterou mnozí předpovídali, ne „skutečná“ destrukce Země nebo „skutečný“ posun pólů, ale mohutné spláchnutí starých energií a struktur a změna hodnot a idejí, protože tato Tsunami Světla vytváří Novou Realitu.

A, Milovaní, vy všichni jste vítáni, abyste se zúčastnili na Velkém Obřadu inaugurace Nové Reality Země 11.11.2011,12.12.2012 a 21.12.2012.

Takže, v této době se učíte jak „řídit“ vlny Kosmického Světla, které vstupují do Hologramu Země. Je to jako učit se surfovat na oceánu, někteří z vás již jsou Mistři. Jste profesionály, ačkoliv ještě tu a tam upadnete, někteří jsou ještě pořád začátečníci a vrávoráte a velmi často padáte, a ti ostatní stále bojují, aby se udrželi na prkně, a jsou sraženi pokaždé, když přijde vlna! Vězte, že všichni jste ve fázi učení a brzy budete Mistry ve schopnosti jezdit na Kosmických Vlnách a pohybovat se s Proudem Božské Tvořivé Inteligence, protože to předává Nové Světelné Kódy.

Ochránci Moudrosti a duchovní bojovníci Světla

Milovaná rodino Světla, v tomto čase za těchto probíhajících změn, se stávají důležitými duchovní rodiny, a to zvláště ti z vás, kteří patříte k duchovním skupinám ochránců Moudrosti. Samozřejmě, že většina ochránců Moudrosti je také duchovními bojovníky Světla, ale hlavním bojovníkem Světla je dnes Indigová duchovní skupina.

Ochránci Moudrosti jsou ti pracovníci Světla, kteří jsou povoláni, aby učili a vedli a nesli v dnešní době změny Kódy Moudrosti pro lidstvo, stejně tak jako ochránci tradiční Moudrosti od původních obyvatel Země. Společně udržují posvátný prostor a Kódy Světla pro tvorbu posvátných míst, aby od Božského Zdroje získali Nové Světelné Kódy a Nové Informace. Zasluhují si respekt, protože většina z nich nesla Světlo a Moudrost po mnoho let, a dnes tvrdě pracují na uchovávání světla pro ty, kteří pracují na své transformaci a probuzení do Vyššího Vědomí páté dimenze a Jednotného Vědomí.

Duchovní bojovníci jsou ti, kteří jsou probuzení a plně pochopili, že být probuzeným znamená být zakotvený a spojený ze Zemí, a být připraven „kráčet svou cestou“ tak, že žijí a komunikují s ostatními. Přijímají Zemi jako svou Matku a posilují sebe sama tak, že v současné době mohou lépe sloužit záměrům své Duše na Zemi. Jako probuzené bytosti touží po svém Duchovním smyslu a způsobu jakým žijí své životy, to znamená, že slouží Světlu na Zemi.

Každá z těchto skupin nyní nese Světlo Lidstvu, protože spějete k bráně do Vyššího Vědomí. Ti, kdo projevují svou energii a jsou známi také jako Duhoví Bojovníci Pozemského Kmene, přicházejí společně, aby oslavili Moudrost, Lásku, Krásu, Rituály a Obřady Světla.

Milovaní, teď nastal čas, abyste se spojili se svou Duchovní Rodinou a byli si vědomi Písně své Duše a Tance vašeho Ducha, protože sloužíte Velkému Posunu a Vzestupu Země na Vyšší Vědomí.

Je to vskutku Konec a Počátek!

Já jsem archanděl Michael

Zdroj: https://starchildglobal.com/, Celie Fenn

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Iva M. ( www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.