12-12-12

03.12.2012 22:13

12-12-12

03.12.2012

 

I tato "výzva" se chystala už pár dní. A nejde jen o datum 12. prosince 2012. Cítím, že je potřeba pokročit zase o kousek dál. A můžeme to udělat už teď...

 

Nicméně 12. prosince je datum velmi vhodné ke společným setkáváním a zesilování vibrací a společného BYTÍ. (Krásné je, že to potvrdil i Mistr Hilarion v channelingu z 02.12.2012, ale věřím, že to potvrzení není ani potřeba. Že to prostě cítíme.) Dokončit mnohaletou práci, která směřovala k vyvrcholení v prosinci t.r... A je to tady, milovaní! Nebojme se 21. prosince. Bude to den velikých oslav. Oslavme ho. Propojeni v srdcích a fyzicky tam, kam nás to zavede. Mne to vede mezi přátele, kteří jak se říká ještě "nejsou probuzeni" (nebo o tom alespoň nevím, ale cítím ten obrovský potenciál a jejich otevřená srdce...). Mám být s nimi a oslavit tento krásný den. Bez agitace a velkých slov. Prostě jen s nimi být. A jsem za to ráda. Tím spíš, že to pozvání přišlo od nich.

Tomu ovšem předchází příští středa a tam cítím, že je velmi žádané, silné a na mnoha úrovních léčivé fyzické setkání nás, co jsme "na cestě". Setkání Majáků, Pracovníků světla, Probuzených... jakkoli nás chcete nazvat. Proto pokud to tak ucítíte, uspořádejte ve svém okolí takové setkání a berte to jako "službu", ale bude to mít velký přínos i pro vás samotné. I já cítím toto volání a zde najdete pozvánku (zejména pro ty, kdo žijí v Příbrami a okolí). Můžete se jí nechat inspirovat i pro vaše vlastní setkání.

 

A co že vnímám jako "náplň"? Vnitřní Já mne vede (lze-li to tak říct, nejsme už odděleni - Vnitřní Já jsem Já) a Kryon přikyvuje... Je to jen pár slov:

Postavit se do vlastní síly - uvědomit si svou plnou přítomnost - uvědomit si Lásku ve všem, co je - odpuštění - soucit - RESPEKT!!! Respekt k cestám a volbám druhých. Uvědomění si, že ať je naše cesta sebeopravdovější a sebevíc láskyplná, je to NAŠE osobní cesta. To, že jdou ostatní zcela jinudy (i kdyby se nám to zdálo být špatně) nebo mají jen trochu jinou trasu, ale jiný směr, neznamená, že opravdu jdou špatně. Třeba mají určeno (vybrali si) probouzet tím, že budou ukazovat, kudy ne a že budou zdánlivě ubližovat, aby se někteří "ospalci" už probudili. Respektujme to. Pociťme k nim ten soucit, protože to je nesmírně těžká cesta a velmi nelehký úkol. Já dokonce cítím i určitý druh vděčnosti.

 

Takže opakuji. Klíčová slova jsou: Já Jsem (Boží Přítomnost) - Láska - Soucit a Respekt. A ještě jedno důležité slovo Smíření. Smíření se současnou situací, se svým okolím, všemi svými volbami, činy... Ne však ve smyslu rezignace, ale NASTOLENÍ MÍRU! Trvalého.

 

To je vše, co mi k tomu přichází. Více se objeví až "na místě". V daný okamžik. Nechme se vést svou intuicí a hlavně svojí Láskou.

 

Pro tuto chvíli mám pocit, že tím se naše dosavadní práce završuje.

 

Nebojte, po krátké pauze se otevřou nové směry, nové úkoly a nová poslání. Nudit se zcela určitě nebudeme... :-)

 

Tak tedy naviděnou v Srdcích 12.12.12.

 

S Láskou,

 

 

Vaše Posvátné Srdce M.