AA Gabriel - Prijímanie Darov Svätého Obdobia

23.12.2010 20:55

 

Archanjel Gabriel prostredníctvom Shanta Gabriel, 20-December-2010

Čujte. Anjeli Zvestovatelia spievajú. Počujete Anjelske hlasy? Pozývajú vás do svojho stredu. Volajú vás radovať sa v Božskej Láske a Svetle prúdiacej na planétu počas tohto zvláštneho obdobia zvaného Vianoce.
Počujete Anjelov ako vám šepkajú? Počúvajte svojim srdcom. Dovoľte aby bola celá vaša bytosť vnímavý na týchto Božích Poslov, ktorí na vás dohliadali počas existencie vašej duše. Sú teraz tu s jedným hlasom spievajúcim tému Mieru vo všetkých bytostiach. Robia radostný šum, ponúkajú vám dary Božieho Svetla a Lásky, ktoré presahuje vaše chápanie. Prijímajte ho do vašej bytosti a žiarte toto požehnané Svetlo von do sveta.
Teraz len buďte vnímaví a dovoľte Božej Milosti naplniť vaše bytie. Toto je jeden z Anjelských Darov, ktorý vám je ponúkaný v tejto dobe. Milosť je potrebná, aby posvätila Zem, a priniesla väčšiu súdržnosť, úctu a uznanie darov, ktoré Zem dáva v hojnosti. Je čas, aby ľudia ponúkli sebe a svojmu planetárnemu domovu starostlivosť, ktorú potrebuje, aby udržali život. Keď si ľudia vážia Zem, tiež si vážia elementy seba, ktoré tvoria Zem.

Vaše Dedičstvo
V skutočnosti je vaše dedičstvo žiť v harmónii so Zemou, cítiť Božiu Lásku vo vašej bytosti a silu Životnej Sily tryskajúcu cez vás v neustále narastajúcich vlnách. Dovoľte jej zažať každú bunku vo vašom tele a zvýšiť lásku vo vašej bytosti. Ako to robíte, planiete ako žiarivé svetlo. Vyžaruje z vás a vy sa stávate Svetlom pre Svet, ktoré Zem práve teraz potrebuje. Je to voľba, ktorú máte robiť od okamihu ku okamihu a vyžaduje cieľ harmóniu, ktorú chcete vo vašom živote, a mentálny obrat prepínača vo vašich myšlienkach, aby ste ju vytvorili.
Stať sa Svetlom pre svet nie je spupné. Keď niekto nesie vedomie Vyššej Pravdy, stáva sa to jeho povinnosťou. Keďže zjavná temnota zmätku a strachu sú také zrejmé, čo by ste mohli potrebovať viac ako Svetlo? V tomto svätom čase je Svetlo energie Krista viac dostupné ako kedy predtým. Toto požehnanie nesie energiu Božej Lásky do vášho srdca a von do vášho sveta.
Pociťujte toto Svetlo v sebe, ktoré nesie božské kvality Múdrosti a Lásky, a zdieľajte ho s ostatnými. Vyžarujte Svetlo ku vašej vláde a svetovým vodcom. Pošlite ho do oblastí utrpenia vo svete a tým, ktorí tvrdo pracujú, aby uľahčili utrpenie na tých miestach. Vysielajte Božské Svetlo do prostredia, a ku všetkým živým bytostiam na tejto nádhernej planéte, ktoré nie sú ľudia. Nezabudnite žiariť liečivé Svetlo na seba a vaše rodiny. Táto energia rozjasní a preusporiada moc, ktorá vás inšpiruje ku Božsky Správnemu Činu. Je to jeden spôsob ako priniesť harmóniu a prekonať zúfalstvo vo vás a vo svete.

A potom tam boli Anjeli
Ako oslavujete dary tohto Vianočného obdobia, sú mnohí, ktorí si spomenú na Anjelov počas tohto času viac ako v akomkoľvek inom čase roka. Légie Anjelov sa teraz zhromažďujú stále bližšie ku Zemi, priťahované modlitbami a myšlienkami mnohých ľudí. Toto je nesmierne požehnanie, ktoré otvára vaše srdce viac milovať a umožňuje vašej mysli prijať väčšiu úroveň Milosti. Je to dobrý čas venovať chvíľu ucteniu a spojeniu sa s vašimi Anjelskymi sprievodcami. Požiadajte o osobnú pomoc vo všetkých oblastiach vášho života a počúvajte – naozaj počúvajte, pretože Anjeli šepkajú do vášho srdca. Chcú, aby ste nasledovali správu vášho srdca a cítili vedenie, ktoré vám je dostupné z duchovných ríš.
V Nebeských Ríšach je Anjelske zastúpenie pre Dušu Zeme. Váš strážny Anjel môže pracovať s týmito Anjelskymi bytosťami, aby do vás priniesol viac harmónie, aby ste mohli viac cítiť svoje spojenie s vašim Duchovným Zdrojom a viac vnútorného mieru.

Váš Strážny Anjel
Váš Strážny Anjel dostal túto povinnosť pomáhať vám žiť v súlade s vašimi cieľmi a zámermi pre tento život. Prostredníctvom vášho osobného strážneho anjela sa môžete naučiť žiť vo väčšom mieri so sebou ako podmienku nevyhnutnú pre Mier na Zemi. Tento Anjel vám tiež ponúka schopnosť cítiť Jednotu a Zjednotenie s vašim najbožskejším ja.
Ako ste vyrástli do dospelosti váš strážny anjel čaká na vás, aby ste ho požiadali o pomoc. Zvážte, že teraz je čas žiadať. Tento Strážny Anjel je s vašou dušou od jej inkarnácie, ponúka vedenie a ochranu, aby ste mohli nájsť svoju Božskosť a naplniť svoj duchovný osud. Tento milovaní anjel zasahuje vo váš prospech, aby uľavil vašu karmu a nechce nič viac ako naplnenie príkazov vašej duše. Venujte čas pocitu vďaky za tohto Božského Posla, ktorý sa o vás tak stará.

Archanjel Gabriel a Légie Archanjelov
Je svätý čas roka, je tiež viac povedomia o Archanjeloch. Archanjel Gabriel nesie zmocnenie pre zimné obdobie, a často sa vyskytujú príbehy o jeho zásahu naprieč vekmi počas najtemnejších nocí. Archanjeli majú udelený Božský dozor nad všetkými spoločenstvami, národmi a obdobiami. Počas 12 Svätých Nocí počnúc 24. Decembrom Archanjeli voľne mažú všetky hranice medzi národmi a stranami. Svetlo Pravého Mieru vládne v Nebeských Ríšach a je možné ho vzývať na Zem. Spojte sa s anjelskými zástupmi, aby ste šírili toto Svetlo do vášho vlastného života a modlite sa za liečenie všetkých národov a rodín. Použite toto prenikavé svetlo od Archanjelov, aby ste priniesli väčšie vedomie vám a všetkým bytostiam na Zemi. Táto energia môže dosiahnuť veľkú zmenu, priniesť Mier do všetkých sŕdc. Ríše Anjelov sú počas tohto vzácneho časového okna dostupné ako nikdy predtým.

Dvanásť Nocí Vianoc
Ticho tohto obdobia preniká severnou pologuľou keď Zem spí v najtemnejšom čase roka. Ľudia vedia, že slnečné svetlo sa vráti, a je to rovnaké s duchovnými ríšami. S vierou, veríte, že v najtemnejších časoch Božské Svetlo zvíťazí. Sú starodávne tradície, ktoré vzdávajú poctu návratu Svetla po Slnovrate. Keď dovolíte svojej duši odpočívať v hlbinách temnoty, môžete symbolicky prísť ku jasnosti Svetla a dostať najpotrebnejší dar keď vykonáte osobný obrad pre tento čas, ktorý má pre vás význam. Zvážte krásu symbolov v Dvanástich Nociach Vianoc. Môžete využiť čas od 24. Decembra do 5. Januára ako vnútornú cestu na ktorej rodíte slnečné svetlo vo vašej bytosti a osvetľujete temnotu vo vás a okolo vás. Keďže Archanjeli využívajú tento mocný čas na ukončenie odlúčenosti, tvoria príležitosť pre pravý svetový mier keď je posilnená energia sústredená na mierové spolužitie.
Dvanásť Nocí Vianoc pôsobí ako okná ku účelu vašej duše a môžu posilniť váš nový rok, Mnohé tradície zapaľujú farebné sviečky pre každú noc. Dvanásť Nocí môže byť použitých ako príležitosť vrátiť sa späť cez 12 mesiacov vášho roka a uctiť si vaše úspechy a naučené lekcie. Každá noc môže uvádzať duchovnú hierarchiu a cnosť, ktorú by ste radi vniesli do vášho života v Novom Roku. Je to zvláštny čas na venovanie pozornosti vašim snom, pretože počas Dvanástich Nocí môžu byť prorocké. Je tu tiež otvor pre jasné svetlo pochopenia a vhľadov od Anjelov, ktorí môžu pôsobiť vašim prostredníctvom. Niektoré Kresťanské tradície si uctievajú 13. noc, 5. Január ako Zjavenie Pána. Ako dvanásť nocí pokračuje môžete si stanoviť cieľ aby skutočná jasnosť a múdrosť vstúpili do vašej mysle a srdca počas dvanástich nocí. Nie je pre vás tiež primerané prijať jasné Zjavenie Pána o vašom živote?

Daj a bude Ti Dané
Je to nádherná tradícia slobodne dávať počas tohto Svätého Obdobia. Vaša štedrosť ducha a ochota dávať otvára energetické centrá vo vašom tele, takže je zažívaná Nekonečná Láska Boha. Táto Božská Láska je bezpodmienečná a prúdi tak voľne, všetci sú požehnaní jej prítomnosťou. Keď sú srdcia a mysle dotknuté týmto spôsobom, je to tiež liečenie. Už nikdy nebudete ako ste boli. Môžete si uchovať tento pocit láskavej vďačnosti a ochoty dávať vo vás počas roka tým, že si stanovíte cieľ tak konať.

Na Zemi Vládne Mier a Dobrá Vôľa
Vytvorením vašich osobných tradícií a zmysluplného obradu pre toto Sväté Obdobie môžete využiť duchovnú podporu, ktorá vám je dostupná. S touto podporou a vašimi jasnými zámermi môžete zažívať premenu vo vašej bytosti a požehnania vo vašom živote. Nedovoľte aby hmotný svet premohol krásu a hĺbku, ktorá naozaj existuje počas tohto mimoriadneho času.
Pamätajte, že Anjeli sú v tomto Svätom období dostupní a buďte vďační za ich prítomnosť. Poslovia od Boha znova hovoria, „Radujte sa! Prebuďte sa ku zrodeniu Svetla Krista vo vás a velebte Boha za dary a požehnania, ktoré sú vám všetkým hojne dostupné.“
Nech vás teraz toto Božské Svetlo naplní. Dovoľte mu osvietiť vašu myseľ a srdce a rozsvietiť každú bunku a vlákno vašej bytosti. Vaša ochota a úprimné prijate tejto Božskej Lásky požehná vaše telo, myseľ a ducha. Prijmite tento dar a dovoľte, aby sa v tomto Svätom Období vo vás narodilo Svetlo Krista. Nech toto Svetlo žiari z vás vpred, aby naozaj mohol byť Mier na Zemi a Dobrá Vôľa medzi všetkými bytosťami.

A tak to je.

Shanta Gabriel pre Archanjela Gabriela

Preklad: SiR, zdroj: ee.dunres.sk