2012 - Tady vstupujeme a Cvičení na zpracování strachu

15.01.2012 21:28

 

Inelia Benz

 

Při různých příležitostech jsem byla několikrát dotazována, co pro nás spatřuji v roce 2012. A jakmile jsme vstoupili do tohoto nového roku, reálný obraz toho, co se stane na planetě, visí ve vzduchu.  

Jistěže, odvěcí vládci (odvěké síly temna, hmotný mocenský aparát) vystupňovaly tvorbu strachu a asi uvidíme vynořovat se nějaké ty dramatické scénáře.


Jsou zejména dva aspekty nového roku. První je konec starého a ostatní je počátek nového. Přestože ne zcela přesně srovnán se slunovratem a přirozeným taktem Země, kalendář nového roku je již jednoduše určen jeho přijetím a používáním milióny jednotlivců, kteří uzavírají kapitolu některých vztahů (věcí, dějů) a upínajícím svou pozornost na nové (vztahy, věci, děje) přicházející.

 

Dozajista, je to výborná příležitost pro nás všechny vést tuto energii a vstoupit do nového cyklu. Co je náš nejkrásnější sen? Vizte jej jako skutečnost v roce 2012.


 S ohledem 2012…

 

Pokud se nyní na okamžik vcítím do tohoto slavného roku, jsem optimistická. Vidím naši roli na planetě jako úspěšnou. Transformace do nové přípustné reality (nového vzoru, nové skutečnosti) bude hladká a účinná.

 
Ano, mohli bychom mít transformační přechod přes noc. Ale takový by dozajista nepřekročily milióny jednotlivců. Postupným krokem a prací na naší vlastní vibrační hladině (duchovní úrovni) si můžeme být jisti, že na palubu nové reality dostaneme mnohem více jednotlivců.


Cykly jsou v galaktickém měřítku tak rozsáhlé a zúčastněná nebeská tělesa tak obrovská, že představa, že se všechno odehraje v jedné hodině jednoho dne jednoho měsíce v jednom roce není logická ani možná. Pokud ovšem dostatek lidských stvoření nebude přesvědčeno, že se tak stane, pak se tato skutečnost projeví nám všem.

 

Avšak na galaktické a planetární úrovni se tento přechod již odehrává desítky let. Během té doby se vládci tohoto světa (odvěké síly temna) velmi snažili jej zastavit. Tito vládci investovali obrovské množství času a sil do udržení jim podrobené reality a většinu jejich přisluhovačů (členů, bratrů) představa změny do nové řídící úrovně naplňuje strachem.


Avšak to nás neznepokojuje. Co si vybrali, to je jim vlastní. Jejich cesta, cesta nadvlády nad ostatními, s rysy obětí a agresorů. Cesta poznání přes utrpení, bolest a šok, tato cesta je natolik počestná, že jako životní způsob si ji pro sebe vybíráme. Avšak nyní jsou již tyto cesty jednoduše neslučitelné. Nemůžeme existovat společně na stejné planetě a souběžně vedle sebe fungovat. Tato změna se stala počátkem tohoto roku (míněno 2011) na energetické hladině a nyní se začíná projevovat na hladině fyzické.


Jak se odloučíme od jejich reality (odvěkých sil temna)? Vše, co musíme učinit je říci NE všem jejich akcím, stát pevně na svých nohou, zvýšit svou vibrační hladinu (duchovní úroveň) a naplnit naši planetu světlem a láskou.


 Existuje období v tomto roce, k použití kterého může být druhá strana donucena. Stane-li se tak, není to vůbec nic, co by mě znepokojovalo. Toto období se nazývá „Tři dny temnoty“. Během této doby bude populace přesně rozdělena mezi ty, kteří jsou stále naplněni strachem (jsou založeni na obavách, nevěřící v dobro) a mezi ty, kteří, jsou povahy srdečné.


Podle mé vize, nastane-li toto Třídenní období temna, nepochybně poskytne příležitost pro změnu podobnou té, kterou jsme prožili v srpnu, aby se projevila v lidském společenství ve své brutální podobě. Avšak miliardy jedinců (včetně tebe) se inkarnovaly na tuto planetu v této době a v období před desítkami let proto, aby tuto změnu učinili radostnou, hladkou a posilující pro co největší počet lidí.
 

Avšak na konci dne, vše co se stane na planetě na její globální i lokální úrovni je kolektivní rozhodnutí. Efekt sta opic, Vzájemná dohoda. Včetně projevů bývalých sil, jejich válek a ukrutností.


Nesem nic jiného než výzva ke kolektivnímu požadavku o pomoc ve zvýšení vibrační hladiny (duchovní úrovně) této planety. Pokud jsem byla projevena jako lidská bytost naplňující tuto roli, nic nás nemůže zastavit jakožto (živočišný) druh (člověk) projevující se v nejúžasnější realitě s úctyhodným respektem, v níž můžeme pokračovat ve svých rolích a prožitcích života svého druhu.
 

Jsem skutečně hodně moc optimistická. Letos budeme svědky mnoha probuzení, růstu individuálních sil a schopností a zpětnému návratu ke svým přirozeným schopnostem.


My lidé jsme založeni na komunikaci. Jsme založeni na Bezpodmínečné Božské Lásce, jsme projevem Zdroje. Vše, co můžeme učinit jako celek, je nepředstavitelně ohromující. Matka Země již skok učinila v roce 2010 a nyní na každého nás čeká, až učiníme totéž.


Zpracuj (překonej) strach kolem 2012. Zvyš svoji vibraci (duchovní úroveň). Nauč se vše o své podstatě, těle a síle. Naplň své tělo, okolí a lidské jedince světlem a láskou!

 

Zdroj: https://www.agapebrno.cz/Klub/Tvorba-ctenaru/Inelia.aspx

 

 

 

Inelia Benz: Cvičení na zpracování strachu

 

(Možno si ho namluvit jako nahrávku a cvičit dle ní.)

 

Toto cvičení můžete dělat kdykoli, když cítíte strach.

 

Pro nejlepší výsledky je nejlepší dělat ho na klidném nerušeném místě a předem si napsat seznam svých strachů.

 

Posaďte se nebo se položte s rovnými zády a zavřete oči.

 

Pomalu a zhluboka se nadechněte do břicha, pak vydechněte, co nejrychleji můžete.

Opakujte pomalý nádech a co možná nejrychlejší výdech.

A ještě jednou se pomalu nadechněte a rychle vydechněte.

Nyní pokračujte v dýchání svým normálním rytmem.

 

Prociťte své fyzické tělo od hlavy k prstům na nohách, abyste našli energii strachu.

 

Podívejte se na něj. Pokud ho nemůžete najít, přečtěte si jednu položku na seznamu svých strachů a projděte si opět své tělo.

 

Jakmile ve svém těle najdete strach, prostě se na něj podívejte.

Neanalyzujte ho, jen se na něj podívejte.

Dovolte mu být zde.

Dovolte mu existovat.

Dovolte mu růst a být.

 

Může to být fyzické nepohodlí - jako sevření, bolest, naměstnání energie - anebo skrze myšlenku či emoci to může být jenom emoce strachu.

 

Jenom se na to dívejte.

Pozorujte to.

Prociťte to.

Dovolte tomu být zde.

A řekněte: „Strachu, vítej zde.“

Vítej zde.

Přivítejte strach a dovolte mu růst.

Nechte ho, aby byl stále větší a větší.

Dovolte mu vyrůst co možná nejvíce.

Dovolte mu, aby se vám projevil.

Ale neanalyzujte.

Prostě nechte přijít cokoliv.

Ať jsou to slova, myšlenky, vzpomínky.

Sledujte, zda se to mění v jinou emoci nebo mění umístění ve vašem těle.

 

Ať se projeví cokoliv, přivítejte to znovu slovy: „Jsi zde vítána, myšlenko... jsi zde vítána, emoce...  slova ... vzpomínky, jsi zde vítán, strachu.“

Jsi zde vítán.

Sledujte to. Pozorujte to.

Nyní si dovolte přijít blíž a přijměte strach, ať se projevil jakkoli.

Dejte mu světlo a lásku a dovolte mu existovat.

Poděkujte mu za jakoukoli práci, kterou pro vás dělal, a že byl s vámi tak dlouho.

Nyní ho propusťte do Jednoty. Dovolte mu, aby šel volně zpět do Zdroje.

Nyní se zhluboka nadechněte.

Při nádechu vdechněte světlo a lásku. Při výdechu naplňte tímto světlem a láskou prostor, kde býval strach.

Nyní prostě dýchejte pomalu a zhluboka.

Vdechujte světlo a lásku, a při výdechu nechejte toto světlo a lásku, aby se šířily do vašeho těla a do vašeho okolí.

Nyní prociťte své tělo od prstů na nohou k hlavě a sledujte, zda tam zbylo něco z toho strachu. Pokud ano, hned zopakujte cvičení. Pokud ne, můžete se podívat na seznam a opakovat cvičení, anebo ukončit tím, že otevřete oči a důkladně se protáhnete.

 

Opakujte toto cvičení každý den, tak dlouho, až ve vašem životě nebude žádný strach.

 

Zdroj oruginálu: https://ascension101.com/en/ascension-tools/33-ascension-tools/105-fear-processing-exercise.html

Překlad Orgonet:  https://orgo-net.blogspot.com/2012/01/cviceni-na-zpracovani-strachu.html