2011 – Rok Jednoty

09.02.2011 11:16

 

Poselství Mistra Kuthumi
přijala 9. prosince 2009 Lynette

 

Já, Kuthumi, vás zdravím v míru a v nádheře Boha a Všeho, co je.

Tato žena (Lynette) mě požádala, abych s vámi sdílel vhledy týkající se nadcházejícího roku 2011. Pro lidstvo značí tento rok velký posun v duchovním vývoji. Mnoho dalších duší se probudí a pozná vyšší smysl svého života a vzpomene si na vědění své duše. S vašimi zvyšujícími se vibracemi se totiž poodhaluje opona ducha. Jak se vaše vibrace ve Světle, ve vědomí zvyšují, tato opona se ztenčuje, až dosáhnete bodu obratu, kdy začnete plout ve Světle své Duše a sjednoceni se vším. S vibracemi Vesmíru, Země a jiných duší. S vibracemi Boha - Zdroje všeho, co je. Tak to je a bude.     

Světový finanční systém

Váš rok 2010 přinesl mnoho katalyzátorů, které vás připravují na další probouzení skrze vnější transformační procesy. Všechny peněžní systémy tak, jak je znáte, se změní. Tuto změnu způsobuje chamtivost a moc. Jsme si toho však vědomi a obracíme tuto situaci směrem k jejímu vyššímu smyslu a s tím, jak se znovu probudí vzpomínky vaší duše, budete svůj vnitřní mír hledat mimo materiální rovinu bytí.

Uvědomte si, že vše co potřebujete, je ve vás. Není to ve vnějším světě. Nikdy nebylo. Jak už jsem mnohokrát řekl při přípravě na tuto dobu – zjednodušte svůj život všemi způsoby. S tím jak bude zesilovat boj proti korupci v obchodním světě, bude více lidí požadovat spravedlnost/férové jednání a mír. Mnoho zemí a ras se sjednotí. Sjednotí se lidé ve městech. V tom je vaše síla. Síla velkých rodin. To vás povede vítězně vpřed, moji přátelé. K vítězství nad korupcí a změnami Země. Je čas se spojit, vzájemně sdílet úrodu a zahrady a vědění. Pomáhejte si navzájem jako nikdy dřív. Čas oddělování skončil. Všechno, co není silné v základech, se rozpadne.

Sklízejte, co jste zaseli

Co jste do této chvíle ve svém životě zasévali? Pomáhali jste ostatním svobodně, dle svých schopností, s otevřeným srdcem? Nebo jste pomoc ostatním, i tu nejmenší, nabízeli jen neradi? Co vám říká vaše srdce? Jaký bude váš život teď?

O vaší budoucnosti rozhodují jen vaše činy. V tomto roce to velmi jasně uvidíte. Pamatujte, existují dvě roviny, vnitřní a vnější. Vnitřní je vaše srdce, váš vztah k Bohu/Zdroji. Cítíte uvnitř mír? Vidíte zázrak a krásu stvoření? Respektujete sami sebe a tudíž i ostatní? Položte si tyto důležité otázky. Naléhavě vás žádám – najděte si čas, začněte teď a ptejte se.

To, co je uvnitř, se odráží ve vnějším světě. Jak můžete někoho respektovat, když nerespektujete sami sebe? Jak můžete sdílet s ostatními, když žijete v obavách z nedostatku? Tyto obavy jsou u některých z vás tak velké, že vás připoutávají k negativním představám. Ano, představám. Protože se bojíte toho, co se nestalo. Bojíte se budoucnosti. Budoucnosti, kterou jste si vytvořili ve své představě. Proč těmto svým mentálním představám dáváte tolik energie? Je to plýtvání, zbytečně vynaložená energie.

Všechno, co jsem vás v těchto poselstvích skrze tuto osobu (Lynette) učil, vás mělo připravit na tuto dobu. Připravit vás na probuzení a na vyšší kroky, které teď musí každý z vás udělat, aby uspěl ve vašem evolučním procesu.

Jednota

Rok 2011 je rokem vašeho plného probuzení ve vaší mysli a ve vašem srdci. Je to rok rozptýlení vašich obav a představ toho, co se může nebo nemůže stát. Tento rok je rokem zrození. Zrození nového vědomí. Nového způsobu myšlení.

Je to čas k tomu, abyste se soustředili na šťastnou budoucnost. Abyste zjednodušili svůj život. Abyste se zbavili dluhů, zmatků a shonu a emocí s prošlým datem spotřeby. Ano, na mnoha vašich potravinách je datum spotřeby, že? Říkám vám, že staré emoce bolesti a vzteku mají také datum spotřeby. Konečné datum spotřeby byl prosinec 2010 !

 

Datum spotřeby

Takže je čas, abyste teď zahodili staré bolestivé vzpomínky.  Protože to je to, čím jsou teď – vzpomínkami. Je čas je vyhodit. Je čas uklidit šuplíky vašeho emocionálního těla. Nechat tyto vzpomínky odejít. Být svobodný. Jejich datum spotřeby je už prošlé.

Můj příteli, až tyto věci dokončíš, budeš se cítit znovuzrozený. Když sedíš a ptáš se sám sebe, cítíš uvnitř klid a mír? Vidíš krásu všeho stvoření? Je tvé srdce “otevřené”? Když budeš k sobě upřímný a když úplně vyčistíš své emocionální šuplíky, znovu se narodíš. Budeš znovuzrozený ve Světle, ve svobodě. Medituj podle meditace*, kterou jsem předal této osobě, pomůže ti tento proces dokončit.

Bod obratu

Čeká to na vás. Na každého z vás. Ve svobodě, s novou důvěrou, klidem a jistotou se můžete navzájem sjednotit, nezávisle na vnějších okolnostech. Všechno, o čem tu mluvím, je ve vás. Nikdo vám to nemůže vzít. Nikdo. Toto je pravda. Od tohoto bodu obratu začínáte vytvářet nové. Do svého bytí zrodíte nové vědomí Světla. Světlo zůstane s vámi, ve vaší duši. Když odejdete, vaše fyzické tělo zůstane ve sféře Země. Vaše duše odcestuje do vyšších dimenzí sféry Duše.

Světlo, které jste v sobě vybudovali, vám pomůže při tomto přechodu a zůstane součástí esence vaší Duše. Všechno, co bylo v materiálním světě, odpadne. To, čím jste měřili svůj úspěch, zmizí. Nic z toho si s sebou nemůžete vzít. Zůstane to jako vzpomínka duše na prožitou zkušenost. Ale Světlo, vyšší vědomí, láska ke všemu, to s vámi pocestuje do sféry Duše. A tam budete účastníkem velké oslavy. Oslavy vaší úspěšné inkarnace, ve které se vám podařilo zrodit novou Jednotu Lidstva.

Rok Jednoty

Stůjte v tomto roce 2011 pevně ve Světle. Ať je to váš pancíř, který vás ochrání od všeho negativního. Buďte silní ve vědomí, ve Světle. Tak se můžete s jistotou sjednotit s těmi, kteří mají jako vy vědomí síly a pokoje.  

Země také projde mnoha změnami a dokončí mnoho cyklů. Budou zemětřesení a vulkanické erupce. Bude to rok vody, velkého množství vody. Na některých místech dojde k značnému zvýšení mořského dna. Zemské tekutiny se budou přesouvat na jiná místa. Rok 2011 je rokem sjednocení lidstva. Je rozhodujícím rokem pro celou vaši budoucnost.

Mistr Kuthumi

* Tato meditace není k dispozici (pozn. překladatelky).


Nicméně pro všechny aspoň trochu znalé, zvl. pak pro ty pokročilé a již se nějakou dobu očišťující, jistě není problém si takovouto meditaci sám vytvořit a realizovat. Samozřejmě pozvat do ní Mistra Kuthumiho, příp. i jiné Mistry a Bytosti Světla a Lásky, je jistě užitečné.


Tento channelling přijala 9.prosince 2010 Lynette, Kuthumi-Škola moudrosti, Queensland, Australia.   https://www.kuthumischool.com/en/teachings/volume9/year_of_unity.php

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Ivana M. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.