AA Metatron: Úsvit intuitivního světa

04.09.2014 23:09

Úsvit intuitivního světa


Archanděl Metatron
Přijato Natalii Glasson - 23-07-14

 

      Zdravím vás, milované bytosti světla, jsem Archanděl Metatron a dohlížím na proces vzestupu Země a přítomných duší z multi-vesmírné úrovně Stvořitelova vesmíru. Mým úkolem je vést proces vzestupu všech; když se oddáte svému osobnímu vzestupu, je to pozvání pro mě, abych se k vám přiblížil a podpořil zázračnou a úchvatnou transformaci, která se odehrává ve vašem bytí. Vzestup je především ve vás, spíše než mimo vás a já pracuji s jemnými energiemi vaší duše, abych vnesl hlubší vyjádření a prožitky Stvořitele tvůrčími a krásnými způsoby.

      Ve svém předchozím poselství jsem s vámi mluvil o vymazávání a rozpouštění zvyku negativně posuzovat, abyste vytvořili mír ve svém bytí a také vnesli mír do světa. Láska dostane skutečně prostor, aby ve vás rostla, jen když vymýtíte posuzování, protože posuzování nás podporuje ve víře ve svět plný nedostatku lásky. Když posuzování zmizí, nastane uvědomění, že láska byla ve vašem bytí a ve světě vždy přítomná, vy jste se jen rozhodli nevidět, necítit a neuznávat její nesmírně mocnou přítomnost. Když je posuzování oslabeno, božská a posvátná intuice vyvstane v prostoru, který byl pro ni vytvořen, připravena vás vést a pomáhat vám ve vaší posvátné realitě. Toto je velmi důležitý krok manifestace Věku lásky na Zemi; zbrusu nový svět zrozený z posunů v nahlížení, které přináší všem prožitky harmonie a blaženosti. 

      Svítání intuice v každé bytosti je časem velkých oslav, protože pro nás na vnitřních rovinách to symbolizuje posun do prostoru posvátné odpovědnosti za svou vlastní realitu, za to, co vytvoříme a za proces duchovního růstu. Mnozí z vás již nějaký čas se svou intuicí intenzivně pracují, pro ty již propojené se svou intuicí je čas vystupňovat své vědomí intuice, podpořit onu vyzařující přítomnost moudrosti, abyste plněji ztělesňovali celé své bytí. Proces budování vztahu se svou intuicí je nekončící cesta; čím více důvěry dáte své intuici, tím plodnější, naplněnější a radostnější budou vaše zkušenosti a to, co zhmotníte. Je důležité umožnit své intuici růst, protože jakkoli silně svou intuici prožíváte, vždy se může rozvinout ještě tisíckrát více. My si představujeme vaši intuici jako rostoucí dítě. Když se poprvé začnete propojovat se svou intuicí, jejím hlasem, vlivem a inspirací, je jemná, něžná a subtilní, možná takřka nerozeznatelná skoro jako dítě, ve skutečnosti nemůžete opravdu rozeznat její charakter či čeho je schopná. S vírou, důvěrou a soustředěním o ni jemně pečujte a poznávejte ji, ona vyroste do malého dítěte, kdy už rozeznáte její přítomnost a vedení, ale v tomto stádiu malého dítěte ji ještě čeká velký růst a mnoho cest zkušeností, které je třeba projít. Stále budete objevovat, že máte nohy, a učit se zkoumat, důvěřovat a komunikovat se svou intuicí stejným způsobem, jakým se malé dítě učí vzájemné interakci se světem. Postupně intuice roste v teenagera a dospělého, což znamená, že je plněji zaintegrována do vašeho bytí a pracuje s vámi v jednotě a s lehkostí. Vaše intuice se stává tím, kým jste vy, takže zde není žádná oddělenost a vy jste připravenější přijmout plný rozměr své intuice jakožto posvátný aspekt vedení Stvořitele. Toto vyjadřuje vztah, který se formoval postupným přijímáním síly, vědomí a posvátné moudrosti intuice. Každý člověk prochází tímto procesem vtělení své intuice, ať už se teprve objevila nebo už dospívá, je to vše-vědoucí zdroj moudrosti, ve který můžete zcela vložit svou důvěru.

      Intuice je vyjádřením vaší duše a Stvořitele; je to projev vašeho božského propojení se vším, čím je Stvořitel a všech jeho magických posvátných kvalit. Je to průvodcovské světlo, které vás osobně směruje na tu nejvhodnější cestu, abyste dosáhli svého nejvyššího potenciálu. Toto vedení je tak výjimečné, že se vám občas může zdát nevhodné nebo příliš ambiciózní, ale vaše intuice zná příležitosti, které jsou vám dostupné a ve skutečnosti je to Stvořitel, kdo k vám mluví v každém okamžiku dne. Vaše intuice už vás vede a činí tak od vašeho narození, jen se stává, že mysl zastíní intuici a její vliv svým hlasitějším hlasem. Intuice dokáže proplouvat vašimi pocity a emocemi, aby vás zkontaktovala, a také vtiskne svou energii vaší mysli. Je-li mysl zaneprázdněná, například posuzováním, pak se jemnost intuice může ztratit. A to je důvod, proč rozpuštění posuzování je tak zásadní pro skutečné "odemčení" intuice a vnitřního prostoru lásky, protože vás to povzbuzuje k přehodnocení zvyků vaší mysli a tím se v ní vytvoří prostor pro klid a ticho. Nemyslet se zdá nemyslitelným, ale je to možné. Přemýšlení není vždy zapotřebí, pokud je intuice plně přítomná, protože vás bude inspirovat nápady, kterým budete důvěřovat a uskutečníte je snadno, což částečně eliminuje myšlenkový proces, na který jste momentálně zvyklí. Nestanete se robotem, ale krásným a plodným vyjádřením sebe sama, Stvořitele.

      Jednou z největších výzev, když pracujete na rozvoji své intuice, je pustit se kontroly. Když žijete, aniž byste si byli vědomi svého duchovního bytí, intuice a všeho, čím je Stvořitel, vaše mysl, emoce a ego drží ve svých rukách velikou kontrolu a důležitost při vytváření vaší reality na Zemi. V procesu probouzení Stvořitele ve vás musí tato energie kontroly a potřeba kontroly, abyste se cítili v bezpečí, odpadnout, aby mohla vstoupit síla Stvořitele. Může se to zdát, jako byste se odevzdávali přáním přítele, kterého neznáte a přesto je vám Stvořitel důvěrně známý a vždy s vámi jedná s láskou. Posun do vašeho intuitivního bytí je proces vzdání se kontroly, uvědomění, že nemusíte plánovat, vládnout, manipulovat či řídit svou realitu. Je to také uvědomění si, že nemusíte bojovat, trpět či tvrdě pracovat. Když se odevzdáte příteli v sobě s přáním, aby vás vedl, pak je třeba jen to, abyste poslouchali a s důvěrou jednali podle toho, co vám sdělí. Pak už v této realitě nemusíte nic jiného dělat. Život je jednoduchý a to je pravda.

      Život je jednoduchý a je potřeba jen naslouchat své intuici a odvážně udělat to, k čemu jste vedeni. Komplikace a zmatek způsobuje jen to, když svou intuici neposloucháte, protože umožňujete energii kontroly, aby blokovala vaše porozumění své intuici. Jste-li ochotni zříci se kontroly, což může být i jen omezující myšlenka, pak objevíte božský proud Stvořitele, který je prožitkem a vyjádřením hojnosti a štěstí, ve skutečnosti všeho, co potřebujete a co žádáte.

      Představte si, že by každý člověk na Zemi, zanechal posuzování, přijal by svou intuici a rozpustil přání řídit sebe i ostatní jakýmkoli způsobem, pak by se na Zemi manifestoval mír, harmonie, pravda a blaženost. Neshody, války, utrpení, bolest, ubližování a nedostatek by se všechny rozplynuly, protože by už nebylo možné držet si tyto energie, neboť nejsou zrozené z lásky a posvátné podstaty intuice, ale z posuzování a přání kontrolovat. Na Zemi můžete zaznamenat projevy posuzování a kontroly mezi lidmi i zeměmi, dokonce i v rodinách, ale to je jen proto, že skrze pracovníky světla přichází láska a vyzdvihuje posuzování do popředí, aby si těchto již nepotřebných vibrací všichni povšimli a uvolnili je.

      Držte si vizi světa, kde každý člověk koná a myslí z lásky a intuice v sobě, každý člověk přináší posvátné vyjádření Stvořitele, protože to je stav, ke kterému nyní všichni spějete. Svět míru, radosti a harmonie začíná nejprve uvnitř každého člověka přítomného na Zemi, včetně vás.

      Z mé láskyplné pravdy

      Archanděl Metatron

Zdroj: https://www.omna.org/Home.html

 

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Hanka B. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.